Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Zahradník, Bohuslav

Tisk


Charakteristika: Klarinetista

Datum narození/zahájení aktivity:23.7.1947
Datum úmrtí/ukončení aktivity:25.11.1987
Text

Zahradník, Bohuslav, klarinetista, narozen 23. 6. 1947, Třešňový Újezdec, zemřel 25. 11. 1987, Praha.

 

Mládí prožil v Třeboni, kde začal v místní Lidové škole umění hrát na akordeon. V roce 1962 byl přijat ke studiu klarinetové hry na plzeňskou konzervatoř; jeho pedagogem stal František Vacovský. Již během plzeňských studií se Bohuslav Zahradník uplatnil jako skvělý sólista a člen profesionálních orchestrů (Orchestr plzeňského rozhlasu a Divadla Josefa Kajetána Tyla). Zároveň se věnoval folklóru v souboru Zdeňka Bláhy Úsměv z Horní Břízy (společně s dalším úspěšným klarinetistou a pozdějším členem České filharmonie Františkem Bláhou).

V roce 1968 byl přijat k dálkovému studiu na AMU v Praze do třídy Vladimíra Říhy (společně se svým profesorem také později nahrál Kramářův Dvojkoncert pro 2 klarinety). V roce 1973 absolvoval Koncertem pro klarinet Rudolfa Kubína za doprovodu Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a po úspěšném konkurzu byl přijat na post prvního klarinetisty do České filharmonie (člen orchestru 1973–87). V následujícím roce 1974 vyhrál soutěž mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro (poprvé se této vyřazovací soutěže zúčastnil ještě jako konzervatorista v roce 1968). Zároveň získal titul laureáta a cenu Rady hlavního města Prahy za nejlepší interpretaci soudobé skladby (Josef Páleníček: Malá suita pro klarinet a klavír).

Bohuslav Zahradník se vedle členství v České filharmonii projevoval jako mimořádně úspěšný sólista a komorní hráč. Z ideologických důvodů mu však bylo znemožněno sólově vystupovat v zemích mimo východní blok. Hrál se všemi našimi orchestry a nahrál několik desítek nahrávek pro vydavatelství Supraphon, Panton a pro Československý rozhlas. Český rozhlas v Plzni dodnes archivuje ve své fonotéce několik desítek jeho sólových a komorních nahrávek, které nikdy nebyly vydány. Jeho mimořádný klarinetový tón a brilantní hráčská technika (především velmi rychlé, kvalitní a znělé staccato) se staly inspirací několika generacím klarinetistů. Jako první český klarinetista nahrál kompletní dílo Carla Marii von Webera pro klarinet. V roce 1981 získal prestižní cenu Grand prix du disque francouzské Academie Charles Cros za nahrávku Mozartova Kvintetu A dur pro klarinet a smyčcové kvarteto, KV 581. Roku 1985 byl vybrán mezinárodní hudební komisí jako nejlepší klarinetista světa a pozván k účinkování v tzv. Světovém symfonickém orchestru ve Stockholmu u příležitosti předávání Nobelových cen.

Trpěl astmatem, což mu znesnadňovalo výkon jeho povolání. Sportovní lékař a spisovatel Jaromír Wolf mu doporučil léčbu intenzivním sportem. Zahradník začal běhat maratony, plavat, jezdit cyklistické závody a nakonec se i věnovat horolezectví (převážně v oddíle Sparta Praha). Vášeň pro horolezectví se mu stala osudnou. Dne 25. listopadu 1987 se společně se svým přítelem Vladimírem Novákem se zřítil ze skály. Bohuslav Zahradník zahynul na vrcholu své umělecké kariéry.


Diskografie

Diskografie (výběr):

 

Weber, Carl Maria von: Grand Duo Concertant – Laureáti Pražského jara 1974 (Supraphon 1976);

Weber, Carl Maria von: Koncert pro klarinet f moll (Panton 1977);

Kramář, František Vincenc: Koncert pro klarinet Es dur (Supraphon 1979);

Mozart, Wolfgang Amadeus: Kvintet pro klarinet a smyčcové kvarteto A dur (Calliope 1981);

Schubert, Franz: Arpeggione Sonata (Supraphon 1982);

Koželuh, Leopold: Koncert pro klarinet Es dur (Supraphon 1983);

Debussy, Claude: Premiére Rapsodie pro klarinet a orchestr (Supraphon 1983);

Strauss, Richard: Duett-Concertino pro klarinet, fagot a orchestr (Český rozhlas 1983);

Rejcha, Antonín: Kvintet B dur pro klarinet a smyčcové kvarteto (Supraphon 1985);

Rossini, Gioaccino: Introdukce, téma a variace pro klarinet a orchestr (Supraphon 1985);

Weber, Carl Maria von: Koncert pro klarinet Es dur, Concertino Es dur (Supraphon 1985);

Stamitz, Carl: Koncert pro klarinet Es dur (Supraphon 1987).

Literatura

I. Lexika

Všeobecná encyklopedie Diderot v osmi svazcích, sv. 8 (Praha 1999, s. 409).

 

II. Ostatní

Trnka, Miloslav: Pán tónů - vítěz Pražského jara 1974, klarinetista Bohuslav Zahradník (1947–1987) (Lhenický zpravodaj, 21, č. 5).

Legendární hráči České filharmonie (Praha 2009).

 

www.klarinetweb.wz.cz

 

Radek Žitný

Datum poslední změny: 20.12.2012