Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Stibor, Zdeněk

Tisk


Charakteristika: Klavírista

Datum narození/zahájení aktivity:26.10.1930
Datum úmrtí/ukončení aktivity:14.10.2020
Text

Stibor, Zdeněk, klavírista, narozen 26. 10. 1930, Ostrava, zemřel 14. 10. 2020, tamtéž.

 

V letech 1947–53 studoval pražskou konzervatoř (ve třídě Otty Haši a Františka Raucha). Po jejím ukončení nastoupil jako pedagog na tehdejší nově zřízenou Vyšší hudebně-pedagogickou školu v Ostravě (od roku 1953). Jeho klavírní projev byl charakteristický virtuózní brilancí a úhozovou lehkostí, které uplatnil zejména v interpretaci děl Josepha Haydna a Wolfganga Amadea Mozarta. Vedle skladeb romantiků (Felix Mendelssohn-Bartholdy, Fryderyk Chopin, Robert Schumann, Franz Liszt) se v jeho repertoáru objevovala také tvorba autorů 20. století, v níž zaujímalo důležité postavení dílo Igora Stravinského a Paula Hindemitha.

Pro Stiborovo umělecké působení je charakteristická obdivuhodná šíře hudebních zájmů – vedle sólového koncertování vyvíjel komorní aktivity jako klavírní partner celé řady instrumentalistů a komorních souborů (například houslista Jaroslav Kouřil, Kubínovo kvarteto) a taktéž se věnoval hudebně popularizační činnosti, kterou významně přispíval k obohacení ostravského hudebního prostředí. Zde také často spolupracoval s Československou televizí i rozhlasem, v němž pořídil řadu nahrávek. K jeho nejvýznamnějším koncertním vystoupením patří legendární koncert v roce 1970 v Ostravě, kde uvedl se Státní filharmonií Ostrava Mozartův Klavírní koncert d moll.


Diskografie

Diskografie (výběrový soupis nahrávek v Českém rozhlase Ostrava)

 

Bach, Johann Sebastian: Italský koncert; Koncert pro klavír a orchestr č. 1 d moll, BWV 1052(Janáčkova filharmonie Ostrava, dirigent Stanislav Macura);
Feld, Jindřich: Elegie pro saxofon a klavír (saxofon – Eugene Rousseau);
Haydn, Joseph: Koncert pro klavír a orchestr D dur, Hob. XVIII:11 (Komorní orchestr Leoše Janáčka, dirigent Miloš Konvalinka);
Hindemith, Paul: Sonáta pro klavír č. 3; Chopin, Fryderik: Fantasie-Impromptu, op. 66; Mazurka cis moll, op. 50, č. 3; Mazurka gis moll, op. 33, č. 1; Mazurka h moll, op. 33, č. 4; Nocturno Es dur op. 9, č. 2; Juchelka, Miroslav: Burleska pro klavír a dechový orchestr(Dechový orchestr Ostravanka, dirigent Tomáš Hančl);
Kupka, Karel: Večery na Doškorově – rapsodie pro klavír; Mozart, Wolfgang Amadeus: 9 variací D dur pro klavír, KV 573(Duport); Klavírní kvartet g moll, KV 478 (s Kubínovým kvartetem); Rondo A dur pro klavír a orchestr, KV 386(Janáčkův komorní orchestr, dirigent Zdeněk Dejmek);
Koncert pro klavír a orchestr d moll, KV 466 (Janáčkův komorní orchestr, dirigent Miloš Konvalinka);
Sonáta pro housle a klavír B dur, KV 570 (housle Zdeněk Dejmek);
Sonáta pro klavír B dur, KV 570; Petrželka, Vilém: 4 impromptus pro housle a klavír(housle – Jaroslav Kouřil);
Přecechtěl, Zbyněk: Reminiscence pro klavír a dechový orchestr (Dechový orchestr Ostravanka, dirigent Tomáš Hančl);
Schreiber, Josef: Miniatury pro klavír; Skrjabin, Alexandr: Etuda č. 11 Des dur; Stravinskij, Igor: Etuda č. 4 pro klavír; Sonáta pro klavír.

Literatura

I. Lexika

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy N–Ž (Ostrava 2005).

 

II. Ostatní

im [Ivan Měrka]: Jubileum. Zdeněk Stibor (Ostravský kulturní měsíčník 5, 1980, č. 10, 55–56).

Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (Ostrava 1985, s. 208).

 

Hana Adámková

Datum poslední změny: 16.10.2020