Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Janáčkův komorní orchestr

Tisk

(Komorní orchestr Leoše Janáčka)

Charakteristika: komorní orchestr

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1962
Text

Janáčkův komorní orchestr, komorní orchestr, zahájení činnosti 1962, Ostrava.

 

Své počátky má datované od března 1962, kdy vznikl Komorní orchestr bez dirigenta, jehož vedoucím byl tehdejší koncertní mistr Státní filharmonie Ostrava Bohumil Malocha po svém odchodu z Ostravského kvarteta. V září 1964 se vedení ujal dirigent Josef Daniel, který uskutečnil na podzim 1964 první koncert Komorního orchestru Leoše Janáčka. V říjnu 1966 se stal uměleckým vedoucím Janáčkova komorního orchestru Zdeněk Dejmek, který svou strhující muzikalitou, osobním charismatem a systematickou prací ovlivnil jeho další mimořádně úspěšný vývoj s osobitým interpretačním pojetím. Repertoár dvanáctičlenného smyčcového souboru (s možným rozšířením o dechové nástroje) byl zaměřen na skladby italského baroka, českého a vídeňského klasicismu, na světově proslulá díla hudebního romantismu i na nová díla 20. století (Milan Báchorek, Pavel Blatný, Pavel Čotek, Jaromír Dadák, Eduard Dřízga, Jindřich Feld, Luboš Fišer, Oldřich Flosman, Čestmír Gregor, Ilja Hurník, Ivo Jirásek, Miroslav Klega, Iša Krejčí, Rudolf Kubín, Karel Kupka, Jaromír Podešva, Karel Reiner, Vladimír Svatoš, Evžen Zámečník, Lubomír Železný). Po prvním zahraničním koncertě na zámku Psczyně v Polsku následovaly další úspěšné koncerty u nás i v zahraničí – opakovaně ve Spojených státech a Japonsku, v Kanadě a Mexiku, v Dánsku, Finsku, Belgii, Anglii, Francii, Walesu, Švýcarsku, Německu, Rakousku, Španělsku, Holandsku, Itálii. Hojné bylo také účinkování v Československém rozhlasu a televizi i nahrávky pro Supraphon, Panton, Riccordi, Crystal, Stylton a Slovart Records.

V roce 2005 předal Zdeněk Dejmek funkci uměleckého vedoucího vyučujícímu houslí na ostravské konzervatoři Jakubu Černohorskému, který již v předchozím roce 2004 vedl orchestr na úspěšném turné v Jižní Koreji. Černohorský navázal na úspěšnou činnost svého předchůdce na koncertech domácích i zahraničních, na reprezentačních vystoupeních na festivalech u nás (Pražské jaro, Moravský podzim, Janáčkův máj, Janáčkovy Hukvaldy, Mezinárodní hudební festival Brno, Musica sacra v Nitře apod.) a v zahraničí (Toledo, Kanárské ostrovy, Bornholm, Louisiana, Chicago, Mnichov, Flanders festival, Vendsyssel festival, Turku festival, Florencie) i na nahrávací práci (v roce 2011 vyšel profilový kompaktní disk v prestižním britském vydavatelství Chandos Records se skladbami Leoše Janáčka, Pavla Haase a Bohuslava Martinů). O enormní práci hovoří alespoň přibližná čísla – 600 celovečerních koncertů v České republice, 400 koncertů v cizině, 400 koncertů pro školy, 200 snímků v Českém rozhlase, 15 pořadů v televizi, 8 gramofonových desek a několik kompaktních disků.


Diskografie

Diskografie (výběr)

Komorní orchestr Leoše Janáčka: Albioni, Manfredini. Durante, Legrenzi, Corelli (LP, Supraphon 1975, Ricordi 1976);

Vladimír Mikulka kytara: Haydn, Giuliani (LP, Supraphon 1977);

Barokní koncerty pro trubku, smyčce a continuo: Vivaldi, Torelli, Tessarini, Stradella, Marcello (LP, Supraphon 1983);

Komorní orchestr Leoše Janáčka: Locatelli, Geminiani, Galuppi, Corelli (LP, Supraphon 1986);

Jan Václav Stamic, Karel Stamic (LP, Panton 1987);

Marcello: Concerti Grossi Op. 1 č. 1–4 (LP, Supraphon 1987);

Janáčkův komorní orchestr a jeho sólisté: Borghi, Boccherini, Stamic (CD, Český rozhlas Ostrava 1980–1993);

Janáčkův komorní orchestr: Galuppi, Bossi, Janáček, Grieg (CD, Český rozhlas Ostrava 1980–1993);

Pokoj Vám... Vánoční písně a pastorely z Moravy a Slezska (CD, Panton 1991);

Antonio Vivaldi: Komorní koncert pro loutnu a dvoje housle D dur, RV 93 (CD, RCA 1993);

Italské barokní koncerty: Torelli, Albioni, Pergolessi, Vivaldi (CD, Supraphon 1993);

Brabec, Stivín, Hudeček play Vivaldi (CD, Supraphon 1995);

Česká soudobá hudba – komorní soubory: Podešva, Schiffauer, Kupka, Kalabis (CD, Český rozhlas s nadací OSA 1996);

Stamic, Telemann, Backhofen: Koncerty pro 2 klarinety a orchestr (CD, Stylton 1998);

Milan Báchorek – Konfrontace (CD, Český rozhlas Ostrava 1998);

Luigi Boccherini: Stabat Mater (CD, Stylton 1998);

Karl Stamitz (CD, Slovart Records 1999);

Čtyři roční období v Praze: Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob, op.  8 (DVD, 2006);

Vivaldi, Carulli, Guliani: Kytarové koncerty (CD, RCA 2007);

Antonio Vivaldi - Le quatro stagioni & Concerti RV 356, 230, 522 (CD, X5 Music Group 2010);
Czech Music for Strings: Janáček, Haas, Martinů (CD, Chandos Records 2011).

Literatura

I. Lexika

Kulturněhistorická encyklopedie severní Moravy a Slezska (Ostrava 2005).

Kulturněhistorická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy (Ostrava 2013).

 

II. Ostatní

Steinmetz, Karel: Hraje Komorní orchestr Leoše Janáčka (in: Ostravský kulturní měsíčník 3, 1978, č. 1, s.71–72). 

Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (ed. Gregor, Vladimír – Steinmetz, Karel, Ostrava 1984).

Gregor, Vladimír: Hudební místopis Severomoravského kraje (Ostrava 1987).

Mazurek, Jan, Steinmetz, Karel a kol.: Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti (Ostrava 2010).

Steinmetz, Karel, Mazurek, Jan, Kusák, Jiří, Olšarová, Pavla: Ostrava hudební. Vývoj hudební kultury jednoho města v posledních 160 letech (Ostrava 2014).

Kalina, Petr Ch. (ed.): Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let (Ostrava 2014).
 

www.jco.cz

 

Ivan Měrka

Datum poslední změny: 25.8.2015