Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hodečková, Nora

Tisk

(Zlámalová)

Charakteristika: Muzikoložka a publicistka

Datum narození/zahájení aktivity:27.12.1972
Text
DíloLiteratura

Hodečková, Nora (roz. Zlámalová), muzikoložka a publicistka, narozena 27. 12 1972, Brno.

 
Po absolvování gymnázia v Brně vystudovala hudební vědu a angličtinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a tamtéž absolvovala doktorandské studium (udělen titul Ph.D. 2005). V letech 1999–2002 byla redaktorkou hudební revue Opus musicum. Od ledna do prosince 2007 působila jako samostatná referentka v Nadaci Leoše Janáčka. Od podzimu 2007 je místopředsedkyní obecně prospěšné společnosti Opus musicum. Od ledna 2009 je zaměstnána v Nadaci pro dějiny kultury ve střední Evropě. Zabývá se převážně osobností a dílem Leoše Janáčka, hudební kulturou českých zemí v 17. a 18. století.


Dílo

Dílo literární

Studie, stati, články (výběr)
Olga Janáčková – její vývoj a podíl na formování Janáčkových uměleckých a kulturních představ (diplomní práce, Brno 1998).
Ruské reálie v korespondenci Olgy, Leoše a Františka Janáčkových na přelomu 19.–20. století (in: Kritické edice hudebních památek III, Olomouc, 1999, s. 135–141).
Olga Janáčková – dcera skladatele (Opus musicum 31, 1999, č. 1, s. 30–41).
Snažím se hledat a číst mezi řádky (portrét Zuzany Lapčíkové, Opus musicum 31, 1999, č. 3, s. 4–8).
Jak se chodí ve Vídni do opery (a v Brně sedí doma) (Opus musicum 32, 2000, č. 4, s. s. 34–36).
Nabucco na Špilberku: snadno a rychle (Opus musicum 32, 2000, č. 4, s. 76).
Špilberk v zajetí tónů (spoluatorka Monika Holá, Opus musicum 32, 2000, č. 5, s. 46–47).
Galerie z ruky (Opus musicum 33, 2001, č. 2, s. 69–72).
Špilberk 2001 (spoluautorka Holá, Monika, Opus musicum 33, 2001, č. 4, s. 49–50).
Hudba v životě a díle Jeana-Jacquese Rousseaua (Universitas, revue Masarykovy univerzity Brno, 2002, č. 1, s. 20–24).
Loutnová legenda Nigel North (Opus musicum 34, 2002, č.4, s. 21–28).
Festival Špilberk už potřetí (spoluautor Kalina Petr, Opus musicum 34, 2002, č.5, s. 35–36).
„Musica hanatica“. Sondy ke genezi pololidové tvorby z regionu Hané v 18. století (disertační práce, Brno 2005).

Překlady knižních prací
Peter Southwell-Sander: Verdi (překlad z angličtiny, Bratislava 1995, 160 s.).

Literatura

Vojtěšková, Jana: Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha, Agora, 2006, s. 157).

Mojmír Sobotka

Soubory
Zlámalová Nora aktualní verze.rtf
Datum poslední změny: 25.11.2009