Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Grey Donkeys

Tisk

(Sbor církevního gymnázia)

Charakteristika: Dětský pěvecký sbor

Text
Literatura

Grey Donkeys (Sbor církevního gymnázia), dětský pěvecký sbor, založen 1992, Plzeň.


Sbor působí pří Církevním gymnáziu v Plzni. Současným vedoucím zhruba dvaatřicetičlenného sboru je Jakub Šedivý. Repertoárově není soubor vyhraněn, interpretuje lidové písně i historické skladby (Jan Amos Komenský, Henry Purcell), populární a muzikálové písně, koledy apod. Těleso pravidelně vystupuje na kulturních akcích v místě svého působiště (charitativní koncerty, vystoupení pro školu či diecézi), účastní se festivalů a soutěží sborového zpěvu (Festival dětských pěveckých sborů v Českém Krumlově, Festival duchovní hudby na Šumavě) a získalo již několik ocenění (například zlaté pásmo na Regionální přehlídce dětských pěveckých sborů v Rokycanech v roce 2004). Mimo jiné uskutečňuje také zahraniční výměnné pobyty, především do Francie a Německa.

Literatura

www.ceske-sbory.cz
http://sbor.kvalitne.cz

Tereza Berdychová

Datum poslední změny: 20.10.2009