Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pirner, Jan 1)

Tisk


Charakteristika: Muzikolog, literární vědec

Datum narození/zahájení aktivity:27.10.1982
Text
DíloDiskografieLiteratura

Pirner, Jan, sbormistr, muzikolog, bohemista, zpěvák, knihovník, narozen 27. 10. 1982, Praha.

 

První hudební vzdělání získal na základní škole s rozšířenou výukou hudební výchovy v Umělecké ulici na Praze 7, kde byl žákem Pavla Jurkoviče. Po maturitě na všeobecném Gymnáziu Na Vítězné pláni v Praze 4 (2002) studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze český jazyk, literaturu a hudební výchovu (2002–08). V rámci studia absolvoval jednosemestrální pobyt na Oslo University College (2007). Doktorský titul (PhDr.) získal po obhajobě rigorózní práce Interpretace pozdního díla Oldřicha Mikuláška (Šokovaná růže, Agogh, Žebro Adamovo) pod vedením Vladimíra Křivánka. V letech 2003–06 zároveň studoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2017 je doktorandem Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové.

V letech 1990–2005 byl členem chlapeckého sboru Pueri gaudentes, s nímž podnikl četná zahraniční turné po Evropě a po Japonsku (2003) a podílel se na jeho nahrávkách jako zpěvák i instrumentalista. V bohaté koncertní i nahrávací činnosti pokračuje od roku 2003 jako člen Kühnova smíšeného sboru. Od roku 2006 začal spolupracovat s Pražským komorním sborem, v roce 2010 se stal jeho stálým členem a v letech 2010–13 zde působil jako ředitel. S tímto tělesem navštívil řadu významných evropských hudebních festivalů (Rossini Opera Festival, Wexford Festival Opera, Festival Opera de La Coruña, Festival de Musique de Strasbourg ad.), ale také Japonsko a Libanon. Současně příležitostně hostuje jako sborový zpěvák v dalších pěveckých tělesech (Pražský filharmonický sbor, Czech Ensemble Baroque Choir, Český národní sbor, Český filharmonický sbor Brno, Gutta musicae aj.). 

Od roku 2012 je sbormistrem dětského pěveckého sboru Radost Praha, který působí v základní umělecké škole v Praze 7, s nímž absolvoval přes 200 vystoupení doma i v zahraničí a natočil 3 CD. Radost Praha získala pod jeho vedením četná mezinárodní ocenění na sborových soutěžích a festivalech (Kaunas, Neerpelt, Montreux, Preveza, Rimini, Varšava), v roce 2016 navíc získala ocenění Sbor roku v kategorii dětských sborů udělované Unií českých pěveckých sborů.

V letech 2012–18 byl až do jeho zrušení zaměstnancem Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, kde se badatelsky věnoval dílu Antonína Dvořáka, sborovému zpěvu v 19. a 20. století a bibliografické činnosti, 2013–18 byl rovněž redaktorem odborného časopisu Hudební věda (č. 1/2013 – č. 1/2018).   

Od roku 2012 je zaměstnán jako odborný pracovník Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu. Zde rozvíjí činnost hudebně organizační i badatelskou, pořádá Klub sbormistrů – celorepublikové semináře pro sbormistry dětských, středoškolských a dospělých sborů, zabývá se celostátními přehlídkami sborů dospělých, je knihovníkem Hudební sekce knihovny NIPOS a editorem sborové edice Polyhymnia Bohemica, podílí se rovněž na Národní sborové databázi, webových stránkách určených pro prezentaci sborového umění v České republice.   

Pirner je členem redakční rady odborného časopisu pro sborové umění Cantus (od č. 2, 2015 – dodnes), v roce 2016 se stal zakládajícím členem Společnosti Pavla Jurkoviče, kde spolu s dalšími členy vedení pečuje o odkaz tohoto pedagoga a skladatele, je členem prezídia České hudební rady (od 2019). Kritiky, rozhovory, recenze a články publikuje v časopisech Cantus, Hudební rozhledy, Hudební věda a Pam pam, píše programové texty pro různé koncertní pořadatele (Česká filharmonie, Kühnův smíšený sbor, Pražský filharmonický sbor, Pražský komorní sbor, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK ad.). Je zván do porot domácích i zahraničních sborových soutěží a festivalů, je členem grantových komisí Ministerstva kultury.  

