Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Glöckner, Franz Joseph

Tisk


Charakteristika: Houslista, harfista a hornista

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1734
Datum úmrtí/ukončení aktivity:Datum úmrtí neznámé
Text
Literatura

Glöckner, Franz Joseph, houslista, harfista a hornista, narozen 1734, Grünwald (Mšeno nad Nisou?, okres Jablonec nad Nisou; dnes již zaniklá obec Pastviny?, okres Teplice), datum a místo úmrtí není známé (podle Fitzpatricka kolem roku 1800).

 

První hudební vzdělání získal od flájského kantora Josepha Klippela, a to ve hře na housle, harfu a dechové nástroje. Jeho otec jej poté svěřil bratrům Čermákovým, kteří působili jako hornisté na dvoře v Drážďanech. Poté, co se zdokonalil v hudebním umění, byl zaměstnán u jakéhosi hraběte či preláta, snad dokonce u kurfiřta v Kolíně nad Rýnem. Po smrti bratří Čermáků byl povolán na saský královský dvůr jako první hornista. Během králova pobytu v Polsku se Glöckner šťastně oženil ve Varšavě a ještě v roce 1794 zde vlastnil překrásný palác. Na lesní roh v té době již nehrál, vyučoval však v polských aristokratických rodinách hru na harfu. Podle Dlabače prokázal svému starému otci žijícímu v Čechách mnohé dobrodiní.


Literatura

I. Lexika

Dlabacz, Johann Gottfried: Versuch eines Verzeichnisses der vorzüglichen Tonkünstler in oder aus Böhmen (in: Riegger, Joseph Anton: Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen, Prag; Leipzig: 1787−1794, svazek 12, s. 231−232).

Dlabacz (1815, s. 469).

 

II. Ostatní

Fitzpatrick, Horace: The Horn and Horn-Playing and the Austro-Bohemian Tradition from 1680 to 1830 (London 1970, s. 101, 195).

 

Tereza Berdychová

Datum poslední změny: 3.10.2011