Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Štěpán, Pavel 2)

Tisk


Charakteristika: klavírista, hudební pedagog, hudební teoretik, rozhlasový redaktor a hudební režisér

Datum narození/zahájení aktivity:28.5.1925
Datum úmrtí/ukončení aktivity:30.9.1998Praha
Text
DíloDiskografieLiteratura

Štěpán, Pavel, klavírista, hudební pedagog, hudební teoretik, rozhlasový redaktor a hudební režisér, narozen 28. 5. 1925, Brno, zemřel 30. 9. 1998, Praha.

 

Syn klavíristů Václava Štěpána a Ilony Štěpánové Kurzové byl žákem svého dědečka Viléma Kurze (1930–44). Obecnou školu navštěvoval v Praze na Malé straně (1931–36). Hudební teorii studoval pod vedením svého otce. Dějiny hudby studoval soukromě během studia na Vančurově reálném gymnáziu v Praze na Smíchově (1936–44). Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studoval několik semestrů hudební vědu, estetiku a filozofii. V rozhlase poprvé vystoupil v deseti letech (17. listopadu 1935) a veřejně poprvé koncertoval v šestnácti letech v Umělecké besedě (Johann Sebastian Bach, Claude Debussy). Během druhé světové války koncertoval s Českou filharmonií (poprvé v říjnu 1943 provedl Mozartův Klavírní koncert c moll s Rafaelem Kubelíkem, podruhé Beethovenův Klavírní koncert G dur). 19. února 1944 uspořádal první samostatný koncert věnovaný dílu Josefa Suka.
Po skončení druhé světové války rozvinul bohatou koncertní činnost a uspořádal několik autorsky zaměřených koncertů (Johann Sebastian Bach, Josef Suk, Vítězslav Novák). Získal čtvrtou cenu a zvláštní cenu za provedení děl Bedřicha Smetany na druhé mezinárodní soutěži při Pražském jaru (1951), třetí cenu na Světovém festivalu mládeže v Berlíně (1951) a pátou cenu na soutěži v Bukurešti (1953). V roce 1947 absolvoval turné po Jugoslávii, dále koncertoval v Maďarsku (1948), Rakousku (1951), Německu (1951) a Rumunsku (1953). Ze zdravotních důvodů přerušil na čtyři roky koncertní činnost (1953–57). Zastával několik veřejných funkcí (okresní a krajský kulturní referent, člen výboru Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, předseda poradního sboru pro zpěv při Ústředním domě lidové tvořivosti a další). V rozhlase působil jako hudební režisér (1944–47), hudební referent oddělení pro mládež (od 1949), vedoucí redakce lidové tvořivosti (1951–58) a umělecký vedoucí hudební výroby (do 1. dubna 1959).
Intenzivně se věnoval čtyřruční hře s Iljou Hurníkem. První koncert uskutečnili 1. února 1961 v Domě umělců. Pavel Štěpán spolupracoval s řadou komorních souborů (Sukovo kvarteto, Smetanovo kvarteto a další). Zasedal v porotách Lidové umělecké tvořivosti a Soutěže tvořivosti mládeže. V roce 1953 založil amatérský rozhlasový soubor Mír, jehož uměleckým vedoucím se stal a upravoval pro něj lidové písně. Psal referáty do Rudého práva (1946–49), Mladé fronty (1949–50), příspěvky a kritiky do Tvorby, Hudebních rozhledů, Lidové tvořivosti a Kulturní politiky. Od roku 1961 začal působit na AMU. Jako klavírní pedagog vychoval řadu vynikajících pianistů (Jaromír Klepáč, Jiří Pašek, Petra Besová a další). Vedl klavírní kurzy v Bechyni, Junsele (Švédsko) a St. Roch (Belgie). Zasedal v porotách řady mezinárodních klavírních soutěží.
Interpretace Pavla Štěpána byla charakteristická vysokou inteligencí, stylovostí podání a hloubkou hudebnosti. Nastudoval velmi rozsáhlý repertoár, nejvíce vynikal ve skladbách Josefa Suka, Vítězslava Nováka a koncertech Wolfganga Amadea Mozarta. Uskutečnil mnoho koncertů v České republice i v zahraničí. S Českou filharmonií dvakrát obdržel cenu Wiener Flötenuhr za nejlepší mozartovskou nahrávku roku (1971, 1982). Byl významným propagátorem české moderní hudby (Václav Dobiáš, Luboš Fišer, Ilja Hurník, Miloslav Ištván, Ivan Jirko, Miloslav Kabeláč, Viktor Kalabis, Jan Kapr, Gideon Klein, Jaroslav Křička a další).


Dílo

Dílo literární (výběr)


