Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Trubači hradní gardy

Tisk


Charakteristika: Komorní žesťový soubor

Text

Trubači hradní gardy, komorní žesťový soubor, zahájení činnosti 1996, Praha.


Soubor vznikl jako vedlejší produkt Fanfárového orchestru Hradní stráže (nyní Hudby Hradní stráže České republiky). Jeho uměleckým vedoucím je František Svejkovský. Důvodem vzniku tohoto uskupení se stala potřeba některých členů Hudby Hradní stráže vystupovat na akcích, které nejsou spojeny pouze s činností prezidenta republiky, vlády nebo senátu. Jeho základ tvoří žesťové kvinteto, které bývá v případě potřeby rozšiřováno o další žesťové nástroje a tympány. Příležitostně hrají i v rozšíření o varhany (Vladimír Roubal). V repertoáru Trubačů hradní gardy jsou zastoupeny především skladby barokních autorů. Soubor se objevil v dokumentu České televize „Jak se kdy v Čechách troubilo“, vystupuje na různých sportovních akcích či církevních slavnostech (vystoupení při příležitosti uvedení papežského nuncia do úřadu), na tuzemských hudebních festivalech (Smetanova Litomyšl a jiné).


Libor Pavlíček

Text

Datum poslední změny: 30.10.2009