Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Haudek, Karl Joseph

Tisk

(Haudeck; Houdek; Carl)

Charakteristika: Hornista

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1762
Datum úmrtí/ukončení aktivity:10.10.1832
Text

Haudek, Karl Joseph (psán též Haudeck; Houdek; Carl), hornista, narozen 1762, místo narození neznámé (Čechy), zemřel 10. 10. 1832, Drážďany (Německo).

 

Syn Karla Haudka, saského dvorního hornisty v Drážďanech. Narodil se v roce 1762 v Čechách. Ve hře na lesní roh byl zřejmě žákem svého otce a již v roce 1786 převzal některé jeho hudební povinnosti u dvora Friedricha Augusta III. v Drážďanech (ovšem bezplatně). Po otcově smrti (1802) pak získal místo prvního hornisty (s ročním platem 450 tolarů v roce 1813, 500 tolarů v roce 1817). V roce 1826 byl jmenován komorním hudebníkem (Kammermusikus) a o rok později penzionován. Podle Gassnera byl velmi laskavé a poctivé povahy.


Literatura

I. Lexika

Gerber, Ernst Ludwig: Neues Historisch-biographisches Lexicon der Tonkünstler (Leipzig 1812−1814, svazek 2, s. 521).

Gassner, Ferdinand Simon: Universal-Lexikon der Tonkunst: neue Hand-Ausgabe in einem Bande (Stuttgart 1849, s. 412).

Mendel, Hermann − Reissman, August: Musikalisches Conversations-Lexikon (Berlin 1870−1883, svazek 5, s. 92).

Wurzbach, Constant von: Biographisches lexikon des kaiserthums Oesterreich (svazek 8, s. 54).

 

II. Ostatní

Die Königl. Capell- und Cammer-Music zu Dreßden (in: Historisch-Kritische Beyträge zur Aufnahme der Musik, 1756, svazek 2, s. 476).

Fürstenau, Moritz: Beiträge zur Geschichte der königlich-sächsischen musikalischen Kapelle (Dresden 1849, s. 178, 190).

Damm, Peter: Zur Geschichte des Hornes in der Dresdner Hofkapelle in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts (Brass Bulletin, Internationale Zeitschrift für Blechbläser, 31−32, 1980, s. 19−41).

Bauer, Katrin: Böhmische Hornisten am Hofe zu Dresden im 18. Jahrhundert (in: Trojan, Jan − Vlach, Milan (ed.): Das Waldhorn in der Geschichte und Gegenwart der tschechischen Musik / The Horn in the Past and Present of Czech Music, Praha 1984, s. 39−43).

Kratochvíl, Jiří: Dějiny a literatura žesťových nástrojů (Praha 2001, s. 123).

Archivalie

Hauptstaatsarchiv Dresden, Loc. 2427 Das Churfürstliche Orchester, Vol. XV, fol. 352−353; Vol. XVI, fol. 13−16.

 

Tereza Berdychová

Datum poslední změny: 9.10.2011