Za svoji sbormistrovskou a organizační práci získal cenu pro nejlepšího sbormistra festivalu Kaunas Cantat v Litvě (2016), Ocenění Zastupitelstva Městské části Praha 7 za zásluhy v oblasti kultury (2016) a cenu Sbormistr junior (2016), národní ocenění udělované Unií českých pěveckých sborů.


Dílo

I. Studie

Poslední možnost básníka Oldřicha Mikuláška. Interpretační poznámky k Agoghu (in: Kontexty literární vědy VII, ed. Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, Lenka Paučová, Brno, Tribun EU 2017, s. 103–138).

 

II. Hesla ve slovnících a encyklopediích

Slovník osobností jazykovědné bohemistiky (heslo Michal Šulc), dostupné on-line <http://kcjl.modry.cz/studenti/sl_index.htm>.

Lexikon der Holzblasinstrumente. Oboe, Klarinette, Saxophon und Fagott, Baugeschichte und Spielpraxis, Komponisten und ihre Werke, Interpreten (Laaber, Laaber-Verlag 2018, Instrumenten-Lexika 6; hesla Ludwig Milde, Karel Pivoňka).

Český hudební slovník osob a institucí.

 

III. Články, recenze, rozhovory, zprávy (výběr)

Kühnův smíšený sbor oslavil padesát let (Cantus 21, jaro 2010, č. 1, s. 55).

Pražský komorní sbor slaví 20 let (Cantus 22, březen 2011, č. 1, s. 14–15).

Dva špičkové americké orchestry studentů v Praze (Hudební rozhledy 65, 2012, č. 8, s. 22).

Jarní a letní seminář Klubu sbormistrů (Cantus 23, podzim 2012, č. 3, s. 42).

Radost Praha třetí v Tours (Cantus 23, zima 2012, č. 4, s. 23).

Leoš Janáček: Mužské sbory II, Leoš Janáček: Glagolská mše [Verze poslední ruky], Leoš Janáček: Glagolská mše. Verze „září 1927“ (Hudební věda 50, 2013, č. 3–4, s. 401–407).

Úspěšné české sbory v Neerpeltu (Cantus 25, léto–podzim 2014, č. 2–3, s. 36).

Radost v Montreux (Cantus 26, léto 2015, č. 2, s. 52–53).

Hudba v nás – cyklus koncertů k Roku české hudby (Cantus 26, léto 2015, č. 2, s. 19–20).

Radost Praha absolutním vítězem soutěže Kaunas Cantat v Litvě (Cantus 27, léto 2016, č. 2, s. 47; společně s Antonií Holečkovou).

Studenti sametu. Mimořádný koncert k nedožitým 80. narozeninám Václava Havla (Cantus 27, podzim 2016, č. 4, s. 27–28).

Bohuslav Martinů: Epos o Gilgamešovi, H 351 (Hudební věda 54, 2017, č. 2, s. 224–227).

International Musicological Conference Young Musicology Prague: Czech and European Avant-garde Music of the Early 20th Century (Hudební věda 54, 2017, č. 2, s. 236–237).

Vladislav Souček (* 17. 4. 1937) (Hudební rozhledy online, 23. 5. 2017, <https://www.hudebnirozhledy.cz/2017/05/23/vladislav-soucek/>).

Pirner, Jan – Souček, Vladislav: Ve sboru se děti učí pracovat nesobecky (Cantus 28, léto 2017, č. 2, s. 12–15).

Kutná Hora v přátelském a tvůrčím duchu (Pam pam 11, září 2017, č. 2, s. 28).

Pirner, Jan – Kolář, Jiří: Sborové zpívání miluji – 1. část (Cantus 28, zima 2017, č. 4, s. 37–41).

Pirner, Jan – Kolář, Jiří: Sborové zpívání miluji (Cantus 29, jaro 2018, č. 1, s. 32–34). Společnost Pavla Jurkoviče. Rok a půl práce pro hudební pedagogiku a sborový zpěv (Cantus 29, jaro 2018, č. 1, s. 41–42).

Jiří Macek: Vítězslava Kaprálová (Hudební věda 55, 2018, č. 1, s. 89–91).

