Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Sedláčkovo kvarteto 1)

Tisk


Charakteristika: Smyčcové kvarteto

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1974
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1994
Text
Literatura

Sedláčkovo kvarteto 1),smyčcové kvarteto, zahájení činnosti 1974, Plzeň, ukončení činnosti 1994.

V souboru, který založil společně se členy Plzeňského rozhlasového orchestru koncertní mistr zmíněného symfonického tělesa a dlouholetý primárius Plzeňského rozhlasového kvarteta Jan Sedláček, hráli společně s ním houslistka Jana Kopřivová, violista Jan Vacek a violoncellista Aleš Terš; v roce 1976 vystřídal Jana Vacka Jan Sedláček mladší. Hlavním posláním souboru bylo provádění nových skladeb soudobých, zejména západočeských skladatelů. Soubor vystupoval především v plzeňském regionu, ale rovněž v Ostravě, v Banské Bystrici, v Brně a v Praze; zahraniční turné absolvoval v Německé demokratické republice, v Polsku, Rumunsku, Španělsku a Lucembursku. Repertoár kvarteta zahrnoval díla Josefa Myslivečka, Františka Vincence Kramáře, Leopolda Koželuha, Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna, Ludwiga van Beethovena, Franze Schuberta, Maurice Ravela, z českých autorů Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů i skladatelů soudobých. V letech 1988–94 realizoval soubor více než osmdesát koncertních vystoupení. 1992–94 působilo kvarteto ve španělském městě Santiago de Compostella, roku 1993 natáčelo pro španělskou televizi.


Literatura

I. Lexika

Čeští koncertní umělci. Komorní soubory (Praha 1987).

 

II. Ostatní

Straková, Vladimíra: Komorní hudba v Plzni po roce 1945 (Diplomová práce, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 1990).

Fiala, Jaroslav: Několik pohledů na hudební kulturu západních Čech (Plzeň 2001).

 

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 21.3.2011