Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Skála, Daniel

Tisk


Charakteristika: cimbalista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:19.7.1981
Text
DíloLiteratura

Skála, Daniel, cimbalista a skladatel, narozen 19. 7. 1981, Ostrava.

 

Hře na cimbál se začal věnovat ve svých sedmi letech jako žák Základní umělecké školy v Ostravě-Porubě, pokračoval (1995–2001) na Kroměřížské konzervatoři u Růženy Děcké, poté na Lisztově akademii v Budapešti u Ilony Szeverényi. Na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě studoval skladbu, na Ostravské univerzitě studoval hudební výchovu a řízení sboru (Ph.D. 2013). Zúčastnil se mnoha interpretačních soutěží doma i v zahraničí. Čtyřikrát zvítězil v mezinárodní soutěži ve Valašském Meziříčí (1997–2003). V roce 2004 získal ocenění za nejlepší interpretační výkon na mezinárodním hudebním festivalu Mladé pódium v Karlových Varech. Jako interpret se věnuje hudbě od baroka po současnost, přičemž dává přednost interpretaci původních skladeb. Vystupuje pravidelně na koncertech a festivalech doma i v zahraničí, a to sólově, v komorních sestavách (mj. s maďarskou klavíristkou Nórou Füzi či s Kubínovým kvartetem) i s orchestry (Teatro de la Fenice Benátky, Asko/Schönberg ensemble Amsterdam, Polská národní filharmonie, Polský národní rozhlasový orchestr Katowice, Janáčkova filharmonie, Janáčkova komorní filharmonie, Talichův komorní orchestr, Musica Figuralis, Ostravská banda aj.). Kromě jiného vystoupil na Světovém kongresu cimbalistů roku 2003 v Appenzellu (Švýcarsko) a roku 2005 v Pekingu, na podzim 2009 na festivalu La Bienale v Benátkách a v dubnu 2010 koncertoval s amsterdamským Asko/Schönberg ensemble v Californii a v New Yorské Carnegie Hall.

Snahou Daniela Skály je především prosazovat cimbál jakožto koncertní nástroj klasické hudby. Podílel se též na vývoji zdokonaleného cimbálu se zvětšeným rozsahem z cimbálové dílny HOLAK. Od roku 2008 vyučuje obor hry na cimbál na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě. Podílel se též na vývoji zdokonaleného cimbálu se zvětšeným rozsahem z cimbálové dílny HOLAK. Působí též jako vedoucí hudební složky souboru písní a tanců Hlubina, pro který vytvořil mimo jiné celovečerní projekt Oj, pleťmy taněc. Dále spolupracuje s cimbálovou muzikou Vojtek zaměřující se zejména na autentické provádění písní a tanců oblasti tzv. horského Lašska.


Dílo

Dílo hudební:

 

Miniatury pro cimbál a klarinet.

Cimbálové rozepře, pro 2 cimbály.

Pozdravy z Ostravy. Cyklus cimbálových miniatur.

Koncertní variace „Pro šestirukého cimbalistu“.

Sonáta pro dva cimbály.

Koncert pro cimbál a komorní orchestr.

Moudrosti ze světa zvířat, aneb Povýšený slon. Cyklus skladeb pro smíšený sbor, dva hlasy, cimbál a smyčce na slova Ivana Andrejeviče Krylova.

Literatura

www.danielskala.cz

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 17.9.2015