Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hnátová, Kateřina

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:4.9.1972
Text
DíloLiteratura

Hnátová, Kateřina, muzikoložka, narozena 4. 9. 1972, Liberec.

Vystudovala gymnázium v Liberci (1986–90) a hudební vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1998–2003). Doktorské studium absolvovala tamtéž a titul Ph.D. získala v roce 2011. Již v rámci doktorského studia přednášela na FF MU v Brně, FF UP v Olomouci a na JAMU v Brně. Od roku 2007 pracuje jako výkonná redaktorka ve vydavatelství Editio Janáček, o.p.s., pro něž editorsky připravila svazek souborného kritického vydání děl Leoše JanáčkaLiturgické skladby. Počínaje rokem 2008 je redaktorkou hudební revue Opus musicum. Od roku 2009 je členkou výboru a kontrolní komise České společnosti pro hudební vědu, kde je též redaktorkou 4. vydání lexikonu Kdo je kdo v současné české muzikologii. Jejím hlavním badatelským zájmem je hudební život v Brně v 19. století, zejména geneze městského koncertního života počínaje privátními salónními produkcemi až po veřejný koncertní život města organizovaný na spolkové bázi.


Dílo

Dílo literární

Monografie

Koncertní život v Brně v letech 1850–1919 se zaměřením na samostatné kvartetní koncerty (disertační práce, FF MU, Brno 2011).

Články a stati (výběr)

Krzysztof Penderecki v Lipsku aneb současný polský skladatel očima světové muzikologie (Univerzitní noviny MU, Nadace Universitatis Masarykiana, Brno 2003, č. 11, s. 33–35);

Janáčkovy liturgické skladby (in: Miscellanea doctorandica I., Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2004, s. 51–52);

Ludvík Kundera a (Helfertovo) Orchestrální sdružení (in: Musicologia Brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek 1905–2005, KLP, Praha 2005, s. 115–118);

Jaroslav Ježek: Bugatti Step. Vzkříšení génia modrého pokoje (Opus musicum 39, 2006, č. 2, s. 42–45);

Jaroslav Ježek: Co-creator of the Czech Inter-war Modern Movement (Czech Music Quarterly 2007, č. 1, s. 26–32);

Music as an Intersection of Regional and Globalizational Trends in Contemporary World (Personality, National Identity in Music in Era of Globalisation. 22. slovenski glasbeni dnevi, Ljubljana 2008, s. 97–101);

Chopinovské žně (Opus musicum 42, 2010, č. 3, s. 96–99);

Und es ward Licht aneb Haydnovo Stvoření na brněnském jevišti (Opus musicum 43, 2011, č. 1, s. 64–67).

Literatura

Kdo je kdo v současné české muzikologii (webová verze).

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 14.3.2012