Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pražští žesťoví sólisté

Tisk

(Nové žesťové kvinteto)

Charakteristika: Komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1973
Text

Pražští žesťoví sólisté (Nové žesťové kvinteto), komorní soubor, založen 1973, Praha.

 

Těleso vzniklo roku 1973 v obsazení dvou trubek (Miroslav Kejmar a Antonín Dokoupil), lesního rohu (Stanislav Suchánek), tenorového trombonu (Ladislav Odcházel) a tuby (Pavel Trnka). O rok později vystřídal Dokoupila trumpetista Stanislav Sejpal a Ladislava Odcházela trombonista Gabriel Madas a soubor přijal název Nové žesťové kvinteto; Madase pak nahradil trombonista Zdeněk Pulec. V roce 1976 bylo obsazení souboru rozšířeno o basový trombon, a soubor nesl nadále název Pražští žesťoví sólisté. Jako tubista v souboru působil Václav Hoza (1978 až 1991). Od roku 1997 hraje soubor v obsazení Miroslav Kejmar a Marek Zvolánek (trubky), Stanislav Suchánek (lesní roh), Jiří Novotný (tenorový trombon), Karel Kučera (basový trombon) a Karel Malimánek (tuba).

Se souborem spolupracovali významní sólisté (mimo jiné cornisté Zdeněk Tylšar a Rudolf Beránek, trumpetista Jiří Horák, trombonisté Jaromír Havel, Antonín Kettner, Miloslav Hejda, varhaníci Václav Rabas, Jan Hora, Aleš Bárta a Jiří Ropek, hobojisté Jiří Mihule, František Kimmel, Ivan Séquardt, Liběna Séquardtová, fagotista Jiří Seidl a další).

Dramaturgie volila jak skladby z oblasti staré hudby, tak díla soudobých autorů. Soubor provedl řadu premiér, mimo jiné díla Jiřího Dvořáčka (Žesťový kvintet), Josefa Matěje (Hudba pro pět žesťových nástrojů, Pocta Leoši Janáčkovi), Karla Reinera (Panely, sextet pro dvě trubky, lesní roh, tenorový a basový trombon a tubu), Arnošta Parsche (Pevně držet, scéna pro dvě trubky, lesní roh, tenorový a basový trombon a tubu), dále interpretoval skladby Zdeňka Lišky (Suita z hudby k filmu Il Diario Leonardo), Ivany Loudové (Quintetto giubiloso), Lukáše Matouška (Vzpomínka na pana Sudka), Tadeáše Salvy (Musica … musica), Dalibora C. Vačkáře (Symposium) atd. Těleso účinkovalo rovněž v rámci festivalů Pražské jaro, Bratislavské hudobné slávnosti, Moravský podzim, Janáčkův máj Ostrava; v zahraničí účinkovalo na festivalu renesanční hudby v Ulmu, vystoupilo pro Concertino Praga a pro festival Mitte Europa atd., dále hrálo ve Švýcarsku, Rakousku, čtyři turné absolvovalo v Japonsku.

V obsáhlém repertoáru má soubor mimo jiné díla Giovanni Gabrieliho, Samuela Scheidta, Henryho Purcella, Michaela Praetoria, Claudia Monteverdiho, Gesualda da Venosa, Jacquesa des Prés, Giovanniho Pierlugi da Palestriny, Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla, z tvorby autorů dvacátého století pak Malcolma Arnolda, Eugéne Bozzy a dalších. Pražští žesťoví sólisté interpretovali rovněž skladby autorů z oblasti jazzu a populární hudby, mimo jiné George Gershwina (suita z opery Porgy and Bess), Leonarda Bernsteina (suita z muzikálu West Side Story), Ennia Morriconeho (suita z hudby k filmu For a Fisrful of Dollars a suita z hudby k filmu Once Time in The West), Duke Ellingtona (I Don´t Mean A Thing, Melancholia), dále Neala Heftiho, Josefa Myrowa, Chrise Hazela, Václava Kozla a jiných. Tvorba českých autorů je v programech tělesa zastoupena skladbami starších skladatelů, např. Pavla Josefa Vejvanovského (Baletti), nebo Valeria Otto (Pražské renesanční tance), Adama Václava Michny z Otradovic atd.

Na gramofonové desky nahrál soubor pro firmu Supraphon skladby Jana (Joanna) Pecelia, Giovanni Gabrieliho, Jiřího Pauera, Karla Reinera, Josefa Matěje, Zdeňka Lišky, Lukáše Matouška, Arnošta Parsche, pro firmu Panton skladby Ivany Loudové, Jana Pecelia, pro slovenskou firmu Opus výše zmíněnou kompozici Tadeáše Salvy apod.


Diskografie

Diskografie (výběr)

 

Johannes Pecelius, Giovanni Gabrieli: Compositions for Brass Instruments (Supraphon 1979);

Jiří Pauer: Charaktery (Panton 1979);

Karel Reiner: Panely (Supraphon 1980);

Josef Matěj: Hudba pro pět žesťových nástrojů Pocta Leoši Janáčkovi (Supraphon 1980);

Arnošt Parsch: Pevně držet! (Panton 1980);

Johannes Pecelius: Suita pro žesťové nástroje; Karel Reiner: Panely; Ivana Loudová: Quintetto giubiloso (Panton 1982);

Vánoční hudba pro žestě (Supraphon 1983);

Lukáš Matoušek: Vzpomínka na pana Sudka; Arnošt Parsch: Pevně držet! (Supraphon 1986);

German Baroque Brass Music (Supraphon 1985);

Stará anglická hudby pro žestě (Supraphon 1989);

Czech Philharmonic Brasses, Czech Philharmonic Orchestra, Chamber Series vol. 7. (Unlimited UM 2002).

Literatura

Čeští koncertní umělci. Komorní soubory (Praha 1987).

 

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 1.11.2011