Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pelikánová, Hana

Tisk


Charakteristika: Klavíristka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:15.4.1946
Datum úmrtí/ukončení aktivity:10.11.2010
Text
Literatura

Pelikánová, Hana, klavíristka a hudební pedagožka, narozena 15. 4. 1946, Velké Losiny, 10. 11. 2010, Brno.

Studovala hru na klavír na brněnské konzervatoři v letech 1961–66 u Františka Schäfera a Inessy Janíčkové. V roce 1966 se stala laureátkou Chopinovy soutěže v Mariánských lázních a v témže roce absolvovala Chopinovským recitálem. Po absolutoriu pokračovala ve studiu na JAMU v Brně u Otakara Vondrovice a od druhého ročníku na AMU v Praze ve třídě Františka Raucha, Zdeňka Jílka a Zuzany Růžičkové. Své vysokoškolské studium ukončila v roce 1971 celovečerním absolventským koncertem z děl francouzských skladatelů (Ravel, Franck, Debussy, Messiaen) a Klavírním koncertem a moll, op. 54 Roberta Schumanna s Orchestrem hlavního města Prahy FOK ve Dvořákově síni Rudolfina. Od roku 1971 vyučuje na konzervatoři v Brně – do roku 1978 jako korepetitorka na oddělení dřevěných dechových nástrojů, kdy se s mimořádně nadanými posluchači úspěšně zúčastnila řady soutěží (Chomutov, Teplice, Pražské jaro), kde dostala ocenění za výbornou klavírní spolupráci. Od roku 1978 (po sedmileté praxi, která se tehdy vyžadovala, a úspěšně vykonaném konkurzu) začala vyučovat hru na klavír jako hlavní obor. V roce 1979 založila s klarinetistou Lubomírem Bartoněm „Duo con brio“. Toto komorní těleso se stylově orientovalo převážně na hudbu soudobou. Premiérovalo skladby Petra Fialy, Jiřího Matyse, Arnošta Parsche, Dalibora Spilky, Vladimíra Wernera a dalších. Vedle komorní činnosti se Hana Pelikánová i nadále věnovala sólové hře. Zúčastnila se klavírních kurzů ve Výmaru, později seminářů Paula Badury-Skody a Eugena Indjice v Praze. Po roce 1989 vykonávala několik let funkci vedoucího oboru i klavírního oddělení. Za dobu své mnohaleté pedagogické praxe vychovala řadu výborných absolventů, z nichž mnozí pokračovali ve studiu na vysokých hudebních školách.


Literatura

Sborník k padesátiletému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1969).
Soharová, Jana: Klavírní oddělení za 60 let (Opus Musicum, 11, 1979, č. 7, s. 197–200).
Sborník k sedmdesátému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1989).
Výroční zpráva Konservatoře v Brně za školní rok 1992/1993 (Brno 1993).
Jubilejní výroční zpráva Konzervatoře v Brně za školní rok 1993/1994 (Brno 1994).
Sborník k 80. výročí založení Konzervatoře v Brně (Brno 1999).
Jubilejní výroční zpráva Konzervatoře Brno 2003/2004. Ke 150. výročí narození zakladatele školy Leoše Janáčka (Olomouc 2004).
Žemla, Jan: Klavírní oddělení Konzervatoře v Brně (Diplomová práce. Konzervatoř Brno, 2006).

Jan Žemla

Text

Datum poslední změny: 6.12.2010