Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Fárová, Lucie

Tisk


Charakteristika: Dirigentka, varhanice a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:17.5.1987
Text
Literatura

Fárová, Lucie, dirigentka, varhanice a hudební pedagožka, narozena 17. 5. 1987, Pardubice.

 

Vnučka sbormistra Vlastislava Nováka. Od roku 1992 byla členkou Pardubického dětského sboru Iuventus Cantans, v němž v letech 2005–08 vedla přípravné sbory. Současně studovala na pardubické konzervatoři (2002–09) hru na varhany u Václava Uhlíře a dirigování u Vlastislava Nováka, Jaroslava Brycha a Jaromíra Krygela. V současné době (2010) dokončuje studium sbormistrovství a hudební výchova pro střední školy na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Od roku 2008 působí jako sbormistryně nejstarších přípravných oddělení Královéhradeckého dětského sboru Jitro (Skřivánek B, Vlčí máky a Jitříčko). Během roku 2009 převzala od Vlastislava Nováka řízení komorního smíšeného sboru Continuo. Ženská složka tohoto sboru působí od ledna 2009 též jako samostatný komorní sbor, rovněž řízený Lucií Fárovou. V letech 2006–09 kromě toho vyučovala hru na klavír na Základní umělecké škole v Havlíčkově ulici v Pardubicích a od 1. 9. 2010 je ředitelkou Základní umělecké školy Jitro v Hradci Králové.


Literatura

www.sbor–continuo.cz

www.jitro.cz/strana.php?page=zus

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 17.4.2011