Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kulínská, Blanka

Tisk

(Bicanová)

Charakteristika: Sbormistryně a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:11.1.1935
Datum úmrtí/ukončení aktivity:29.6.2022
Text
Literatura

Kulínská, Blanka (roz. Bicanová), sbormistryně, hudební pedagožka a skladatelka, narozena 11. 1. 1935, Chlaponice u Písku, zemřela 29. 6. 2022, Praha.

 

V devíti letech nastoupila do Kühnova dětského sboru. O rok později vstoupila do nově založeného Dětského pěveckého sboru Československého rozhlasu, jehož sbormistrem se stal Bohumil Kulínský. V letech 1950–54 studovala na Pedagogickém gymnáziu pro vzdělání učitelů národních škol. V té době jí Bohumil Kulínský svěřil vedení přípravného oddělení Dětského pěveckého sboru Československého rozhlasu. Soukromě studovala zpěv u Emmy Matouškové (1952–60) a hudební teorii u Zdeňka Hůly. V roce 1954 se provdala za Bohumila Kulínského. Od tohoto roku se podílela na vedení koncertního oddělení sboru a připravovala pořady a nácviky písní pro Školský rozhlas. Od roku 1966 studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (estetika, filozofie, pedagogika). Paralelně studovala sólový zpěv u Růženy Urbáškové a hru na klavír u Emy Doležalové. V roce 1971 dokončila rigorózní práci na téma Dětská sborová tvorba současných hudebních skladatelů a získala titul PhDr. V letech 1972–77 vedla Chlapecký sbor Pražského mužského sboru FOK. Po nedobrovolném ukončení spolupráce s Československým rozhlasem v roce 1973 založila se svým manželem pěvecký sbor Bambini di Praga, se kterým dosáhla světových uměleckých úspěchů. V roce 1990 založila se svým synem Bohumilem Kulínským soukromou Školu sborového zpěvu při Bambini di Praga, ve které vyučovala sborový zpěv.

 

Blanka Kulínská se příležitostně věnovala také drobné skladatelské činnosti. Zkomponovala několik cyklů písní pro dětský sbor, upravila řadu lidových písní s průvodem klavíru a hudebně zpracovala pásmo Letem světem s Bambini di Praga. V roce 1992 se vrátila do Československého (dnes Českého) rozhlasu a dosud vede jeho Dětský pěvecký sbor. V listopadu 2010 obdržela od České hudební rady prestižní Cenu za celoživotní umělecký přínos k rozvoji dětského sborového zpěvu.


Literatura

www.bambini.cz

www.rozhlas.cz/umeleckesoubory/telesa/_zprava/797837

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 22.4.2011