Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hodonínský symfonický orchestr

Tisk

(Symfonický orchestr pracujících Hodonínska)

Charakteristika: Symfonický orchestr

Datum narození/zahájení aktivity:31.3.1955
Text
Archiválie

Hodonínský symfonický orchestr (Symfonický orchestr pracujících Hodonínska), symfonický orchestr, založen 31. 3. 1955, Hodonín.

Hodonínský symfonický orchestr svým spontánním vznikem navázal na dlouholetou hudebně-pěveckou tradici v Hodoníně, jejíž počátky spadají do druhé poloviny 19. století (např. spolky Svatopluk, Hlahol, Orchestrální sdružení). Po válce se spolky postupně rozpadaly. V roce 1951 přišel do Hodonína Václav Kafka jako učitel hudební školy, který dříve působil coby dirigent operního divadla v Ústí nad Labem, a začal hned organizovat místní hudební dění.
Snahu oživit oblast hudebního života a navázat na dlouholeté tradice mělo i několik nadšených muzikantů, kteří v čele s Janem Noskem a Jaroslavem Šamánkem založili v březnu roku 1955 smyčcový orchestr, který se postupně rozrůstal a dotvářel do dnešní podoby velkého symfonického orchestru.
Dnešní Hodonínský symfonický orchestr byl založen 31. března 1955. Tehdy se konala ustavující schůze výboru pro vytvoření smyčcového orchestru pod závodním klubem výrobního družstva Slokov. První vystoupení nově vzniklého tělesa se konalo 25. června při otevření Domu osvěty v Hodoníně (dnešní zrekonstruovaný sál Evropa) a na programu byla I. a II. věta z Mozartovy Malé noční hudby a Lidová písnička a Pohádka od Karla Komzáka. Prvním dirigentem byl učitel hudební školy Václav Kafka.
V důsledku organizačních neshod se závodním klubem Slokov přešel celý orchestr 16. října 1956 pod závodní klub podniku Tatra v Hodoníně. Na konci tohoto měsíce došlo také ke změně ve funkci uměleckého vedoucího a dirigenta; Václava Kafku vystřídal učitel hudební školy Jan Nosek ml. (v té době v Hodoníně působil i jeho otec, violoncellista Jan Nosek st.). První veřejné vystoupení nově zařazeného tělesa proběhlo v sále Baníka a na pořadu byla Suita od Johanna Sebastiana Bacha, Bendův Klavírní koncert g moll, I. a II. věta z Míčova Kvartetu C dur a Houslový koncert Charlese de Beriota. Od roku 1956 začal orchestr pravidelně koncertovat v blízkém okolí Hodonína.
V roce 1959 došlo k oficiálnímu rozšíření komorního orchestru na šedesátičlenný symfonický orchestr. Důvodem rozšíření byl požadavek hodonínské veřejnosti rozšířit a zpestřit programy koncertů. Zároveň s tím se počítalo i se zvýšením návštěvnosti koncertů. S rozšířením orchestru však také podstatně vzrostly náklady na vybavení i běžný provoz hudebního tělesa, a proto bylo dojednáno financovat orchestr z rozpočtu Okresního národního výboru, čímž také došlo ke změně názvu orchestru, a to na Symfonický orchestr pracujících Hodonínska. První koncert orchestru pod novým názvem proběhl 2. června 1960 v Hodoníně. Na programu byl Svatební pochod od Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Symfonie h moll „Nedokončená“ Franze Schuberta, Červenec z cyklu Roční doby Pjotra Iljiče Čajkovského, Suita pro smyčcový orchestr Leoše Janáčka a Předehra k opeře Hubička Bedřicha Smetany. V letech 1962–63 bylo nutné omezit koncertování, protože stálý dirigent Jan Nosek na delší dobu onemocněl. Orchestr sice hrál pod taktovkou Václava Kafky, ale i ten v roce 1963 onemocněl. Po jarním koncertu roku 1965 se Jan Nosek ze zdravotních důvodů na určitou dobu vzdal funkce dirigenta. Přípravy podzimního koncertu se ujal Vladimír Svoboda, který několikrát s orchestrem působil jako klavírní sólista a měl určitou praxi jak sbormistrovskou, tak i dirigentskou. Do jednání o další existenci orchestru zasáhla i školská a kulturní komise Okresního národního výboru, která výboru orchestru sdělila, že „má eminentní zájem na další činnosti souboru“. Bylo dojednáno, že funkce se opět ujme Jan Nosek.
