Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Afflatus quintet

Tisk


Charakteristika: Komorní soubor dechových nástrojů

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1995
Text

Afflatus quintet,komorní soubor dechových nástrojů, zahájení činnosti 1995, Praha.

Soubor vznikl v době studia jeho členů (Roman Novotný – flétna, Jana Brožková – hoboj, Vojtěch Nýdl – klarinet, Ondřej Roskovec – fagot, Radek Baborák – lesní roh) v roce 1995. Bezprostředně poté (v říjnu 1996) vystoupil na koncertě v rámci výročního komorního cyklu lipského Gewandhausu). V Praze se první koncert souboru uskutečnil v roce 1997 a dočkal se uznání obecenstva i kritiky. Téhož roku v září získal Afflatus Quintet v soutěži ARD v Mnichově první cenu. Kvinteto pak účinkovalo mimo jiné v Berlíně, Stuttgartu, Mnichově, Hamburku, Bruselu, v Paříži a v dalších centrech hudebního života v zahraničí včetně čtyř turné v Japonsku. Vystoupilo rovněž v rámci mezinárodních hudebních festivalů v Praze (Pražské jaro 1999), ve Finsku, ve Švýcarsku a v Německu (Schleswig-Holstein, Rheingau, Bad Hersfeld). V České republice účinkovalo kvinteto na festivalech Concentus Moraviae a Janáčkovy Hukvaldy; vystoupilo rovněž ve Dvořákově síni Rudolfina společně s klavíristou Martinem Kasíkem. V letech 2002 a 2005 vystoupil soubor v rámci festivalu Pražské jaro (2005 společně s klavíristou Ivo Kahánkem) a rovněž v programech Českého spolku pro komorní hudbu. Za mimořádné interpretační mistrovství v provádění děl skladatelů 20. století získal soubor Cenu roku 1998 a tutéž cenu pak v roce 2003 za interpretaci „Amerického“ smyčcového kvartetu F dur op. 96 Antonína Dvořáka v úpravě pro dechové kvinteto. Dále získalo těleso Cenu Classic a hlavní cenu festivalu Mladé pódium v Karlových Varech (1997).

Českou hudební kulturu reprezentoval soubor na koncertech v rámci festivalu Europalia v Belgii (1998, koncerty v Bruselu, Maastrichtu a Namuru), v rámci Dnů české kultury ve Francii (2002) atd. V České republice vystupoval kvintet na mezinárodním festivalu Struny podzimu (2003), v rámci programů Symfonického orchestru Českého rozhlasu (2004). V koncertní sezóně 2011/12 byl Afflatus Quintet ustanoven rezidenčním souborem Českého spolku pro komorní hudbu a třikrát vystoupil ve Dvořákově síni Rudolfina v rámci abonentního cyklu Spolku.

V širokém repertoáru tělesa jsou zastoupena mimo jiné díla Josepha Haydna (Sedm skladeb pro hrací hodiny), Wolfganga Amadea Mozarta (předehry k operám Figarova svatba a Kouzelná flétna v úpravě pro dechové kvinteto, Koncertantní symfonie pro hoboj, klarinet, lesní roh, fagot a orchestr, K. 297b, Divertimento B dur, K. 270, Fantasie f moll, K. 608, Fantasie f moll, K. 594, Divertimento F dur, K. 253, Andante F dur, K. 616, Kvintet B dur, K. 589 ad.), Ludwiga van Bethovena (Kvintet pro klavír a dechové nástroje Es dur, op. 16, Adagio a Allegro pro hrací hodiny, WoO 33), Jeana Francaixe (Sixtuor), Paula Hindemitha (Malá komorní hudba pro pět dechových nástrojů, op. 24, č. 2),Francise Poulenka (Sextet),Luigiho Berii (Opus Number Zoo),Geörgy Ligetiho (Šest bagatel pro dechové kvinteto), Helmuta Edera (Dechový kvintet Begegnung, op. 91, č. 3), Paula Taffanela (Kvintet g moll),Jeana-Michela Damase (Sedmnáct variací op. 22), z českých autorů pak Josefa Bohuslava Foerstra (Dechový kvintet D dur, op. 95),Pavla Haase (Dechový kvintet, op. 10), Karla Husy (Pět poem pro dechové kvinteto),Jana Klusáka (Hudba k vodotrysku),Iši Krejčího (Quintet),Štěpána Luckého (Quintet),Václava Trojana (Quintet op. 8 a Divertimento 1977),Jana Nováka (Concertino)a Emila Františka Buriana (Dechový kvintet).

