Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Türrschmidt, Johann

Tisk

(Dürrschmied; Durrschmied; Thürrschmidt; Thürschmidt; Türrschmiedt; Turschmit)

Charakteristika: Hornista

Datum narození/zahájení aktivity:24.6.1725
Datum úmrtí/ukončení aktivity:7.9.1800
Text

Türrschmidt, Johann (psán též Dürrschmied; Durrschmied; Thürrschmidt; Thürschmidt; Türrschmiedt; Turschmit), hornista, narozen 24. 6. 1725, Lestkov? (okres Tachov), zemřel 7. 9. 1800, Wallerstein.

Působil jako hornista na dvoře vévody Philippa Karla von Oettingen-Wallerstein. Do služby byl přijat dle jmenovacího dekretu 12. 4. 1752 společně s dalším hornistou původem z Čech, Josephem Fritschem, jako první a druhý hornista s ročním platem 216, resp. 192 zlatých. Podle Grünsteudela byl Konzert für zwei Hörner und Streicher in Es-Dur Leopolda Mozarta, dochovaný v dvorní knihovně (dnes uložen v Universitätsbibliothek Augsburg), zřejmě objednán přímo pro Türrschmidta a Fritsche. V kapele vévody von Oettingen-Wallerstein působil v padesátých a šedesátých letech 18. století jako dvorní hudebník a skladatel Franz Xaver Pokorný, který zkomponoval pro oba hornisty řadu technicky náročných sólových koncertů i dvojkoncertů.

V červnu 1759 pobývali oba hornisté na příkaz hraběte Philippa Karla na württenberském dvoře ve Stuttgartu a Ludwigsburgu, kde měli možnost spolupracovat s tehdy vysoce váženou kapelou vévody Karla Eugena. Po smrti Philippa Karla von Oettingen-Wallerstein (1766) převzala dočasně vládu za nezletilého syna hraběnka Charlotte Juliane a z úsporných opatření rozpustila nákladnou dvorní kapelu. Türrschmidt i Fritsch odešli stejně jako někteří další členové kapely do služeb knížete Alexandra Ferdinanda von Thurn und Taxis do Řezna. V roce 1770 napsal Türrschmidt hraběnce Charlotte Juliane dopis, ve kterém jí žádá, zda by se mohl vrátit, když v Thurn-Taxisových službách strávil již čtyři roky, načež obdržel odpověď, že mu bylo již před šesti týdny dáno na vědomí, že je ho zde potřeba.

Poté, co v srpnu 1773 převzal vládu již plnoletý Kraft Ernst a následujícího roku byl povýšen císařem Josefem II. na říšského knížete, obnovil dvorní kapelu − vedle ostatních přijatých hudebníků (Antonio Rosetti, hoboista Joseph Fiala, houslista Anton Janitsch, violoncellista Joseph Reicha) byl znovu angažován i Türrschmiedt jako první hornista (Fritsch zůstal v Řezně až do své smrti, jako druhý hornista byl přijat Johannes Nisle).

V roce 1780 byli do dvorní kapely přijati mezi novými hudebníky mj. také dva noví hornisté, Joseph Nagel a Franz Zwierzina (oba českého původu), po jejichž příchodu přešel Johannes Türrschmidt v kapele na post violisty a jako hornista vystupoval už jen výpomocně při hornových a jiných dechových koncertech pro větší obsazení. O tom, že své virtuózní schopnosti neztratil, svědčí fakt, že v roce 1781 vystoupil se svým synem Carlem v hornovém dvojkoncertu v Londýně.

Podle Gerbera byl Türrschmiedt jedním z nejlepších hornistů své doby. Gassner uvádí mylně jako datum úmrtí již rok 1780.


Literatura

I. Lexika

Gerber, Ernst Ludwig: Historisch-Biographisches Lexicon der Tonkünstler (1812, svazek 4, s. 402).

Gassner, Ferdinand Simon: Universal-Lexikon der Tonkunst: neue Hand-Ausgabe in einem Bande (Stuttgart 1849, s. 849).

 

II. Ostatní

Schiedermair, Ludwig: Die Blütezeit der Öttingen-Wallersteinischen Hofkapelle. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Adelskapellen (in: Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft 9, 1907/08, s. 85, 103).

Layer, Adolf: Mozart und Schwaben (Schwäbische Blätter für Volksbildung und Heimatpflege 1956, č. 7, s. 52).

Barbour, James Murray: Trumpets, Horns and Music (East Lansing 1964, s. 139).

Fitzpatrick, Horace: The Horn and Horn-Playing and the Austro-Bohemian Tradition from 1680 to 1830 (London 1970; s. 119−120, 160).

Grünsteudel, Günther: Wallerstein − das Schwäbische Mannheim: Text- und Bilddokumente zur Geschichte der Wallersteiner Hofkapelle (1745−1825) [Begleitband zur Ausstellung der Universitätsbibliothek Augsburg] (Nördlingen 2000; dostupné z: http://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/volltexte/2006/179/pdf/Wallerstein.pdf).

Grünsteudel, Günther: Die Hornisten der Wallersteiner Hofkapelle (ca. 1745–1825) (Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben 97, 2004, s. 229−251; dostupné z: http://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/volltexte/2006/173/pdf/Hornisten.pdf).

Archivalie

Archiv knížecích rodů Oettingen-Wallerstein a Oettingen-Spielberg (Harburg), FÖWAH, Dienerakten Türrschmidt, LO: III.7.5 c-1 (jmenovací dekret; dopis Türrschmidta hraběnce Charlotte Juliane ze dne 9. 6. 1770; odpověď).

 

Tereza Berdychová

Datum poslední změny: 6.9.2011