Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Štreitová, Monika

Tisk

(Štreitová-Popelářová; Duarte)

Charakteristika: Flétnistka

Datum narození/zahájení aktivity:27.9.1971
Text

Štreitová, Monika (Štreitová-Popelářová; Duarte), flétnistka, narozena 27. 9. 1971 Šternberk.

Dcera dokumentárního fotografa Jindřicha Štreita a Agnes Štreitové, která ji od čtyř let učila hře na housle a zobcovou flétnu. Příčnou flétnu studovala u Lubomíra Kantora (1982–85), pokračovala u Jiřího Bystroně na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (1985–91). Na Mezinárodních interpretačních kurzech v Piešťanech (účast v ročnících 1990 a 1992) poznala Miloše Jurkoviče a rozhodla se dále studovat u něj na bratislavské Vysoké škole múzických umění (magisterské studium 1991–96, doktorandské studium 1996–2005). Absolvovala též kurzy u Istvána Matuze (Debrecen 1994) a Carin Levine (Darmstadt 2000) a další studijní pobyty. Již od počátku svého studia spolupracovala s různými jazzovymi hudebniky a interprety klasické hudby na multimudediálních projektech. Kromě interpretace barokní a klasické hudby rozvíjela svůj silný vztah k současné vážné hudbě a stala se její oddanou interpretkou. Spolupracovala s domácími i zahraničními skladateli, podnítila vznik desítek nových skladeb a do konce roku 2008 byla interpretkou více než sta skladeb pro sólovou flétnu či pro komorní soubory s flétnou ve světové premiéře. Téměř tři čtvrtiny z nich jsou od slovenských autorů, mezi nimiž dominují počtem skladeb Petra Oliveira Bachratá, Vladimír Bokes, Robert Gašparík, Jana Kmiťová, Marián Lejava a Juraj Vajo. Česká hudba je zastoupena devíti autory (mj. Martin Marek, Sylva Smejkalová, Martin Smolka). Portugalskou hudbu reprezentuje osm autorů (mj. Joăo Pedro Oliveira a Álvaro Salazar).
Interpretace Moniky Štreitové je pozoruhodná hlubokým ponořením do meditativních nálad i živou hravostí v pohyblivějších úsecích skladeb. Jsou jí vlastní podmaňující pianissima, široký rejstřík středních dynamických odstínů i vyhrocené dynamické vrcholy. Tradiční hru navíc obohacuje používáním moderních flétnových technik. Získala ocenění za vynikající studium a reprezentaci Vysoké školy múzických umění (1996) a nejvyšší ocenění hudební kritiky na rozhlasové stanici Vltava (5 houslových klíčů) za CD Luminiscence (2007).
Monika Štreitová byla zakládající členkou komorních souborů Ensemble Neue Musik Bratislava, Trio Neue Musik Bratislava a Duo kontrast Praha. Působila v řadě dalších komorních souborů, zaměřených většinou na soudobou hudbu jako Veni Ensemble Bratislava, Societa Rigata (Bratislava), Sólisté Ostravského centra nové hudby (Ostrava), SOOZVUK Ensemble, Mondschein Ensemble (od roku 2001 MoEns) a Tunings Metronome (od roku 2004 Early Reflections). V současné době je členkou lisabonského Sond´ Ar-te Electric Ensemble, konstituovaného portugalskou sekcí Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu, zaměřeného na uvádění elektroakustické hudby v kombinaci s klasickými nástroji. Trvale hraje v duu s varhaníkem Markem Vrábelem a Zuzanou Ferjenčíkovou, často též s cimbalistkou Enikö Ginzeryovou, s klavíristkou Andreou Mudroňovou a Sofií Lourenço, akordeonistkou Máriou Martoňovou-Kormanovou, spolupracovala již s několika orchestry a dirigenty, účinkovala v řadě evropských států, mj. na festivalech Bratislavské hudobné slávnosti, Týden slovenské nové tvorby, Melos Éthos Bratislava, festival alternativní tvorby SOFA v Bratislavě, Večery nové hudby (Bratislava), Musica Iudaica Praha, Expozice nové hudby (Brno), Forfest Kroměříž (2001), Ostravské dny nové hudby (2001, 2003, 2005), Art´s Birthday Party (Praha 2006), Dny české kultury v Holandsku, Slezský festival v Katowicích, Festival Music Without Limits – Wien, Kraków, Budapest, cyklus koncertu v ICA Londýn, Elektronische Frühling Wien, Musik für Ravensbrück, cyklus koncertů v rámci Internationale Ferienkurse für neue Musik (Darmstadt 2000),  Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich" (2003, 2004), Warszawska Jesień (2006, 2008), Festival de Outono (Aveiro, Portugalsko), Musica Viva (Porto, Lisabon), Música Portuguesa Hoje (2008, Lisabon, CCB).
V době svého pedagogického působení Na konzervatoři v Teplicích (2003-2006) zavedla Monika Štreitová výuku nových technik hry na flétnu, vedla seminář nové hudby, založila a vedla interpretační kurzy (2004). Byla dále lektorkou interpretačních kurzů v Brně (2004) a na Universidade de  Aveiro (2005), kde od roku 2007 vyučuje a současně jako stipendistka Fundaçăo para a cięncia e a tecnologia realizuje výzkumný projekt postdoktorandského studia, v rámci kterého už uspořádala i řadu workshopů (Vysoká škola múzických umění Bratislava, Konzervatoř Žilina, Košice, Konzervatoř evangelické akademie Olomouc aj.). Monika Štreitová je členkou skupiny vědců v oblasti hudby a etnomusikologie INET-MD.
Pravidelně spolupracuje s Českou televizí a Českým a Slovenským rozhlasem, pro které realizovala řadu nahrávek, jež byly použity pro autorská CD různých skladatelů. Kromě toho spolupracovala i s ORF2 Wien, BRB Berlin a RTP2 Portugal.
Ostravská televize natočila v režii Ivo Macharáčka o Monice Štreitové snímky Salon (1999) a Ticho flétny (2000). Jako interpretka účinkovala v dokumentárních filmech o svém otci fotografovi Jindřichu Štreitovi Vyhasínanie do svetla (Bratislava 1989), Mezi světlem a tmou (Praha 1990) a Jindřich Štreit (Brno 1992).


