Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Lamb, Johann Alois

Tisk

(Lamp)

Charakteristika: Kantor, skladatel a houslista

Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.11.1820
Text

Lamb, Johann Alois (psán též Lamp), kantor, skladatel a houslista, narozen okolo 1755, Vrchlabí, zemřel 27. 11. 1820, tamtéž.
 
Byl pravděpodobně žákem svého předchůdce, kantora a varhaníka Johanna Georga Alexia Tháma ve Vrchlabí.
Minimálně mezi lety 1766-1768 působil jako choralista, instrumentalista a opisovač při klášterní škole v cisterciáckém klášteře v Lubiąż, odkud se dochovaly jeho nejstarší opisy a autografy. Po absolvování normální školy v Praze roku 1779 působil až do své smrti na vrchlabské škole jako vedoucí učitel. Byl členem místního divadelního spolku (Theater-Dilettantengesellschaft), se kterým provedl před rokem 1817 mimo jiné Mozartovu Kouzelnou flétnu a Dona Giovanniho. Kulturní život města obohatil o veřejná čtení ze světové literatury. Dne 23. 11. 1820 byl vyznamenán malou zlatou civilní medailí za zásluhy, jejíhož obdržení se však již nedožil.

Skládal chrámovou hudbu (mše, rekviem, litanie, ofertoria), z níž vyniká jednoaktová oratorní kompozice Der Gute Samariatan. Je autorem nedochované opery Der Aprikosenbaum na libreto Andrease Bradlera. Lambův syn, právník ve službách hraběte Morzina, Johann Nepomuk, spoluúčinkoval ve vrchlabských operních produkcích; byl též autorem prvního popisu a pojednání o historii města Vrchlabí (1830).


Literatura

I. Lexika

Dlabacz.

 

II. Ostatní

Fischer, Karl Wilhelm: Die Theaterkunst in Hohenelbe. Die Diletantengesselschaft und die Liebhaberbühne (In: Jahrbuch des Deutschen Riesengebirgs-Vereins 22, 1933, s. 1–42).

Fischer, Karl Wilhelm: Das geistige Leben in Hohenelbe (In: Festschrift zur Vierhundertjahrfeier der freien Bergstadt Hohenelbe, Hohenelbe 1933, s. 18–26).

Němeček, Jan: Nástin české hudby XVIII. století (Praha 1955).

Michl, Jakub: Johann Alois Lamb v kontextu hudební kultury v Čechách 2. poloviny 18. století (diplomová práce Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2010).

Michl, Jakub: Johann Alois Lamb – život a dílo vrchlabského kantora. Část první. (In: Hudební věda 51, č. 34, 2014, s. 297318).

Michl, Jakub: Johann Alois Lamb – život a dílo vrchlabského kantora. Část druhá. (In: Hudební věda 52, č. 1, 2015, s. 79118).

Hauptman-Fischer, Ewa: Unknown Compositions by Johann Alois Lamb in Lubiąż. A Contribution to the Composer’s Biography (In: Musicologica Olomucensia 21, 2015, s. 722).

Archivalie

Národní muzeum – České muzeum hudby.

Národní knihovna české republiky – hudební oddělení.

Státní oblastní archiv Zámrsk: matriky Vrchlabí.

Státní oblastní archiv Trutnov: Archiv města Vrchlabí.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie – Gabinet Zbiorów Muzycznych.


Jakub Michl

Datum poslední změny: 20.3.2017