Těleso natočilo řadu zvukových snímků pro Supraphon; do současné doby jde o šest kompaktních disků se skladbami českých, francouzských a německých autorů. Titul Mozart na kompaktním disku Supraphonu získal finální nominaci v soutěži o cenu Zlatá Harmonie 2003. Současně s prvním zájezdem souboru do Japonska začal Afflatus Quintet nahrávat pro firmu Octavia Records. V rámci druhého z dosavadních čtyř japonských turné (v roce 2002) vystoupil soubor v prestižní Suntory Hall v Tokiu; v průběhu koncertů vysílaných také japonskou televizní stanicí se členové souboru uplatnili rovněž jako sólisté při provedeních nástrojových koncertů Wolfganga Amadea Mozarta (sólisty doprovázely Pražský komorní orchestr a Yomiuri Symphony Orchestra). V roce 2006 provedli členové kvinteta v Japonsku s tamními orchestry Koncertantní symfonii pro hoboj, klarinet, lesní roh, fagot a orchestr, K. 297b Wolfganga Amadea Mozarta.

K významným vystoupením tělesa patří mimo jiné koncerty v Berlíně (1996), v Lipsku (1997), v Mnichově (1997), ve Frankfurtu nad Mohanem (1998), v Hamburku (1998), v Heilbronnu (1998), v Merseburgu (1998), v Karlsruhe (1998, v Augsburgu (1999), v Drážďanech (1999) atd.

Afflatus Quintet je složen z předních orchestrálních hráčů České filharmonie (Novotný, Brožková, Roskovec), Pražské komorní filharmonie (Nýdl) a Berlínského filharmonického orchestru (Baborák). Bez lesního rohu vystupuje soubor pod označením Afflatus Quartet.

Afflatus Quintet patří od počátku devadesátých let 20. století k předním českým komorním tělesům. Interpretační ideál tělesa navazuje na úspěšnou tradici české školy dechových nástrojů a spojuje v sobě technickou brilanci s výrazovou přesvědčivostí.


Diskografie

Diskografie (výběr)

Sings Czech: Antonín Rejcha, Josef Bohuslav Foerster, Antonín Dvořák: Dechové kvintety. (Octavia Records 2000);

Blasen: Theodor Blumer, Paul Hindemith, August Klughardt, Joseph Haydn: Dechové kvintety (Octavia Records 2001);

Paul Taffanel, Darius Milhaud, Jacques Ibert a Jean Francaix: Dechové kvintety (Supraphon 2001);

Wolfgang Amadeus Mozart: předehry k opeře Figarova svatba a k opeře Kouzelná flétna v úpravách pro dechové kvinteto (Supraphon 2002);

Ravel – Revolution 21: Maurice Ravel: Sonatine, Le Tombeau de Couperin, Ma mére l´Oye (Octavia Records 2002);

Esprit: Jacques Ibert, Eugéne Bozza, Claude Debussy, Henri Tomasi, Jean Francaix. Afflatus Quartet (Octavia Records 2004).

Literatura

I. Domácí recenze (výběr)

Dobrovská, Vanda: Vánek, nebo vichřice, portrét Afflatus Quintetu (Česká hudba 1, 1999).

Říha, Vladimír: Zářili Afflatus, Ženatý a Brahms (Právo, 2. 6. 1999).

Vašatová, Jana: V průsečíku pěti hráčských individualit (Rudolfinum Revue, 2002, č. 3).

Srnka, Miroslav: Hledání šestého nástroje (Harmonie, 2002, č. 10).

Brom, Rafael: Obdivuhodný Afflatus Quintet a famózní M. Kasík (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 12).

Fendrych, Martin: Ovanut světovým dechem Afflatus Quintetu (Týden 2005, č. 6).

Němec, Věroslav Pražské jaro 2005 – Příjemné osvěžení (Harmonie 2005, č. 7).

Bálek, Jindřich: Fenomenální přehlídka souhry (Lidové noviny, 10. 10. 2007).

Němec, Věroslav: Skvělý Afflatus (Harmonie, 2007, č. 7).

Sova, Jakub: Variety (Harmonie, 2008, č. 2) – recenze CD.

Němec, Věroslav: Afflatus Quintet s Opitzem (Harmonie, 2011, č. 2).

Hůlek, Julius: Oslnivě zářící Afflatus Quintet (Hudební rozhledy, 2011, č. 3).

II. Zahraniční recenze (výběr)

Kunze, Hagen: Prager im Gewandhaus. Filigran studiert (Leipziger Volkszeitung, 18. 10. 1996).

Vzletná beztížnost (Rheingauer Wochenblatt, 18. 3. 1998).

Kösterke, Doris: Wirbelnde Virtuosität mit erfrischener Edelkomik (Wiesbadener Kurier, 16. 3. 1998).

Gottwald, Adolf Karl: Virtuose Flötenfigure (Süddeutsche Zeitung, 28. 10. 2002).

Häfner, Markus: Regen eröffnet neuen Raum. Prager Bläser Solisten (Wiesbadener Tagblatt, 19. 7. 2004).

Keyhani, Ulrike: Quintett überzeugt schwungwoll und präzise (Bergedorfer Zeitung, 24. 7. 2004).

Wagner, Berthold: Klangträume aus der „Goldenen Stadt“ (Pinneberger Tageblatt, 26. 7. 2004).

Heckendorf, Kurt: Bläsermusic war virtuos (MZ Stadt Region, 11. 3. 2006).

Löchel, Tanja: Tempo vereint mit Präzision (Wetzlares Neue, 15. 1. 2008).

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 9.10.2011