Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Ensemble Martinů

Tisk


Charakteristika: Komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1978
Text

Ensemble Martinů,komorní soubor, založen 1978, Praha.

Soubor ustavili v roce 1978 jako klavírní kvinteto bratři Jan a Josef Riedlbauchovi. Původní obsazení: klavír (František Kůda), flétna (Jan Riedlbauch), housle (Josef Riedlbauch), violoncello (Jan Pípal) a viola (Jan Pěruška). Členy souboru byli později mimo jiné Bledar Zajmi (violoncello), dále Vladimír Strnad, Miroslav Navrátil, Daniel Wiesner a Markéta Janáčková (klavír). Od roku 1993 hraje soubor ve tvaru klavírního kvarteta, v němž flétna nahrazuje violu. Členy jsou Miroslav Matějka (flétna, umělecký vedoucí), Radka Preislerová (housle), Simona Hečová (violoncello – od 2009) a Štěpán Kos (klavír – od 2005). K užívání jména Bohuslava Martinů dala souhlas skladatelova choť paní Charlotta Martinů.

Soubor, s nímž spolupracovali významní čeští umělci (mimo jiné herci Radovan Lukavský, Boris Rösner, Věra Galatíková, Gabriela Vránová, Otakar Brousek starší, Jan Šťastný, Saša Rašilov, Tereza Kostková, Alfréd Strejček a Ladislav Lakomý, dále violistka Jitka Hosprová, klavíristé Jaromír Klepáč a Sylvie Ježková, houslisté Jakub Jánský a Radek Křižanovský, mezzosopranistky Andrea Kalivodová a Pavla Švestková, sopranistka Markéta Mátlová a další), si osvojil mimořádně široký repertoár, jehož volba umožňuje sestavit i posluchačsky velmi přitažlivé koncertní programy.

Repertoár, v němž je dominující složkou tvorba Bohuslava Martinů a hudba soudobých českých autorů, zahrnuje díla všech slohových etap vývoje hudební kultury od skladeb Josepha Haydna (Concerto F major, č. 6, Hob. XVII/6–8), Wolfganga Amadea Mozarta (Divertimento č. 11 D dur, Trio F dur, K. 13 pro flétnu, violoncello a klavír, Turecký pochod ze Sonáty A dur, K. 331 ad.), Ludwiga van Beethovena (Kvartet op. 16),Fryderyka Chopina (Nokturno E dur)přes díla starých českých mistrů (mimo jiné Jana Dismase Zelenky, Jana Václava Stamice a dalších) a skladby z období romantismu (Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich) až ke kompozicím skladatelů dvacátého století (Bohuslav Martinů: Sonáta, H. 254, Promenády, H. 274, Madrigalová sonáta, H. 291, Trio, H. 300, Maurice Ravel: Má matka husa,Astor Piazolla: Tanga, dále Darius Milhaud, Artur Honegger, Frank Martin, Jacques Ibert) a českých soudobých tvůrců (Jan Frank Fischer, Otmar Mácha, Ilja Hurník, Alexej Fried, Jiří Matys, Zdeněk LukášJaromír Dadák, Jiří Teml, Evžen Zámečník, Jiří Kollert, Václav Riedlbauch, Josef Marek, Ivan Kurz, Emil Viklický, Otomar Kvěch, Miroslav Kubička, Michal Rataj, Pavel Trojan, Sylvie Bodorová, Libor Ščerba, Jiří Pazour, Martin Hybler, Petr Wajsar a četní další; z autorů cizích provedl soubor skladby George Crumba, Gino Michelazziho, Edwarda Hagerupa-Bulla a dalších). Unikátní nástrojové obsazení předpokládá u mnohých skladeb, z nichž četné uvedl soubor v premiéře, vypracování úprav, jejichž autory jsou mimo jiné Henry Moulton, Wilhelm Popp, Bernhard Päuler, Martin Hybler a jiní. Do atraktivních programů patří i skladby z oblasti taneční, jazzové a rockové produkce, skladby tzv. třetího proudu, díla minimalistická, tedy skladby zařazované dnes pod širší pojem tzv. crossover. Kromě ryze koncertních programů vystupuje soubor rovněž na různých společenských akcích a uvádí také programy literárně hudebního typu.

