Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pavlicová, Martina

Tisk


Charakteristika: etnoložka

Datum narození/zahájení aktivity:22.7.1964
Text
Dílo

Pavlicová, Martina, etnoložka, narozena, 22. 7. 1964, Uherské Hradiště.

 

Vystudovala národopis na Filozofické fakultě MU v Brně (1886), kandidátskou práci Lidový tanec v českých zemích.(Sondy do historiografie, ekologie a metodologie)obhájila v roce 1993 tamtéž. V současné době působí jako odborná asistentka na Ústavu evropské etnologie FF MU v Brně. Je členka redakční rady odborného časopisu Národopisná revue (od 1993), redaktorka Národopisné revue, od 1993 zástupce České republiky v International Conseil of Organizations for Folklore Festivals and Folklor Art - CIOFF a delegátka CIOFF pro Českou republiku (nevládní organizace UNESCO), členka programové rady Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a členka řešitelského týmu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice (projekt Ministerstva kultury ČR).

Účastnila se konference České národopisné společnosti Přínos regionálních pracovníků a literatury pro národopisné bádání (Jihlava, září 2005) a zasedání mezinárodní jury Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity (Francie, Paříž, listopad 2005).


Dílo

I. Studie a stati (výběr)

Pavlicová, Martina - Uhlíková, Lucie. "Dílo trvalé a ne prchavé." Nad jubileem Národopisné výstavy českoslovanské. (Spolu s L. Uhlíkovou.). Opus musicum, Brno, Nadace Opus musicum, 1995, 1s. 31–37.

Pavlicová, Martina - Uhlíková, Lucie. Moravské lidové slavnosti na NVČ v Praze v korespondenci Lucie Bakešové a Leoše Janáčka. Národopisná revue, Strážnice : Ústav lidové kultury, 1995, s. 129–135.

Zpráva z 27. světového kongresu CIOFF. Národopisná revue (MDO), Strážnice, Ústav lidové kultury, s. 89–90, 1997.

The Style of Folk Dance and Its Development: A Study of Exceptional Dancers from South and East Moravia. In Dance, Style, Youth, Identity. 1. vyd. Strážnice, Study Group on Ethnochoreology International Council for Traditional Music, 1998, s. 93–96.

The European Ethnology from the Czech Point of View. In Ethnologia Polonia, vol. 20. Poznaň, Univerzita Poznaň, 1999, s. 19–23.

Národopisná revue 1990–2000. Biblografická příloha Národopisné revue č. 14. Strážnice, 2001

Etnologie a world music (Úvahy o soudobém předmětu studia lidové hudební tradice). In Od folkloru k world music (From Folklore to World Music). Náměšť nad Oslavou : Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2003, s. 19–29.

Strážnické legendy. In Sborník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2005. Strážnice, Národní ústav lidové kultury, 2005, s. 64-65.Pavlicová, Martina. Zápisy lidových tanců v moravských a slezských pramenech a sbírkách. In Tanec - záznam, analýza, pojmy. 1. vyd. Praha, Etnologický ústav AV ČR, 2004, s. 57–67.

Zdenka Jelínková - etnochoreoložka a tanečnice. In Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie. Pocta Zdence Jelínkové. Brno, Etnologický ústav AV ČR Praha, 2005, s. 37–45.

Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe (mikrosociální sondy). Brno, Ústav evropské etnologie FF MU, 2007.

Orlov Semjon Petrovič (1890-1973). In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek. Praha, Mladá fronta, 2007, s. 163–164.

Koželuha František (1845-1912). In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek. Praha, Mladá fronta, 2007, s. 119.

Obřadní tance. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek. Praha, Mladá fronta, 2007. s. 664–664.

Tanečník. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek. Praha, Mladá fronta, 2007, s. 1049–1049.

Taneční záznam. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek. Praha, Mladá fronta, 2007. od s. 1048–1049.

Tance výročního cyklu. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek. Praha, Mladá fronta, 2007, s. 1046-1047.

Obřad, obyčej, zvyk - rituál? (Rite, Custom, Habit - Ritual?). In Etnokulturní tradice v současné společnosti (Ethnocultural Tradition in Contemporary Society). Brno : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2007, s. 23–32.

Pavlicová, Martina - Uhlíková, Lucie. Folklorní soubory jako výrazný činitel etnokulturních procesů: úcta k tradici i naplňování sociálních a osobních potřeb. In Vývojové proměny etnokulturní tradice. 1. vyd. Brno, Etnologický ústav AV ČR, 2008, s. 25–36.

František Pospíšil a lidový tanec. In Hanák na Pacifiku. Zapomenutá osobnost Františka Pospíšila. 1. vyd. Brno, Moravské zemské muzeum, 2008, s. 67–76.

Pavlicová, Martina - Uhlíková, Lucie. Folklor, folklorismus a etnokulturní tradice. Příspěvek k terminologické diskusi. In Etnologie - současnost a terminologické otazníky. Strážnice, Národní ústav lidové kultury, 2008).

Pavlicová, Martina - Uhlíková, Lucie. Die Folklorebewegung in der Tschechischen Republik in der Zeit des Realsocialismus. In Jahrbuch für Europaische Ethnologie. Paderborn : Schöning, 2009. od s. 99–112.

Lidový tanec jako pohyb i emoce (Národopisný věstník, Praha, Česká národopisná společnost, 26 (68), 1, s. 76–84, 2009).

 

II. Slovníková hesla

Postavy z dějin české etnochoreologie (Jan Jeník z Bratřic, Václav Krolmus, Josef Jaroslav Langer, Jan Neruda). Národopisná revue (MDO), Strážnice, Ústav lidové kultury,s 156–164, 1993.

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 4.11.2015