Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Zoubek, Bohuš

Tisk


Charakteristika: hráč na lesní roh, organizátor hudebního dění a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:16.11.1942
Datum úmrtí/ukončení aktivity:18.9.2017
Text
Diskografie

Zoubek, Bohuš, hráč na lesní roh, organizátor hudebního dění a hudební pedagog, narozen 16. 11. 1942, Brno, zemřel 18. 9. 2017, Brno. 

Hru na lesní roh studoval nejprve na brněnské konzervatoři (1957–63), a poté na JAMU v Brně (1963–68) u Františka Šolce. V letech 1961–68 byl členem Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně; 1968–88 byl sólohornistou Státní filharmonie Brno. V roce 1973 se stal spoluzakladatelem souboru Q Moravi (původně Filharmonické dechové kvinteto). Zoubek spolupracoval s dalšími komorními soubory, mj. byl v letech 1976–91 členem kvarteta Brněnští hornisté (1976–91), souboru Hornform ad. V roce 1968 se stal spoluzakladatelem Divadla Husa na provázku a komponoval pro toto divadlo scénickou hudbu. V letech 1974–1991 působil jako zakládající člen Filharmonického kvinteta Q Moravi.

Už v době studia získal několik ocenění v interpretačních soutěžích; v roce 1968 byl jeho výkon oceněn čestným uznáním I. stupně v mezinárodní soutěži Pražského jara, roku 2007 mu byla ministerstvem kultury České republiky udělena Cena za přínos k rozvoji české kultury. V letech 1977–90 byl pedagogem JAMU (odborný asistent pro obor hry na lesní roh), v letech 1988–97 byl vedoucím pedagogem tohoto oboru na brněnské konzervatoři.

Významná je Zoubkova činnost organizační: mj. inspiroval soutěž při brněnském festivalu Moravský podzim, v roce 2000 byl spoluzakladatelem festivalu Špilberk. V letech 1997–06 byl ředitelem tehdejší Státní filharmonie Brno, po roce 2000 byl členem Správní rady Masarykovy univerzity a JAMU v Brně, od roku 2000 je členem Umělecké rady rektora JAMU. Dále byl členem Rady ministra kultury České republiky pro Českou filharmonii, členem Správní rady JAMU, předsedou Asociace ředitelů symfonických orchestrů České republiky, členem nadačního fondu pro výstavbu koncertní síně v Brně, místopředsedou Rady českého rozhlasu ad.

V roce 1981 přednesl na sympoziu JAMU v Brně přednášku s názvem Příprava k interpretaci a její ovlivnění z psychologického hlediska, která byla publikována jako součást materiálů ze sympozia (1981).


Diskografie

Antonín Rejcha: Dechový kvintet D dur; Evžen Zámečník: Suita pro dechové kvinteto; Leoš Janáček: Dechový sextet Mládí (Panton 1978) – Filharmonické dechové kvinteto, Ladislav Martinek – basklarinet;

Václav Trojan: Dechový kvintet na témata českých národních písní (Supraphon 1986) – Filharmonické dechové kvinteto).

 

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 18.9.2015