Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Ostravský dětský sbor

Tisk

(Dětský rozhlasový sbor Ostrava /1948–1967/, Ostravský dětský sbor Domu kultury Vítkovických železáren Klementa Gottwalda /1967–1990/, Ostravský dětský sbor)

Charakteristika: Dětský pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity:0.10.1948
Text
Literatura

Ostravský dětský sbor, Dětský rozhlasový sbor Ostrava /1948–67/, Ostravský dětský sbor Domu kultury Vítkovických železáren Klementa Gottwalda (DK VŽKG) /1967–90/, Ostravský dětský sbor, dětský pěvecký sbor, zahájení činnosti v řijnu 1948.

 

Více jak pětasedmdesátiletá historie jednoho z nejstarších českých dětských pěveckých sborů, který je dosud stále aktivní, se dá rozdělit na čtyři období.

 

Od konce 40. do 60. let minulého století

Dětský rozhlasový sbor Ostrava se sbormistry Ivem Stolaříkem, Jaromírem Chvostkem, Božetěchem Bílkem, Antonínem Tučapským a Jaromírem Richterem.

Od konce 60. do konce 80. let

Ostravský dětský sbor Domu kultury Vítkovických železáren Klementa Gottwalda (DK VŽKG) vedený Jaromírem Richterem.

Od roku 1990 do roku 2013

Ostravský dětský sbor řízený sbormistrem Milanem Chromíkem.

Od roku 2013 – dosud

Ostravský dětský sbor při Základní umělecké škole Eduarda Marhuly v Ostravě-Mariánských Horách se sbormistry Pavlem Režným, Danielou Střílkovou, Evou Poláškovou a Janem Mlčochem.

 

Dětský rozhlasový sbor Ostrava založil na podzim roku 1948 Ivo Stolařík, tehdy pracovník ostravského rozhlasu. Sbor po několika měsících zkoušení zpíval s Jarmilou Šulákovou a Přemyslem Kočím při živém vysílání v pořadu Od Beskyd k Jeseníkům a pak natočil ve spolupráci s Malým rozhlasovým orchestrem, který řídil Ivo Stolařík, více jak sto padesát snímků, většinou úprav valašských, lašských, těšínských a opavských lidových písní, z nichž pak v 50. letech některé převzal na gramofonové desky Supraphon. Od roku 1950 spolu se Stolaříkem řídili sbor Jaromír Chvostek a někdy i Svatopluk Havelka. Po odchodu Iva Stolaříka z ostravského rozhlasu do Slezského studijního ústavu v Opavě začátkem roku 1954 se vedení sboru ujal Božetěch Bílek. Tehdy Dětský rozhlasový sbor Ostrava účinkoval ve velmi úspěšné inscenaci opery Václava Trojana Kolotoč v ostravské opeře. Po Bílkově odchodu z postu sbormistra Dětského rozhlasového sboru Ostrava působili v jeho funkci Antonín Tučapský (1960–62), Rudolf Stehlík (1962–64) a od roku 1964 sbormistr Jaromír Richter, za něhož sbor změnil v roce 1967 svůj název, neboť jeho zřizovatelem už nebyl ostravský rozhlas, nýbrž Dům kultury pracujících Vítkovic; proto se začal užívat název Ostravský dětský sbor Domu kultury Vítkovických železáren Klementa Gottwalda (DK VŽKG). Sbor zpíval lidové písně v úpravách skladatelů, jako byli Ilja Hurník, Otmar Mácha, Václav Felix, Petr Eben, kteří se sborem trvale a úzce spolupracovali (např. velmi úspěšné byly v repertoáru Ostravského dětského sboru skladby Ilji Hurníka – cyklus Scény, Otmara Máchy Lašské halekačky a Ohlasy písní slezských nebo Rudolfa Bernatíka Zlatá brána). Ojedinělým počinem bylo natočení hudebního filmu Pohlaď kočce uši, jenž získal ceny v domácích soutěžích a v Indii cenu Stříbrného slona. Sbor pravidelně natáčel v rozhlase, v televizi vystoupil více než devadesátkrát. Významná také byla spolupráce s Janáčkovou filharmonií Ostrava na interpretaci kantátových děl Arthura Honeggera, Benjamina Brittena, Carla Orffa, Dmitrije Šostakoviče, Bohuslava Martinů či Eduarda Dřízgy. Členové sboru účinkovali také v divadelní inscenaci Boučkovy Noci pastýřů. Za působení sbormistra Jaromíra Richtera těleso na čtrnácti zahraničních zájezdech navštívilo deset zemí. Po celé toto dvacet pět let trvající období s Ostravským dětským sborem spolupracoval a na jeho formování se podílel klavírista Rudolf Bernatík.