Smetana – pianista (Hudební rozhledy 1, 1949, č. 8–9, s. 197–200).
Operní a baletní žatva 1949 (Hudební rozhledy 2, 1949–50, č. 2–3, s. 60–62).
Operní a baletní část Divadelní žatvy (Hudební rozhledy 2, 1949–50, č. 4–5, s. 115–117).
Úkoly skladatelů při spolupráci se soubory Československého svazu mládeže (Hudební rozhledy 3, 1950–51, č. 2, s. 22).
Zkušenosti ze soutěže tvořivosti mládeže (Lidová tvořivost 2, 1951, č. 1).
Jak pracovat v dětských pěveckých souborech (Praha 1955).
O masové písni v Československém rozhlase (Hudební rozhledy 8, 1955, č. 16, s. 809–810).
Ze zkušenosti porotce. Na pomoc nové písňové tvorbě (Hudební rozhledy 8, 1955, č. 17, s. 856–857).
Svjatoslav Richter (Hudební rozhledy 9, 1956, č. 23, s. 992).
Alexandr Plocek – Josef Páleníček (Hudební rozhledy 9, 1956, č. 23, s. 997).
Slovenští umělci v Praze (Hudební rozhledy 10, 1957, č. 2, s. 75).
Klavírní večer Stanislava Knora (Hudební rozhledy 10, 1957, č. 4, s. 168).
K pražskému cyklu světové klavírní tvorby (Hudební rozhledy 10, 1957, č. 8, s. 338).
Veliký pianista, jeden z největších (Hudební rozhledy 11, 1958, č. 23, s. 976) – o Emilu Gilelsovi.
Záleží i na koncertních umělcích (Hudební rozhledy 12, 1959, č. 19, s. 802).
Koncerty Svjatoslava Richtera (Hudební rozhledy 12, 1959, č. 22, s. 940).
Josef Jiránek: Básník klavíru (Hudební rozhledy 12, 1959, č. 24, s. 1022).
Pianista Detlef Kraus (Hudební rozhledy 13, 1960, č. 3, s. 121).
Mezinárodní Chopinova soutěž (Hudební rozhledy 13, 1960, č. 7, s. 281–283).
Premiéra Otmara Máchy (Hudební rozhledy 13, 1960, č. 13, s. 558–559).
Soutěž klavírních duet v Jeseníku (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 11, s. 495).

Diskografie

Recitál pro klavír na čtyři ruce: Bach, Debussy, Brahms, Poulenc (Supraphon 1965) – Ilja Hurník, klavír;
Johannes Brahms: Liebeslieder (Supraphon 1966) – Ilja Hurník, klavír; Pražští madrigalisté, Miroslav Venhoda;
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncerty pro klavír a orchestr (Supraphon 1968) – Česká filharmonie, Zdeněk Mácal;
Wolfgang Amadeus Mozart: Klavírní koncerty K. 488 a 595 (Supraphon 1969) – Česká filharmonie, Zdeněk Mácal;
Ludwig van Beethoven: Klavírní sonáty č. 2, A dur; č. 23, f moll. (Supraphon 1970);
Václav Tomášek: Eklogy (Supraphon 1973);
Wolfgang Amadeus Mozart: Klavírní koncerty č. 14 a 24 (Supraphon 1974) – Česká filharmonie, Václav Neumann;
Album skladeb Fryderyka Chopina (Supraphon 1977);
Josef Suk: Klavírní kvintet op. 8, Barkarola, Balada (Supraphon 1979) – Sukovo kvarteto;
Wolfgang Amadeus Mozart: Klavírní koncerty (Supraphon 1981) – Filharmonický komorní orchestr, Václav Neumann;
Fryderyk Chopin: Nocturnes (Supraphon 1984);
Vítězslav Novák: Klavírní kvartet, Smyčcový kvartet (Supraphon 1988) – Sukovo kvarteto;
Kabalevskij, Prokofjev: Klavírní koncerty (Sound 1990) – František Maxián, klavír; Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Alois Klíma;
Josef Suk: Complete Chamber Works (Supraphon 1994);
Josef Suk: Piano Works – Life And Dreams (Supraphon 1995);
Antonín Dvořák: Klavírní kvintet op. 81; Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 (Testament 1995) – Smetanovo kvarteto;
Josef Suk: Piano Pieces (Supraphon 1996);
Schumann, Smetana, Čajkovskij (Testament 1998) – Smetanovo kvarteto;
Prokofjev, Britten, Saint-Saëns (Supraphon 1999) – různí interpreti;
Josef Suk: Souborné vydání klavírního díla (Supraphon 2005);
Best of Chopin (Supraphon 2007) – různí interpreti.

Literatura

I. Lexika
ČSHS.
Kozák, Jan: Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory (Praha 1964).
MEH.
Skála, Pavel a kolektiv: Čeští koncertní umělci. Instrumentalisté (Praha 1983).
Tomeš, Josef – Léblová, Alena a kolektiv: Československý biografický slovník (Praha 1992).
Tomeš, Josef a kolektiv: Český biografický slovník XX. století (Praha-Litomyšl 1999).
New Grove2.

 

II. Ostatní
Böhmová-Zahraníčková, Zdeňka: Vilém Kurz (Praha 1954).
Kulijevyčová, Marie: S Pavlem Štěpánem o interpretaci (Hudební rozhledy 16, 1963, č. 4, s. 148–151).
Hurník, Ilja: Cesta s motýlkem (Praha 1970).
Burjanek, Josef – Zapletal, Petar: Svaz českých skladatelů a koncertních umělců (Praha 1975).
Slavíková, Jitka: S Pavlem Štěpánem o Josefu Sukovi (Gramorevue 22, 1986, č. 2).
Hurník, Ilja: Za Pavlem Štěpánem (Hudební rozhledy 51, 1998, č. 11, s. 36).
Lambert, Patrick: Skryté hvězdy české klavírní školy: Pavel Štěpán a Ilja Hurník (Harmonie 2012, č. 11, s. 14–15).

 

www.suksociety.cz/osobnosti/CL_stepan.htm

http://aleph.vkol.cz/rego/rg0930.htm

http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&id_clanku=419

http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&id_clanku=233

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 18.4.2016