Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pukane, Jakob

Tisk


Charakteristika: Mistr pěvec v Jihlavě

Datum narození/zahájení aktivity:Datum narození není známé
Datum úmrtí/ukončení aktivity:Datum úmrtí není známé
Text
Literatura

Pukane, Jakob,mistr pěvec v Jihlavě, 16. století.

 

Soukeník, který patrně založil v šedesátých letech 16. století jihlavské bratrstvo mistrů pěvců. Spoluzakladatelem byl také Thomas Bendel (nebo Krendl). V kronice Martina Leupolda z Löwenthalu jsou oba zmíněni při prvním veřejném vystoupení mistrů pěvců na jihlavské radnici roku 1571.

Jihlavské bratrstvo sestávající převážně ze soukeníků vzniklo podle vzoru bratrstev mistrů pěvců působících zvl. v jihoněmeckých městech a bylo podporováno protestantskými duchovními.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

LdM, s. 580.

 

II. Ostatní

Horky, Joseph: Albert Kreutzinger, evangelischer Prediger zu Iglau (Hesperus–Encyclopädische Zeitschrift für gebildete Leser, sv. 27, 1820, č. 12, s. 92–93).

dElvert, Christian: Geschichte und Beschreibung der königlichen Kreis- und Bergstadt Iglau in Mähren (Brno 1850).

Jaroš, Zdeněk: Jihlavští mistři pěvci (in: Vlastivědný sborník Vysočiny, sv. 11, Jihlava 1998, s. 81).

von Löwenthal, Martin Leupold: Chronik der königlichen Stadt Iglau (1402–1607), (ed. Christian d‘ Elvert, Brno 1861, s. 45).

Stanovská, Sylvie: Die Meistersinger in Iglau (in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, K 16, Brno 1994, s. 132).

Werner, Karl: Beiträge zur Kulturgeschichte der königlichen Kreis- und Bergstadt Iglau im sechszehnten und siebenzehnten Jahrhunderte (in: Viertes Programm des k.k. Obergymnasiums zu Iglau, Jihlava, 1854, s. 6).

 

Martha Stellmacher

Datum poslední změny: 6.9.2011