Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Fritsch, Christoph

Tisk


Charakteristika: Hornista

Datum narození/zahájení aktivity:Datum narození a úmrtí neznámé (18. století)
Text

Fritsch, Christoph, hornista, datum a místo narození i úmrtí neznámé (18. století).

 

Působil na dvoře hraběte Philippa Karla ve Wallersteinu − je prvním zmiňovaným hornistou na jeho dvoře, pravděpodobně však náležel pouze k lovecké hudbě hraběte a nebyl tedy přímým členem dvorní kapely (založena až v roce 1745). V hraběcích službách působil v letech 1730−47. Zpráva zaslaná z Vídně do Wallersteinu 10. února 1747 referuje o jeho propuštění z důvodu špatného chování a pronesených urážek („bishero in Diensten gestandene Waldhornist Nahmens Christoph Fritsch durch seine üble Aufführung und ausgestoßene DroheWortt den Anlaß gegeben, [ihn] zur Verhafft bringen zu lassen“). Fitzpatrick uvádí jeho příbuzenský vztah k Josephu Fritschovi, který byl podle něj jeho synem a který byl podle Grünsteudela českého původu. Český původ Christopha Fritsche tak zůstává prozatím nejasný. Další nejasnosti vyplývají z výplatní listiny členů kapely knížete Alexandra Ferdinanda von Thurn und Taxis v Řezně z roku 1766, kde jsou zapsáni dva hudebníci jménem Fritsch. Jelikož víme, že Joseph Fritsch pobýval v této době na řezenském dvoře po rozpuštění wallersteinské kapely, je možné, že druhým hudebníkem je právě Christoph Fritsch. Této domněnce by odpovídal i fakt, že na starší výplatní listině z roku 1755 je jméno Fritsch uvedeno pouze jedinkrát a zřejmě tedy vypovídá o předchozím působení Christopha Fritsche, který zde zřejmě našel uplatnění po propuštění z wallersteinských služeb. Jméno Fritsch se objevuje také v seznamu thunovského hofštátu z roku 1720 jako dvorní myslivec ze Salcburku („Hof Jäger von Salzburg“) − zda existuje nějaká spojitost s Christophem Fritschem, není jasné.


Literatura

Schiedermair, Ludwig: Die Blütezeit der Öttingen-Wallersteinischen Hofkapelle. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Adelskapellen. (in: Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft 9, 1907/08, s. 85).

Mettenleiter, Dominicus: Musikgeschichte der Stadt Regensburg (Regensburg 1866, s. 270).

Fitzpatrick, Horace: The Horn and Horn-Playing and the Austro-Bohemian Tradition from 1680 to 1830 (London 1970, s. 108−109, 117).

Grünsteudel, Günther: Die Hornisten der Wallersteiner Hofkapelle (Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben 97, 2004, s. 229−251, dostupné z: http://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/volltexte/2006/173/pdf/Hornisten.pdf).

Archivalie

Archiv knížecích rodů Oettingen-Wallerstein a Oettingen-Spielberg (Harburg), FÖWAH, Dienerakt Christoph Fritsch, LO: III.5.20a-2.

 

Tereza Berdychová

Datum poslední změny: 1.10.2011