Radost Praha v řecké Preveze (Cantus 29, jaro 2018, č. 1, s. 58–59; společně s Cecilií Holečkovou).

Pirner, Jan – Součková, Zdena: Seniorský sbor Retro. Rozhovor se sbormistryní Zdenou Součkovou (Cantus 29, léto 2018, č. 2, s. 30–32).

Celostátní přehlídka se stěhuje (Cantus 29, zima 2018, č. 4, s. 40–41; společně s Barborou Hanslianovou).

Jean Sibelius Fest v Turku 2018 (Cantus 29, zima 2018, č. 4, s. 41–43).

Pirner, Jan – Poláková, Anita: Stále mladá Anita Poláková. Rozhovor se zakladatelkou a dlouholetou sbormistryní dětského pěveckého sboru Mládí (Cantus 30, jaro 2019, č. 1, s. 3–6).

Jubilejní ročník festivalu KAMPANILA v Mikulově (Cantus 30, jaro 2019, č. 1, s. 15–17).

Radost Praha na soutěži v Rimini (Cantus 30, jaro 2019, č. 1, s. 19–20; společně s Cecilií Holečkovou).

Choralia v Praze, Chrudimi a Mikulově. Hodnocené přehlídky sborů dospělých (Cantus 30, podzim 2019, č. 3, s. 9).

Pirner, Jan – Součková, Zdeňka: Zdeňka Součková slaví. Jubilejní rozhovor se sbormistryní a organizátorkou (Cantus 31, jaro 2020, č. 1, s. 2–6).

 

IV. Edice, antologie

Oldřich Mikulášek: Cestou s mnoha verši. Básně, recenze, studie (Praha, Pulchra 12010; editor společně s Tašem Andjelkovskim a Josefem Schwarzem).

Sborník skladeb Jana Bernátka (Praha, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 12012; 22014; editor).

Marek Kopelent: Dětské sbory (Praha, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 12014; editor).

Sborník skladeb Jiřího Churáčka a Mikoláše Troupa (Praha, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 12014; editor).

Sborník skladeb Petra Koronthályho, Jana Bernátka a Josefa Marka (Praha, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 12014; editor).

Sborník skladeb Mikoláše Troupa, Jiřího Churáčka a Jana Nowaka (Praha, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 12015; editor).

Sborník skladeb Jana Nowaka a Emila Hradeckého (Praha, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 12017; editor).

Sborník skladeb Ireny Szurmanové, Luboše Hány a Jana Nowaka (Praha, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 12017; editor).

Sborník skladeb Markéty Dvořákové, Jana Vičara a Jana Nowaka (Praha, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 12019; editor).

Diskografie

(výběr)

Eva Hurdová – Marie Tetourová – Pavel Jurkovič: Hrajeme si ve školce (Praha, Portál 12013; CD v knize).

Vlčinská, Zuzana: Písně na cesty krajinami duše. 128 lidových písní ve vícehlasých úpravách pro společné zpívání i léčení hudbou (Praha, Vyšehrad 2015, CD v knize).

Nespatříte hada – Not a Single Snake in Sight. Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč (Praha, Artefactum 12016; CD v knize).

Pavel Jurkovič: Písnička jako dárek (Praha, Portál 12017; CD v knize).

Literatura

Johans, Kimberly: Prague Chamber Choir: good sounds and plenty of heart (The Macau Daily Times, 7. 10. 2007, č. 129, s. 3).

Součková, Zdena – Soukup, Petr: Rozhovor se Zdenou Součkovou – sbormistryní sboru Pueri gaudentes (Autor in, zima 2010, č. 5, s. 28–31).

Janicki, Klára: Půl století radosti z hudby (Hobulet, říjen 2016, č. 10, s. 25).

Ramazanová, Renata: Ohlédnutí za festivalem pedagogických škol v Krnově (Cantus 27, jaro 2016, č. 1, s. 21).

Macková, Jaroslava: Vzpomínka na Pavla Jurkoviče (Cantus 27, jaro 2016, č. 1, s. 38).

Ocenění Zastupitelstva Městské části Praha 7 (Hobulet, prosinec 2016, č. 12, s. 25).

Výroční ceny Unie českých pěveckých sborů 2016. Portréty dalších oceněných tvůrců a těles (Cantus 28, léto 2017, č. 2, s. 10–11).

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 27.4.2020