 

Po ukončení sbormistrovské činnosti Jaromíra Richtera v roce 1989 navázal na jeho práci s Ostravským dětským sborem absolvent sborového dirigování na JAMU Milan Chromík, který vytvořil z tohoto dětského sboru v letech 1990–2013 přední těleso reprezentující českou sborovou kulturu doma i v zahraničí. Ostravský dětský sbor se v té době zaměřoval, stejně jako za Jaromíra Richtera, na úpravy lidových písní českými skladateli (např. Hejsa, hejsa Otmara Máchy), ale také na renesanční polyfonií a sbory pravoslavné liturgie. Sbor se aktivně podílel na kulturním životě v Ostravě. I nadále spolupracoval s Janáčkovou filharmonií na abonentních vánočních koncertech (třeba v roce 2006 sbor poprvé uvedl spolu s Janáčkovou filharmonií Malú vianočnú omšu Norberta Bodnára) a také v rámci mezinárodního festivalu Janáčkův máj. Účastnil se i významných mezinárodních sborových soutěží. V roce 1993 získal první místo na I. Evropském festivalu dětských sborů v rakouském Loebenu. Totéž zopakoval na stejném festivalu v Dánsku a Belgii v roce 1995 a 1996. Ve stejném roce získal první místo na Mezinárodním sborovém festivalu Chorus Camera v Rychnově nad Kněžnou. V roce 2002 získal dvě zlaté medaile na Mezinárodním festivalu pěveckých sborů v italském Camerinu v kategorii mládežnických a folklórních souborů. Sbor byl oceněn v roce 2006 zlatým pásmem a zvláštní cenou poroty za nejlepší interpretaci soudobé sborové skladby na 28. ročníku Festivalu sborového zpěvu Viliama Figuša Bystrého v Bánské Bystrici. Za Milana Chromíka měl sbor tři oddělení, které vedl sám Chromík: Hlavní sbor, Komorní sbor a přípravné oddělení Kosi (další přípravná oddělení vedly Eva Polášková a Markéta Korpasová). To už sbor přešel pod nového zřizovatele – Základní uměleckou školu Eduarda Marhuly v Ostravě-Mariánských Horách.

 

Od září 2013 převzal Hlavní sbor docent Pavel Režný, z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a všechna přípravná oddělení měla na starosti Daniela Zuková (provdaná Střílková). Hlavní sbor měl v prosinci 2013 velký koncert s Janáčkovou filharmonií Ostrava a Ženským pěveckým sborem Duha, který tehdy také vedl Pavel Režný (na programu byl mimo jiné výběr z tvorby Jiřího Pavlici). Od roku 2015 pak Hlavní sbor a všechna oddělení Ostravského dětského sboru převzala Daniela Střílková. Základním problémem byl v té době fatální úbytek dětských zpěváků v Hlavním sboru, který čítal v roce 2015 pouhých třináct členů. To se však v dalším období podařilo překlenout a pak se mohl sbor účastnit i významných akcí, např. celostátní přehlídky Světlo za Lidice (2016), Fórum mladých hudebníku ve Varšavě v roce 2018, oslavy 110 let založení Základní umělecké školy v roce 2018 a společný koncert s Moravskou filharmonií Olomouc v červnu 2018. Sbor z významných ocenění získal 2. cenu na mezinárodní soutěži dětských pěveckých sborů v Pardubicích v roce 2017 a v témže roce i zlaté pásmo v okresní přehlídce dětských pěveckých sborů v Orlové. Od školního roku 2018/19 přebral Hlavní sbor a přípravné oddělení Kosi Jan Mlčoch, přípravná oddělení Slavíci a Skřivánci Eva Polášková. Od školního roku 2019/20 pracoval Jan Mlčoch pouze s Hlavním sborem a Eva Polášková má všechna přípravná oddělení. V lednu 2022 mohl tak Ostravský dětský sbor úspěšně vystupovat na Tříkrálovém koncertu přenášeném televizí Noe.


Literatura

Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka. Paměti a dokumentace (Ostrava 1981, s. 175, 213, 214, 217, 257).

Gregor, Vladimír – Steinmetz, Karel (ed.): Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (Ostrava 1984, s. 110–111).

Vičar, Jan: Václav Trojan (Praha 1989, s. 170).

Stolařík, Ivo: Život není fráze (Šenov u Ostravy 2002, s. 144–147).

Steinmetz, Karel – Boženek, Karel – Mazurek, Jan: Ivo Stolařík. Osobnost hudebního Ostravska (Ostrava 2006, s. 15, 146).

Mazurek, Jan – Steinmetz, Karel a kolektiv: Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti (Ostrava 2010, s. 107, 188).

www.ceske-sbory.cz

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 19.1.2023