Diskografie

Ninnananna (Popron 1992) – Heinrich Leško: Skladba pro flétnu, recitátora a ansámbl;
Tisíc dôvodov (Cantate Bratislava 1993) – Jozef Bezák: různé skladby;
Noční obrazy (Český rozhlas Ostrava 1996) – skladby Jiřího Taufera pro flétnu a kytaru (Noční obrazy I. – Slavnost vody, Noční obrazy II. – Běžící kůň, Noční obrazy III. – Sen);
Societa Rigata (Radio Bratislava 2000) – barokní, klasické a soudobé skladby pro flétnu, hoboj a fagot, hraje soubor Societa Rigata;
Brána naděje (Arcibiskupství Olomouc 2000) – skladby pro flétnu sólo nebo s doprovodem varhan (Marek Vrábel): Ivan Parík: Meditace, John B. Weaver: Rhapsody, Frank Martin: Sonata da chiesa, Kazuo Fukushima: Requiem, Petra Bachratá: Ontogenesis, Karl Dietrich: Vision;
Aberrationes (Ekolio Bratislava 2001) – skladby Petry Bachraté Ontogenesis pro sólovou flétnu in C, in G, pikolu a zpěv, Distancia pro flétnu a kontrabas, X-treme pro soprán, baryton a 15 nástrojů;
Seven Through Five (Slovart 2001) – Marián Levaja: 7 bagatel pre dychové kvarteto, Ľubica Salamon Čekovská: Brownov pohyb, Petra Bachratá: Choral e canon, Vladimír Bokes: Kadencia, Iris Szeghy: Aforismy, Juraj Vajo: Hudba pre troch, hraje soubor Societa Rigata;
Under My Sun (RG MEGA 2002) – skladba Roberta Gasparíka Krajina...A, op. 33 (hraje Dámské dechové kvinteto Vysoké školy múzických umění);
Musik für Ravensbrück (BRB Berlin 2003) – závěrečný koncert festivalu se skladbou Jany Kmiťové Dych, hraje Ensemble Neue Musik;
Slovaks for the Warsaw Autumn (Slovenský hudobný fond 2006) – Lucia Papanetzová: Záhir, Jana Kmiťová: Rana pre 13 nástrojov, Jerzy  Kornowicz: Zorze IV, hraje soubor Melos-Éthos;
Luminiscence (Slovart Music 2006) – skladby pro flétnu sólo: Claude Debussy: Syrinx, Pierre André Bovey: Lors, surgi de la nuit grise, Martin Smolka: Adelheid, Martin Marek: Borin, Ivan Parík: Hudba k vernisáži, Jan Dušek: Scherzo sonáta, Ivan Parík: Sonáta, Vladimír Bokes: Variácie, Giacinto Scelsi: PWYLL, Edgar Varése: Density 21,5, Petra Oliveira Bachratá: Luminiscencia;
Chant d´Amour (Mediálny inštitút Bratislava 2006) – skladby Mariána Lejavy: an autumn wan (notturno no. 1) pro pikolu, zpěv, violu a cimbál, Moonicall, rituál pre flautu sólo;
"ticho buď" (příloha k časopisu HIS Voice 2007, č. 6): František Chaloupka: Music for 5, hraje SOOZVUK Ensemble;
Dual (Phonedition 2008) – skladby pro flétnu a klavír (Monika Štreitová a Sofia Lourenço), Cláudio Carneyro: Avena ruda, Álvaro Salazar: Palimpsestos, Ângela Lopez: Dual, Leoš Janáček: Pochod modráčků, Bohuslav Martinů: Sonáta č. 1, Vladimír Bokes: Capriccio, Roman Berger: Ex abrupto;
Música contemporânea (Numérica 2008) – skladba Petry Oliveiry Bachraté Mystic garden hraje Trio Neue Musik;
Vozes de aço (Nakladatelství Kant 2008) – skladba Petry Oliveiry Bachraté Vozes de aço pro pikolu, flétnu in C, basovou flétnu a zpěv (příloha ke knize fotografií Jindřicha Štreita Vitkovice).

