Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Rudovský, Martin

Tisk


Charakteristika: Archivář, muzikolog, bohemista, zpěvák a krumhornista

Datum narození/zahájení aktivity:29.5.1981
Text
DíloDiskografieLiteratura

Rudovský, Martin, dramaturg, archivář, muzikolog, bohemista, zpěvák, krumhornista, narozen 29. 5. 1981, Praha.

 

Po maturitě na gymnáziu Nad Alejí v Praze 6 (1999) studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze český jazyk, literaturu a hudební výchovu (1999–2007). Magisterský titul získal obhajobou diplomové práce Vliv poezie Vladimíra Holana na básníky 60. let pod vedením Vladimíra Křivánka. V letech 2004–13 zároveň byl studentem hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kterou absolvoval prací Variace B-dur Zdeňka Fibicha pod vedením Marty Ottlové a Jarmily Gabrielové.

První hudební vzdělání získal na základní škole s rozšířenou výukou hudební výchovy v Umělecké ulici na Praze 7, kde byl po celou školní docházku žákem Pavla Jurkoviče. Ten jej klíčově umělecky ovlivnil na celý život.

V letech 1991–2004 byl členem pěveckého sboru Pueri gaudentes, s nímž podnikl četná zahraniční turné po Evropě a po Japonsku (1999, 2003) a podílel se na jeho nahrávkách jako zpěvák i instrumentalista. V letech 2001–04 zastával funkci šéfredaktora sborového časopisu VOX (č. 2, 2001–č. 3, 2004).

Od roku 2003 je členem Kühnova smíšeného sboru, v letech 2007–17 byl hlasovým vedoucím tenorové skupiny. V roce 2006 pomáhal zakládat chlapecký sbor Bruncvík, který působí při pražském Hlaholu a se kterým připravoval pravidelné výchovné koncerty a podílel se na jeho organizaci. Současně příležitostně hostoval v dalších tělesech pěveckých (Český národní sbor, Gutta musicae, Pražský filharmonický sbor, Pražský komorní sbor) i instrumentálních (Musica malinconica). V roce 2016 inicioval založení Společnosti Pavla Jurkoviče, která zpřítomňuje odkaz tohoto skladatele a pedagoga, je jejím předsedou (2016–dodnes).

Rudovský se věnuje také hudebnímu divadlu pro děti, spoluúčinkoval v představení Ententýky (2007–16) a Endele vendele (od 2009–17) v pražském divadélku Viola – s oběma představeními hostoval v několika zemích Evropy, Spojených arabských emirátech a třikrát v USA. Své literární zájmy uplatnil ve vlastní básnické tvorbě, jeho několik časopisecky otištěných básní mu přineslo ocenění poroty v Literární soutěži Vladimíra Vokolka (2001) a v literární soutěži Hořovice Václava Hraběte (2002).

Od roku 2008 byl zaměstnán jako archivář Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, od 2012 je dramaturgem tohoto orchestru.Píše programové texty pro různé pořadatele, je redaktorem katalogu Letní školy staré hudby pořádané v rámci školy staré hudby Collegium Marianum (2008–dodnes).

 


Dílo

Dílo literární

 

Studie

Variace B dur pro klavír Zdeňka Fibicha – nález autografu (Hudební věda 45, 2008, č. 1–2, s. 115–124).

Příležitostné písně Šimona Lomnického z Budče (Hudební věda 46, 2009, č. 4, s. 355–374).

Variace B dur pro klavír Zdeňka Fibicha – nález autografu (in: Musicologica Olomucensia 12, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica – Aesthetica 36, Zdeněk Fibich, středoevropský skladatel konce 19. století / Zdeněk Fibich as a Central European Composer at the End of the Nineteenth Century, Olomouc, Palacký University 2010, s. 129–140).

 

Hesla ve slovnících a encyklopediích

Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5. Příběhy nevšedních životů 2. díl (Praha, Perseus 12009; heslo Jitka Snížková-Škrhová).

 

Články, eseje, recenze, zprávy (výběr)

Nový nový nový román (Literární noviny 14, 18. 11. 2003, č. 47, s. 8).

Věčný nepokoj srdce. Zdeněk Šesták – Orchestrální skladby / Composition for Orchestra (FOKus, září 2011, č. 14, s. [12]).

5 let Chlapeckého sboru Bruncvík (Cantus 22, 2011, č. 4, s. 59).

Romance, Josef SUK / The Greatest Romantic Violin Concertos (FOKus, prosinec 2011, č. 15, s. [12]).

Vítejte v 79. sezoně FOK. Začínáme! (Mladá fronta Dnes, 6. 9. 2013, mimořádná příloha Když se řekne FOK, s. E[1]).

Sezona příběhů FOK (Harmonie, červen 2014, č. 6, s. 38–39).

Historie a současnost FOK. Zdeněk Koníček a Václav Strnad. Koncertní mistři Pražských symfoniků (Harmonie [22], listopad 2014, č. 11, s. 43).

Historie a současnost FOK. F(OK) jako film aneb orchestr v letech 1934–1942 (Harmonie, prosinec 2014, č. 12, s. 37).

Historie a současnost FOK. FOK a „jiná“ hudba (Harmonie [23], leden 2015, č. 1, s. 29).

Historie a současnost FOK. FOK, Peer Gynt a Kdokoli (Harmonie [23], únor 2015, č. 2, s. 27).

Historie a současnost FOK. Oratoria, mše, kantáty a… FOK (Harmonie [23], březen 2015, č. 3, s. 38).

Historie a současnost FOK. Lidé v zákulisí FOK. Miloslav Zadražil a Petar Zapletal (Harmonie [23], duben 2015, č. 4, s. 34).

Historie a současnost FOK. Mladí posluchači v péči FOK (Harmonie [23], květen 2015, č. 5, s. 17).

Historie a současnost FOK. Rudolf Pekárek – dirigent z konce světa (Harmonie [23], červen 2015, č. 6, s. 43).

 

Básně (knižně i časopisecky)

Ze Stromovky (Tvar 12, 28. 6. 2001, č. 13, s. 11).

Slova (in: Hořovice Václava Hraběte 2002. Sborník V. bienále literární soutěže pro začínající autory, Hořovice, Městské kulturní centrum 2002, s. 11).

Diskografie

Vlčinská, Zuzana: Písně na cesty krajinami duše. 128 lidových písní ve vícehlasých úpravách pro společné zpívání i léčení hudbou (Praha, Vyšehrad 2015, CD v knize).

Až já tudy povandruju. České lidové písně (CD, Art Agency Čestmír Preclík, 2017).

Literatura

Jareš, Michal: Literární cena Vladimíra Vokolka 2001. Reportáž, psaná potřetí (Tvar 12, 28. 6. 2001, č. 13, s. 11).

Součková, Zdena – Soukup, Petr: Rozhovor se Zdenou Součkovou – sbormistryní sboru Pueri gaudentes (Autor in, zima 2010, č. 5, s. 28–31).

Baldýnský, Tomáš: Liška in Concert (Lidové noviny 25, 7. 3. 2012, č. 57, s. 24).

Stehlík, Luboš – Rudovský, Martin: Z knihovníka dramaturgem špičkového českého orchestru (Harmonie online, 2. 9. 2013).

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 17.3.2018