Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Gregor, Vít

Tisk


Charakteristika: Klavírista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:20.6.1957
Text

Gregor, Vít, klavírista a pedagog, narozen 20. 6. 1957, Praha.
 
Pochází z hudebnické rodiny, hudbou se zabýval od dětství. Klavír studoval u Inessy Janíčkové na konzervatoři v Brně (1976–79) a u Zdeňka Jílka na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze (1979–84, MgA.). Doktorské studium absolvoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Ph.D. 2007).
Svou pedagogickou kariéru rozvíjí jako odborný asistent od 1985 na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; byl zde 1993–2001 (a je od 2007) vedoucím oddělení umělecko-pedagogické výchovy. Vzhledem k tomu, že se zabývá odbornou přípravou učitelů základních uměleckých škol, je v kontaktu s tímto prostředím učitelským působením na ZUŠ v Brandýse nad Labem. Na fakultě vedle výuky klavírní a komorní hry přednáší o klavírní literatuře (připravil skripta Klavírní koncerty) a vede interpretační semináře. Dlouhodobým tématem je problematika porozumění notovému zápisu, které věnoval i svou doktorskou disertaci Klavírní interpretace a moderní pohled na notový zápis. Pedagogicky působí i na letních mezinárodních klavírních kurzech v Praze (od 1996), vedl interpretační semináře v Rusku, Japonsku, Německu, Itálii.
Pianistickou dráhu nastoupil 1977 a od té doby absolvoval na šest set koncertních vystoupení. V roce 1978 získal (s Vlastimilem Lejskem ml.) první cenu v mezinárodní Schubertově soutěži pro klavírní dua v Jeseníku (pak provedli skladby Bachovy a Schubertovy na hudebním festivalu vítězů interpretačních soutěží v Brně), 1981 uskutečnil první celovečerní koncert v Praze, 1999 koncert z děl českých skladatelů v Moskvě atp. V průběhu let pořídil četné nahrávky pro Československý resp. Český rozhlas (literatura pro sólový klavír, pro dva klavíry, pro klavír s orchestrem); vedle tradičního repertoáru (věnuje se zejména dílu Wolfganga Amadea Mozarta) uvádí i novější tvorbu, zejména hudbu svého otce, skladatele Čestmíra Gregora (nahrávka Koncertu č. 3Českou filharmonií a Zdeňkem Košlerem vyšla v Pantonu 1982). Vystupuje též s různými instrumentalisty, pěvci, pěveckými ansámbly (podílel se na profilovém CD pěveckého sboru Kantiléna, Brandýs n. L. 2001) atp.
 
Ivan Poledňák


Text

Datum poslední změny: 4.7.2008