Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Tichavský, Radko

Tisk


Charakteristika: skladatel, muzikolog, hudební pedagog a diplomat

Datum narození/zahájení aktivity:15.8.1959
Text
Dílo

Tichavský, Radko, skladatel, muzikolog, hudební pedagog a diplomat, narozen 15. 8 1959, Jeseník.

 

Skladbu studoval u Ctirada Kohoutka na JAMU (1978–1980) a na AMU (1980–84) s ročním přerušením (1982–83), kdy absolvoval roční stáž u Borise Ivanovice Tiščenka v Leningradu. Souběžně studoval skladbu soukromě u Svatopluka Havelky (1982, 1984).

V letech 1986–87 byl profesorem hudební skladby a teorie na Národní mexické autonomní univerzitě ve městě México D. F., poté působil na Universidad Regiomontana v Monterrey v mexickém státě Nuevo León jako vedoucí katedry hudební skladby (1987–1990) a jako děkan hudební fakulty (1990–2000). V letech 1999–2003 byl ředitelem Centra skladatelů Ministerstva kultury státu Nuevo León. Souběžně působil jako hudební kritik v denících El Punto, El Norte, El Porvenir, El Diario Monterrey a Milenio Monterrey, přednášel o české hudbě na veřejnosti a v rozhlase (Radio Educación, Radio UNAM), vystupoval v televizi státu Nuevo León. Podporoval vzájemné poznávání a rozvoj styků Mexika s Českem. Zorganizoval mexické turné Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka, uspořádal Kongres české polky, aby osvětlil Mexičanům původ tohoto tance, který považovali za svůj, zprostředkoval navázání partnerství mezi městy Monterrey a Plzeň atd. Od roku 1997 je honorárním konzulem České republiky pro mexické státy Nuevo León, Coahuila a Tamaulipas se sídlem v Monterrey. Za svou práci byl vyznamenán Cenou Jana Masaryka Gratias agit 2002.

S manželkou Elzou Etsuko Fujimoto, Japonkou rozenou v Brazílii, založili roku 2005 soukromou univerzitu Instituto Comenius s přírodovědným a společenskovědním zaměřením, kde je Radko Tichavský rektorem. Je činný též jako překladatel, autor knih s českou tématikou (o českém původu mexické polky, o Priessnitzovi), a mnoha titulů, věnovaných ekologickému zemědělství, kterému se intenzivně věnuje od 90. let 20. století. Působí také jako publicista v různých mediích (Radio NL, Kanál 28 TV, Radio UDEM).

V hudební tvorbě Radko Tichavského je řada skladeb s orientálním nádechem (Vánek pro flétnu violu a harfu, harfové skladby Zahrady duše, Nozomi, Tsumi a další skladby včetně skladeb varhanních s religiózní tématikou jako je suita Strom zasazený u tekoucí vody) a skladeb, inspirovaných latinskoamerickým prostředím (skladba pro marimbu Ciénega otoñal, Brasiliana pro velký dechový orchestr, Caminando por la macroplaza pro orchestr bicích nástrojů a zatím nejnovější skladba III. smyčcový kvartet “Iturbide”, vzniklý pod dojmem návštěvy severomexické horské vesnice).


Dílo

Dílo hudební (výběr):

 

Komorní hudba

Sonáta pro klavír (1981).

Meditace na Moliéra, pro komorní soubor (1981).

Smyčcový kvartet č. 1 (1983).

Smyčcový kvartet č. 2 (1987).

Strom zasazený u tekoucí vody, pro varhany (1987).

Ciénega otoñal (Podzimní blata), pro marimbu (2003).

Zahrady duše. Cyklus pro harfu (2003).

Nozomi (Přání), pro harfu (2004).

Sumi (Uhel), pro harfu (2005).

Vánek, pro flétnu, violu a harfu (2005).

Orchestrální hudba

Uvnitř. Fantazie pro orchestr (1982).

Setkání. Fantazie pro orchestr (1984).

Concertino pro klavír a orchestr (1988).

Amadeus. Předehra pro orchestr (1991).

Dvě krajiny v jedné větě, pro smyčcový orchestr a dvoje sólové housle (1997).

Nocturno pro orchestr (1998, CD Compositores de Nuevo León, Monterrey 2003).

Koncert pro harfu a orchestr (2004).

Brasiliana, pro velký dechový orchestr (2004).

Caminado por la macroplazza (Procházka po obřím náměstí), pro orchestr bicích nástrojů (2006).

 

Dílo literární:

 

Polka. Raices de una tradición musical ([Monterrey]: Amigos de Repúblida Checa 2005).

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 18.9.2015