Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Janáčkovo trio

Tisk


Charakteristika: Komorní soubor

Text

Janáčkovo trio, komorní soubor, zahájení činnosti 2001.

 

Soubor vznikl z podnětu Markéty Janáčkové v obsazení Markéta Janáčková – klavír, Helena Jiříkovská – housle a Marek Novák – violoncello. V roce 2008 nahradil Jiříkovskou houslista Jiří Pospíchal, od roku 2011 vystřídala Pospíchala houslistka Irena Herajnová. Repertoár tria, které nese od roku 2006 na základě svolení Nadace Leoše Janáčka skladatelovo jméno, obsahuje skladby ze slohových období od baroka až k hudbě soudobé (mimo jiné Josepha Haydna, Jeana-Philippa Rameaua, Vojtěcha Jírovce, Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Josefa Bohuslava Foerstera, Leoše Janáčka, Alfréda Schnittkeho a dalších). Trio provedlo řadu premiér českých autorů (mimo jiné Zdeňka Lukáše, Jiřího Gemrota, Ivo Bláhy, Milana Slavického, Zdeňka Krále, Michaely Plachké, nizozemského skladatele Petera-Jana Wagemanse a dalších).

V únoru roku 2007 vystoupilo trio v rámci cyklu Concerts autour de Janacek v Opera de National – Studio Bastille v Paříži, kde provedlo mimo jiné světovou premiéru kompozice Zdeňka Lukáše Trio Boemo, v české premiéře uvedlo v dubnu roku 2007 Trio Alfreda Schnittkeho v programu koncertu, pořádaného Českým spolkem pro komorní hudbu, v dubnu roku 2009 premiéroval soubor na koncertě pro Český spolek pro komorní hudbu Variace na Janáčkovo témaKlavírní trio č.3 Jiřího Gemrota.

Trio absolvovalo koncerty v Madridu (Foundation Juan March), v lednu 2008 vystoupilo v rámci cyklu Talent Only na mezinárodním veletrhu MIDEM ve francouzském Cannes. V květnu 2008 absolvoval soubor turné v Kanadě, účinkoval na festivalech v Montrealu, v Ottawě a v Torontu, pravidelně vystupuje v Německu, v říjnu 2011 vystoupil na koncertech v Dánsku atd.

Vlastní koncertní cyklus pořádalo Janáčkovo trio v sezóně 2008/09 v Praze v kostele sv.

Vavřince; v rámci cyklu provedlo díla Leoše Janáčka (Sonáta pro housle a klavír, Pohádka

pro violoncello a klavír, Dumka, Allegro pro housle a klavír, Presto pro violoncello a klavír).

Trio rovněž spolupracovalo s Pražským komorním orchestrem (březen 2008), s Moravskou filharmonií Olomouc (duben 2009), vystoupilo na festivalu Janáčkův máj v Ostravě (červen 2010) atd.

První kompaktní disk natočil soubor za podpory firmy Allianz pojišťovna v roce 2006, další pak pro gramofonovou firmu Prague Digitals (komorní dílo Alfreda Schnittkeho k desátému výročí autorova úmrtí). Nahrávka se dočkala mnoha vysokých ocenění v zahraničních i domácích hudebních časopisech (Diapason, Ensemble, Strad, Opus Haute Definition, Hudební rozhledy apod.). Po tomto úspěchu natáčí trio od roku 2008 pro francouzskou firmu Praga Digitals. Soubor koncertoval mimo jiné v rámci koncertů nadace Foudation Juan March v Madridu (v tomto případě bylo Janáčkovo trio jediným českým souborem, který vystoupil v programu závěrečného koncertu ze skladeb českých autorů). Trio rovněž vystoupilo v programu Pražských premiér České filharmonie, v koncertním cyklu Českého spolku pro komorní hudbu atd. V roce 2009 vystoupil soubor na festivalu MusicOlomouc s Pražským komorním orchestrem a s Moravskou filharmonií, v červnu 2010 na festivalu Janáčkův máj v Ostravě.

Pro Český rozhlas nahrál soubor komplet Klavírních trií Josefa Bohuslava Foerstra (f moll, B dur, a moll), skladby Zdeňka Lukáše (Trio Boemo) a Jiřího Gemrota Variace na Janáčkovo téma, na jaře roku 2011 natočilo těleso ve studiu Českého rozhlasu tři tria (Nocturna) Vojtěcha Jírovce. Jednotliví členové tria působí rovněž jako sólisté a nahrávají samostatně zvukové snímky.


Diskografie

Janáčkovo trio: Mozart, Suk, Dvořák (vlastním nákladem 2006);

Alfred Schnittke: Chamber Music (Prague Digitals 2008).

Literatura

Pokora, Miloš: Janáčkovo trio zahájilo svůj vlastní cyklus (Hudební rozhledy 61, 2008, č. 6, s. 20–21).

Kaptainis, Arthur: Worth Czeching out (Montreal Gazette, 23. 5. 2008).

Janacek Trio in Leck. Virtuos aufspielende Musiker (Südtondern Nachrichten, 13. 9. 1008).

Pokora, Miloš: recenze CD Alfréd Šnitke: Chamber Music (Hudební rozhledy 62, 2009, č. 1, s. 63).

Veber, Petr: Třeboňská nokturna (Harmonie 2009, č. 9, s. 42).

Ritter, Steven: recenze CD Alfred Schnittke: Chamber Music (Audiophile Audition, 4. 2. 2009).

Millo, Jean-Jacques: recenze CD Alfred Schnittke: Chamber Music (Opus Haute Definition, 17. 6. 2008).

 

www.janacektrio.cz

 

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 1.10.2012