Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Střelcová, Stanislava

Tisk

(roz. Štědroňová )

Charakteristika: Muzikoložka a redaktorka

Datum narození/zahájení aktivity:2.7.1955
Text

Střelcová, Stanislava (roz. Štědroňová), muzikoložka a redaktorka, narozena 2. 7. 1955, Brno.

 

Pochází z hudebnické rodiny Štědroňů, dcera Bohumíra Štědroně. Studovala v rodišti na gymnáziu Slovanské náměstí (klasické zaměření s latinou a řečtinou, 1970–74) a pak 1974–79 na Filozofické fakultě UJEP (dnes Masarykova univerzita) dvouoborově divadelní a hudební vědu (absolvovala prací Působení Miroslava Horníčka na brněnských scénách, PhDr. 1982 v oboru divadelní věda).

 

Od 1976 psala recenze činoherních inscenací, ale i hudebních vystoupení a koncertů do kulturních rubrik brněnských listů Brněnský večerník, Lidová demokracie, Svobodné slovo, Rovnost (zde 1979–80 zaměstnána jako redaktorka pro oblast zájmové umělecké činnosti apod.), přispívala do periodika brněnské univerzity Universitas, spolupracovala s brněnskou redakcí Československé televize (ČST) na pořadech o Hudebním mládí, Kroměřížské konzervatoři a jinde. Po redakčním působení ve stanici Hvězda Československého rozhlasu (1980–81; dramaturgie hudebního vysílání, vlastní pořady o klasické hudbě a folklóru) pracovala 1982–86 jako lektorka dramaturgie Janáčkovy opery v Brně. V éře Ilji Hylase, Jiřího Pinkase, Františka Preislera spolupracovala na přípravě inscenací Simon Boccanegra, Její pastorkyňa (k osmdesátému výročí premiéry), Don Giovanni a dalších, na uvedení Matiné 1984 (cyklus ke stému výročí stálého českého divadla v Brně), na popularizaci cyklu opery pro děti, pro operu sestavila pásmo na podkladě Janáčkových Říkadel. Připravovala a uváděla pořady pro brněnský Klub přátel opery s názvem Toulky operou, byla redaktorkou periodika Program SDB (1984, 1985), přispěla autorsky do slovníku Postavy brněnského jeviště, spolupracovala 1984 na sborníku Státního divadla v Brně u příležitosti jubilea vzniku stálého divadla, též na cyklu pořadů o brněnské opeře, uváděném Československou televizí v Brně.

 

Od 1986 působí trvale v Praze. V letech 1986–88 byla opět redaktorkou stanice Hvězda v Československém rozhlase (galerie postav vážné a populární hudby, včetně folklóru a dechové hudby, tzv. vyhrávací programy klasické hudby, příspěvky z festivalu Pražské jaro atp.). V letech 1989–90 byla zaměstnána jako dramaturgyně hudební redakce Československé televize, kde spolupracovala na dokumentárních snímcích o Petru Ebenovi, Karlu Husovi, dramaturgicky připravovala cyklus medailonů o tvůrcích před Listopadem 1989 opomíjených (Luboš Fišer, Marek Kopelent, Jan Klusák, Oldřich František Korte, Viktor Kalabis, Klement Slavický a dalších), podílela se na pokračování dlouhodobého cyklu Hudba na hradech a zámcích. Též spolupráce na filmových dokumentech (mimo jiné o Jarmile Novotné Vox humana).

 

Po roce 1990 pracovala jako redaktorka hudební redakce pro děti a mládež Československého rozhlasu, od reorganizací roku 1993 je členkou redakce vážné hudby stanice Český rozhlas 3 – Vltava. Zaměřuje se zde na hudbu pro děti a mládež: podílí se na přípravě mezinárodních rozhlasových soutěží mladých hudebníků Concertino Praga, byla spoluzakladatelkou národní soutěže studentských a žákovských orchestrů Concerto Bohemia, pravidelně spolupracuje s Dětským pěveckým sborem Českého rozhlasu, podílí se na vysílání z Evropské vysílací unie atp. Kromě redakční práce spolupracuje na dramaturgii koncertů Studio live, autorsky připravuje a moderuje pořady, vybírá hudbu a komentuje nahrávky na digitální stanici Český rozhlas – D dur.

 

Roku 2005 připravila (s přispěním Mileny Černohorské) sborník ke stému výročí narození svého otce (Bohumír Štědroň – hudební historik, kritik, umělec, učitel. Eseje, vzpomínky, dokumenty, Brno, Editio Moravia 2005) a podílela se na bibliografickém soupisu. Spolupracuje s vydavatelstvím Studio Matouš (texty v bukletech), v současnosti je členkou správní rady Nadace Bohuslava Martinů, Nadace Zuzany a Viktora Kalabisových, umělecké rady Hudební fakulty Akademie múzických umění, stálé komise mezinárodní soutěže Pražské jaro.

 

Ivan Poledňák


Text

Datum poslední změny: 18.1.2010