Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Q Moravi

Tisk

(Filharmonické dechové kvinteto)

Charakteristika: Komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1974
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.2010
Text

Q Moravi (Filharmonické dechové kvinteto),komorní soubor, zahájení činnosti 1974, Brno, ukončení činnosti 2010.

Členy souboru s původním názvem Filharmonické dechové kvinteto se v roce 1974 stali instrumentalisté tehdejší Státní filharmonie Brno a Janáčkovy opery: flétnista Václav Kunt (v roce 1975 vystřídán Juliem Kessnerem, od 1984 Věrou Křivou), dále hobojista Josef Bartoník, klarinetista Lubomír Bartoň, hráč na lesní roh Bohuš Zoubek (od 1991 Milan Mrazík) a fagotista Zdeněk Škrabal (od roku 1978 Vladimír Veleba). Kvinteto obdrželo v roce 1974 stipendium Hudebního studia Českého hudebního fondu a získalo čtvrté místo na soutěži v Mnichově. Uměleckým vedoucím byl Bohuš Zoubek, resp. Lubomír Bartoň. V roce 1975 vystoupilo kvinteto na Mezinárodním hudebním festivalu v Bayreuthu a tamtéž se u Albrechta Gürschinga jeho členové zúčastnili odborných kurzů; do roku 1979 pak postgraduálního studia komorní hudby u Arnošta Bourka na brněnské JAMU. Soubor, jehož dramaturgie obsáhla skladby Johanna Christiana Bacha (Kvintet B dur), Wolfganga Amadea Mozarta (Kvintet, Divertimento č. 8 F dur), Ludwiga van Beethovena (Kvintet pro klavír, hoboj, klarinet, lesní roh a fagot), Antonína Rejchy (Kvintet Es dur op. 88), Františka Rösslera-Rosettiho (Kvintet Es dur), Paula Hindemitha (Malá komorní hudba op. 24), Erwina Schulhoffa (Divertissement), Leoše Janáčka (Sextet Mládí), uvedl v premiéře díla současných českých autorů Evžena Zámečníka (Suita pro dechové kvinteto),Petra Fialy (Kvintet, Koncert pro dechové kvinteto),Zdeňka Zouhara (II. dechový kvintet), Milana Kaňáka (Musica iubilosa), Michala Košuta (Pocta mistrům), Zdeňka Pololáníka (Musica giocosa), Pavla Blatného (Dechový kvintet „Chorální“), Miloslava Ištvana (Omaggio á Johann Sebastian Bach), Jiřího Matyse (Suita), Dalibora Spilky (Dechový kvintet „brněnský“), Víta Zouhara (Dechový kvintet „Čas dobrých nadějí“), dále měl v repertoáru díla Viléma Petrželky (Divertimento pro dechové kvinteto), Eugena Suchoně (Serenáda), Václava Trojana (Kvintet v klasickém slohu), Pavla Palkovského (Ragtime Symphony pro klavír, dechové kvinteto a bicí nástroje), Carla Augusta Nielsena (Kvintet op. 43) a další. Jako konzultant ovlivnil členy souboru flétnista České filharmonie Géza Novák. Pro gramofonovou firmu Panton nahrálo kvinteto skladby Antonína Rejchy (Kvintet D dur op. 91), Leoše Janáčka (Sextet Mládí) a Evžena Zámečníka (Suita), pro tehdejší Československý rozhlas skladby Antonína Rejchy, Wolfganga Amadea Mozarta, Erwina Schulhoffa, Pavla Palkovského, Petra Fialy, Jeana Francaixe, Carla Augusta Nielsena atd. Soubor spolupracoval mimo jiné s klavíristy Oldřichem Blahou, Igorem Ardaševem, Danou Křístkovou a Ivou Návratovou, s trumpetistou Adolfem Scherbaumem, s pěvcem Vladimírem Krejčíkem, dále s  Kvartetem města Brna, s Moravským kvartetem a dalšími významnými umělci.

Soubor vystupoval mimo jiné na festivalových koncertech (Pražské jaro, Bratislavské hudobné slávnosti, Mezinárodní hudební festival Brno, Janáčkův máj v Ostravě, Dny mladé tvorby v Luhačovicích, Přehlídka koncertního umění v Praze, Mladé pódium Karlovy Vary atd.), a na koncertech v zahraničí (Španělsko, Německo, Alžírsko, Rakousko, Holandsko, Lucembursko). Na gramofonové desky nahrávalo kvinteto pro firmy Panton, Supraphon a Pehy. Pořídilo rovněž na šedesát zvukových a obrazových záznamů pro Československý (Český) rozhlas a Československou (Českou) televizi.

V roce 1974 a znovu pak v roce 1978 těleso zvítězilo a získalo titul laureáta v Interpretační soutěži Ministerstva kultury České socialistické republiky. V roce 1975 obsadil soubor čtvrté místo v soutěži dechových kvintet v Mnichově.

Činnost tělesa byla ukončena po smrti hobojisty Josefa Bartoníka v roce 2010.


Diskografie

Diskografie (výběr)

 

Antonín Rejcha, Evžen Zámečník, Leoš Janáček: Skladby pro dechové kvinteto (Panton 1978);

Václav Trojan: Dechový kvintet na témata českých národních písní (Supraphon 1987);

Johann Sebastian Bach, Antonín Rejcha, Paul Hindemith, György Ligeti: Skladby pro dechové kvinteto (Pehy 1994).

Literatura

I. Lexika

Čeští koncertní umělci. Komorní soubory (Praha 1973).

 

II. Ostatní

Zavadil, Roman: Filharmonické kvinteto jubilující (absolventská práce, Konzervatoř Brno, 1984).

Křupková, Naďa: Josef Bartoník a Q MORAVI (diplomová práce, Janáčkova akademie múzických umění, Brno 2010).

 

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 24.3.2011