Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hůlek, Julius

Tisk


Charakteristika: Knihovník, muzikolog, vědecký pracovník, publicista,

Datum narození/zahájení aktivity:6.3.1947
Text
Dílo

Hůlek, Julius, knihovník, muzikolog, vědecký pracovník, publicista, narozen 6. 3. 1947, Hradec Králové.

 

V 70. letech studoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorský titul získal v roce 1977 obhajobou diplomové práce Slovo a hudba v české barokní pastorele. Adam Václav Michna z Otradovic a Václav Karel Holan Rovenský.

Po škole byl od konce 70. let zaměstnán v hudebním oddělení Národní knihovny v Praze, kde pracuje dodnes. Pro knihovnu připravil několik soupisů a katalogů. Kromě toho se věnuje publicistické práci pro různé odborné časopisy.


Dílo

Články a recenze (výběr)

Za PhDr. Irenou Janáčkovou (Bulletin plus 4/2001, s. 8).

Afflatus quintet v Kasejovicích (Hudební rozhledy 56, 2003, č. 11–12, s. 28).

30 let Kvarteta Martinů (Hudební rozhledy 60, 2007, č. 3, s. 15).

 

Bibliografie

Bisová Jana et alii: Výběrová bibliografie literatury o hudebním knihovnictví, hudební dokumentaci a audiovizuálních prostředcích v knihovnách 1945 – 1981 (Praha, Státní knihovna Československé socialistické republiky 1981; edice příručky pro hudební knihovny, řada B, sv. 3).

 

Komentáře k nahrávkám (výběr)

Johann Joachim Quantz: Sonatas (CD, Oliverius Records, OL 0001-2 131, 1995; průvodní text).

 

Jan Pirner

 

Datum poslední změny: 25.3.2015