Literatura

I. Lexika
Slovník slovenského koncertného umenia I. (Bratislava 2002).
Slovník slovenského koncertného umenia III (Bratislava 2005).

II. Ostatní
Kaleidoskop (Hudobný život 31, 1999, č. 12, s. 51).
Chalupka, Ľubomír: Pohľad druhý na festival Melos-Étos (Hudobný život 31, 1999, č. 12, s. 17).
Dohnalová, Lýdia: Monika Štreitová-Popelářová (Hudobný život 32, 2000, č. 10, s. 4–5).
Macháček, Jiří: Koncert uvedl díla silné duchovní výpovědi (Mladá fronta dnes 11. 10. 2000, s. 4).
Martináková, Zuzana: Nová slovenská hudba (Hudobný život 32, 2000, č. 12, s. 18).
Dohnalová, Lýdia: Brána naděje (Hudobný život 33, 2001, č. 9, s. 49).
Šuška, Pavol: Bokesovský koncert v Mirbachu (Hudobný život 34, 2002, č. 2, s. 19).
Mo.Fa: Koncert komornej hudby ve znamení rovnováhy (Bratislava mesto, 12. 6. 2002).
Mrázek, Miroslav: Katedrálu rozezněly varhany a flétna (Plzeňský deník 11, č. 172, 26. 7. 2002, s. 21).
Michal Trnka: Útek zo Slovenska-útek z raja (HIS Voice 2003, č. 3, s. 23).
Reciatal órgăo e flauta (Diário de Aveiro, 28. 10. 2005).
Grupo da Eslováquia actua em Santa Joana (Diário de Aveiro, 28. 10. 2006).
Zagar, Peter: Marián Lejava: Chant d´Amour (Hudobný život 39, 2007, č. 9, s. 35).
M. F.: Concerto de Flauta Transversal e Piano (Correio de Fafe, 20. 6. 2007).
Listopad, Jorge: Da música viva 2007 atè ao vampiro suíço (Jornal de letras, Lisabon 26. 9. 2007).
Flautista Checa Monika Duarte Streitová lança álbum (Salinas Magazine 14. 2. 2008).
Flautista Checa edita o disco com o apoio da UA (Diário de Aveiro 19. 2. 2008).
Monika Duarte Štreitová lança álbum (Correio do Vouga, 27. 2. 2008).
Uma proposta musical inovadora (Diário as beiras, Coimbra, 10. 4. 2008).
Obras sacragas interpretadas no Museu de Aveiro (Diário de Aveiro, 26. 7. 2008).
D. R.: Flauta e piano em concerto (Diário de Aveiro, 29. 10. 2008).
 

www2.fcsh.unl.pt/inet/Researchers/page141/page141.html
www.hc.sk/src/interpret.php?lg=sk&oid=699
www.ua.pt/fjjm/Pageimage.aspx?id=8521
www.mic.pt/cimcp/ingl/presentation.html?/cimcp/dispatcher?where=1&what=2&show=0&interprete_id=292&lang=EN
www.forfest.cz/forfest/print/Dalsi/b08.htm
www.festivalspace.sk/interpreti.html


Mojmír Sobotka

Text

Datum poslední změny: 21.1.2010