Díky velkým politickým změnám došlo po roce 1989 k přemístění tělesa do budovy, ve které dříve sídlil Okresní výbor Komunistické strany Československa. Byl sem přestěhován archiv orchestru a později se ve zdejším velkém sále začaly konat i pravidelné pondělní zkoušky. Nový sál měl kapacitu cca 300 lidí. Na tomto místě je sídlo orchestru dodnes. Došlo také ke změně názvu tělesa na Hodonínský symfonický orchestr a pěvecký sbor. Nový subjekt se stal příspěvkovou organizací, a to nejdříve Okresního národního výboru a později města Hodonína.
Změna na postu dirigenta nastala až v roce 2008. Dne 20. listopadu 2008 se uskutečnil slavnostní koncert Hodonínského symfonického orchestru, který naposledy dirigoval jeho zakladatel Jan Nosek. Na programu byla díla Antonína Dvořáka, a sice Slavnostní pochod a Koncert pro violoncello a orchestr h moll v podání hostujícího sólisty Evžena Rattaye, a poté symfonické básně Šárka, Z českých luhů a hájů a Blaník z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany. Na místo dirigenta nastoupil David Herzán, učitel houslí na Základní umělecké škole v Hodoníně a také dirigent Komorního orchestru Jana Noska. Prvním vystoupením Hodonínského symfonického orchestru pod novým dirigentským vedením byly tradiční vánoční koncerty orchestru a sboru ve dnech 18. a 21. prosince 2008, s programem složeným z Koled Luboše Fišera a Pavlicovy Vánoční mše. Na program svého prvního vrcholného koncertu sezony Hodonínského symfonického orchestru zařadil David Herzán díla Ludwiga van Beethovena, a sice předehru Egmont, Symfonii č. 1 C dur a Trojkoncert pro housle, violoncello a klavír v podání sólistů: Čeněk Pavlík (housle), Evžen Rattay (violoncello) a František Malý (klavír).
Za dobu svého působení má Hodonínský symfonický orchestr za sebou mnoho koncertů a různých vystoupení doma i v zahraničí (Maďarsko, Polsko, Německo, Řecko, Nizozemí, Rakousko, Švýcarsko, Itálie), účastnil se různých festivalů, doprovázel domácí i zahraniční sólisty a taktéž pracoval s hostujícími dirigenty. Z významných vystoupení z posledních let to byla například v roce 2003 návštěva holandského města Stadskanaal, kde orchestr vedle vlastního programu doprovodil violoncellistu Jana Ype Notu (žák Mstislava Rostropoviče), a to v novodobé premiéře koncertu stadskanaalského rodáka Cornelise Doppera. Violoncellový koncert, stejně jako Svatební tance od téhož autora, dirigoval Joop Stam. Jedním z největších projektů byla v roce 2004 účast na mezinárodních hudebních festivalech v Jihlavě a Nymburku, kde byla provedena Dvořákova Mše D dur. Projektu se zúčastnily i sbory z Nymburka, Plzně, Kanady a Jihoafrické republiky. Více než 150 hudebníků řídil sbormistr a dirigent Jan Rozehnal, a sólisty byli: Sarah Gartshore (soprán, Kanada), Lenka Kučerová (alt), Eric Shaw (tenor, Kanada), Ivo Hrachovec (bas) a Jitka Maradová (varhany).


Archivalie

Kroniky uložené v archivu Hodonínského symfonického orchestru, v sídle Základní umělecké školy v Hodoníně.

Alžběta Měchurová

Datum poslední změny: 25.9.2010