Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Gurecký, Josef Antonín

Tisk

(Kuretzky; Gurezky)

Charakteristika: Skladatel, kapelník a houslista

Datum narození/zahájení aktivity:1.3.1709
Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.3.1769
Text
Literatura

Gurecký, Josef Antonín (psán též Kuretzky; Gurezky), skladatel, kapelník a houslista, narozen 1. 3. 1709, Přerov, zemřel 27. 3. 1769, Olomouc.

Byl mladším bratrem Václava Matyáše Gureckého. Stejně jako bratrovi se i jemu dostalo dobrého hudebního i obecného vzdělání – studoval v piaristickém semináři v Kroměříži. Po studiích pronikl jako hudebník na panské dvory mezi vysokou šlechtu. Takto navštívil mnoho šlechtických dvorů po celé Evropě a díky cestování si prohluboval znalosti klasické hudby (Caldara, Vivaldi, Steffani). Přibližně mezi lety 1735–40 působil na dvoře hraběte Schönborna ve Wiesentheidu, kde se dochovalo nejvíce jeho skladeb. Mezi lety 1739–45 byl ve službách biskupa Jakuba Arnošta z Liechtensteina; v této době se také naučil od svého bratra řídit chrámovou hudbu. Po bratrově smrti (1743) získal jeho místo kapelníka a ředitele kůru v katedrále sv. Václava v Olomouci. Zde uvedl 26. 8. 1751 svou alegorickou operu Filia Sion (latinský text napsal premonstrátský básník P. Adamus Rubner), kterou složil na objednávku opata Pavla Ferdinanda Václavíka při příležitosti oslav šestistého výročí trvání premonstrátského řádu v Hradisku u Olomouce. Z opery se dochovalo pouze libreto. K uvedeným oslavám složil i mši, kterou pak sám řídil. Jeho skladatelská tvorba slohově spadala spíše již do raného klasicismu (na rozdíl od jeho staršího bratra Václava Matyáše, který ještě tvořil v duchu vrcholného baroka); byl jedním z prvních, kdo do našich zemí přinesli tento moderní proud. Ve svých kompozicích také vyzdvihoval violoncello coby sólový nástroj – napsal pro něj řadu koncertů.


Literatura

I. Lexika
Dlabacz.
PHSN.
ČSHS.
Jakubcová, Alena a kol.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století – osobnosti a díla (Praha 2007).

II. Ostatní
Marpurg, Friedrich Wilhelm: Historisch-kritische Beyträge zur Aufnahme der Musik (Německo 1756).
Kyas, Karel: Druhá hanácká opera (Řád 9, 1943, s. 373).
Sehnal, Jiří: Počátky opery na Moravě (in: O divadle na Moravě, Praha 1974, s. 69–71).
Sehnal, Jiří: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století (Brno 1988).

www.cs.vsb.cz/objekty/2003/cultprogram/


Klára Kolofíková

Datum poslední změny: 27.9.2010