Soubor vystoupil v letech 2007 a 2011 na festivalu Pražské jaro, dále v rámci festivalů Zlatá Praha, Moravský podzim, Smetanova Litomyšl, Janáčkovy Hukvaldy, Janáčkův Máj, České doteky hudby, dále v cyklech Pražské premiéry, v programech Českého spolku pro komorní hudbu, Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK atd. Vystoupil mimo jiné ve Francii, v Německu, Španělsku, Švédsku, Dánsku, Itálii, Polsku, Rakousku, Nizozemí, Maďarsku, Řecku, Estonsku, Rumunsku, Bulharsku, Švýcarsku, Brazílii, na Ukrajině ad. V zahraničí účinkoval Ensemble Martinů na festivalu Beijing International v Zakázaném městě v Číně, na Tavaczi Festivál v Budapešti, v Riu de Janeiro (Saya Cecilia Mayereles), dále na festivalových akcích ve Stockholmu, Norrköpingu, Madridu, Plovdivu atd.

Členové souboru, kteří vystupují rovněž samostatně, získali za své výkony řadu cen doma i v zahraničí. Vystoupení souboru v zahraničí byla rovněž reflektována tamní odbornou kritikou (mimo jiné La Tribuna 2004, Badische Neueste Nechrichten 2005, Saint Dagobert 2010 apod.).


Diskografie

Con flauto (CD, Triga, 2000) – Zdeněk Lukáš, Jiří Teml, Václav Riedlbauch, Otomar Kvěch, Sylvie Bodorová, Jiří Pazour;

Echoes from long Ago – Ozvěny z dávna (CD, Triga, Český rozhlas, EM-ART, 2001) – Zdeněk Lukáš, Bohuslav Martinů, Sylvie Bodorová, Antonín Dvořák, Ilja Hurník, Otomar Kvěch;

Jazz and Rock in Classic (CD, Radioservis 2002) – Alexej Fried, Ivan Kurz, Lukáš Hurník, Michal Rataj;

Antonín Dvořák: Slovanské tance, op. 46, Bagately, op. 7. (CD, Music Vars, EM-ART, 2003);

Astor Piazolla: Tanga (CD, Bon Art Production/Sony Music BMG, 2005);

Setkávání, Odcházení (2 CD, Triga, Český rozhlas, 2006) – Otmar Mácha, Jiří Teml, Zdeněk Lukáš, Evžen Zámečník, Jan Frank Fischer, Václav Riedlbauch, Miroslav Kubička, Jiří Matys;

Rendez-Vous, česká a francouzská hudba (CD, CUBE CZ, 2007);

Ensemble Martinů Live at Golden Prague Festival (DVD, Česká televize, EM-ART, 2009);

Ensemble Martinů Live – American Dream of Bohuslav Martinů (CD, Český rozhlas,

EM-ART, 2010).

Literatura

Zapletal, Petar: Horko připravilo Ensemble Martinů o publikum (Lidové noviny, 10. 8. 1998).

Thiele, Gunter: Ensemble Mnartinů in Sweden (Martinů Newsletter of International Martinů Society, october 2001).

Teml, Jiří: Ensemble Martinů v Českém spolku pro komorní hudbu (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 5, s. 17).

Corley, Simon: recenze koncertu Ensemble Martinů a Ensemble Calliopée. Concertonet (Entente cordiale, 12. 1. 2003).

Kittnarová, Olga: Echoes from Long Ago (Harmonie, 2003, č. 4) – recenze CD.

Velická, Eva: Jazz & Rock in Classic (Harmonie, 2003, č. 11) – recenze CD.

Marbella, LT: EL Quarteto Ensemble Martinů actúa esta noche en el Teatro (La Tribuna 25. 3. 2004).

Romero, Angel: Festival International de música de Cámara de Albacete (La Tribuna de Albacete 24. 3. 2004).

Veber, Petr: Doteky hudby a poezie. Soubor Ensemble Martinů na pomezí tónů a veršů (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 11–12).

Fialková, Martina: Tip na CD Setkávání – Odcházení (Listy Praha 1, podzim 2005).

Schmid, Birgitta: Viel Heiterkeit und Virtuosität (Badische Neueste Nachrichten 24. 1. 2005).

Flašar, Martin: Setkávání – Odcházení (Harmonie 2007, č. 9) – recenze CD.

Kittnarová, Olga: recenze souboru a Jitky Hosprové v rámci festivalu Pražské jaro 26. 5. 2011 (Atempo revue 2011, č. 6).

www.ensemblemartinu.com

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 23.10.2011