Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kosíková, Irena

Tisk


Charakteristika: Varhanice, skladatelka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:20. století
Text
Literatura

Kosíková, Irena, varhanice, skladatelka a hudební pedagožka, narozena ve 20. století, Praha.

Rodiči Ireny Kosíkové byli filosof Karel Kosík a literární vědkyně Růžena Grebeníčková, držitelka Herderovy ceny. Hru na varhany začala studovat u Jana Hory, klavírní průpravu získala u Elišky Kleinové a Arnoštky Grünfeldové. Na konzervatoři Jaroslava Ježka vystudovala hru na varhany u Jaroslavy Potměšilové a dirigování u Karla Fialy. Další hudební vzdělávání v normalizačním ovzduší provozovala z politických důvodů soukromě (studium skladby u Miroslava Raichla). Po revoluci nastoupila na JAMU do varhanní třídy Aleny Veselé a Kamily Klugarové. Je absolventkou Hudební fakulty AMU u Josefa Popelky.

Ve své interpretační praxi se specializuje na tvorbu Johanna Sebastiana Bacha (kompletní provedení jeho varhanních tokát, fantazií, Lipských chorálů, Umění fugy, Varhanní mše atd.), Jehana Alaina, ale i na další význačná jména varhanního světa (Andrea Gabrieli, Giovanni Gabrieli, Girolamo Frescobaldi, Domenico Zipoli, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Cesar Franck, z českých skladatelů pak František Xaver Brixi, Jan Křtitel Kuchař, Antonín Dvořák, Leoš Janáček).

Jako skladatelka komponuje pro sólové nástroje i komorní soubory, orchestrální skladby, v jejím repertoáru nechybí ani skladby pro sbor. Prezentovala se v České republice, Belgii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Izraeli, Německu, Polsku, Rusku, Švédsku, Turecku a Velké Británii.

Vyučuje hru na varhany na Základní umělecké škole Charlotty Masarykové v Praze.


Literatura

www.ikosik.com

Kristýna Kučírková

Datum poslední změny: 7.4.2012