Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Ostravské dechové kvinteto

Tisk


Text
Literatura

Ostravské dechové kvinteto, zahájení činnosti 1956, Ostrava, ukončení činnosti 1998.

 

V roce 1956 se začalo pět předních hráčů na dechové nástroje tehdejšího Ostravského symfonického orchestru scházet, možná zprvu jen pro své vlastní potěšení. Zanedlouho se však zrodil komorní soubor, který sehrál významnou roli v hudebních dějinách Severomoravského kraje. Oficiálně se kvinteto představilo 12. října 1959 na koncertě v sále tehdejšího Divadla Zdeňka Nejedlého v Ostravě. V dalších letech rozvinulo uměleckou činnost do mohutné šíře na večerních koncertech (včetně koncertů pro Svaz českých skladatelů a koncertních umělců a pro Klub přátel hudby) i na koncertech pro mládež s průvodním slovem Božetěcha Bílka a Jeronýma Horáka (celkem asi 1.800 koncertů), stejně i v rozhlasových a televizních nahrávkách. Svědčí o tom i značný repertoár (výběr): Johann Christian Bach, Antonín Rejcha, František Antonín Rosetti, Leopold Koželuh, Franz Danzi, Josef Bohuslav Foerster, Leoš Janáček, Milan Balcar, Václav Trojan, Rudolf Kubín, Ilja Hurník, Vladimír Svatoš, Pavel Staněk, Evžen Zámečník, Paul Hindemith, Jacques Ibert apod. Od doby svého vzniku prošlo těleso několika změnami v personálním obsazení: flétna – Vladislav Beran, v krátkém časovém období Gustav Novák, Josef Pukovec; hoboj – Josef Kutmon; klarinet – Theodor Halama, Valter Vítek; lesní roh – Miloš Novák, Oldřich Mílek, Karel Doležil; fagot – Vlastimil Mandous. Poslední koncert Ostravského dechového kvinteta byl 9. 10. 1998 v Karviné. V současné době působí stejnojmenný soubor (založený v roce 2009), který se svolením někdejších hráčů pokračuje v tradici špičkového uvádění klasické i nové tvorby pro dechové kvinteto. Soubor je složený z vynikajících mladých ostravských interpretů, členů Janáčkovy filharmonie Ostrava, operního orchestru Divadla Antonína Dvořáka, operetního orchestru Divadla Jiřího Myrona a studentů Fakulty umění Ostravské univerzity.


Literatura

Kalina, Petr Ch. (ed.): Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let (Ostrava 2014).

www.odk.tym.cz

 

Ivan Měrka

Datum poslední změny: 3.4.2015