Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Smíšený pěvecký sbor SUDOP Praha

Tisk


Charakteristika: Smíšený pěvecký sbor

Text

Smíšený pěvecký sbor Státního ústavu dopravního projektování Praha, smíšený pěvecký sbor, zahájení činnosti 1980, Praha.


Sbor zpočátku tvořili hlavně zaměstnanci Státního dopravního projektování, později se rozšířil všem zájemcům o sborový zpěv. První veřejné vystoupení se uskutečnilo 18. března roku 1981. Tímto byla založena tradice jarních a později i vánočních koncertů, které se uskutečňují společně s komorním orchestrem Státního ústavu dopravního projektování. Prvních osm let vedl sbor Štěpán Šutko, na kterého navázala varhanice a klavíristka Dagmar Kohoutová. Ta také vedla ženskou část sboru, který zpestřoval koncerty specifickým repertoárem. Díky spolupráci s hlasovou poradkyní a korepetitorkou se sbor zdokonaloval v interpretaci sborových skladeb různých žánrů a slohů – od úprav národních písní, přes skladby renesanční, barokní i klasické až ke skladbám soudobým. Provedl i několik rozsáhlých skladeb duchovní i světské hudby. Po celou dobu spolupracuje s několika amatérskými orchestry. Mezi významné sólisty patří Naděžda Chrobáková, Dita Stejskalová, Jaroslav Březina, Jan Verner, David Nykl a další. Kromě pravidelného vystupování na jarních a vánočních koncertech se sbor také prezentuje na koncertech v Praze a ve středních Čechách. V roce 1990 se zúčastnil Pražských dnů sborového zpěvu. Od roku 1994 pravidelně koncertuje na velikonočních a vánočních slavnostech na hradě Křivoklát. Významným momentem v historii sboru bylo vystoupení na Evropském svátku hudby v roce 2000, o čtyři roky později v Národním muzeu v Praze na benefičním koncertu pro Nadaci dobré vůle Olgy Havlové spolu s mužským pěveckým sborem Swalmens Liedertafl z Holandska. V průběhu let připravil několik koncertů k výročí významných skladatelů, například sborové skladby Zdeňka Fibicha (kantáta Jarní romance), Wolfganga Amadea Mozarta, Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Skladatel Ladislav Pivec sboru věnoval skladbu Dědova mísa, kterou sbor poprvé uvedl v roce 2007. V roce 1986 provedl premiéru Bakovských vánoc Jiřího Ignáce Linky v úpravě Jiřího Berkovce spolu s komorním orchestrem Státního ústavu dopravního projektování.
Vedoucí a sbormistryní je Dagmar Kohoutová, zástupkyní Jana Pavelková.


Diskografie

Duchovní hudba byzantsko-slovanského obřadu (SUPU 2005).

Literatura

Jiránek, Jaroslav: Dílo jubilujícího Zdeňka Fibicha-Fibichův večer, Missa brevis F-dur a Jarní romance (Právo, 1. 6. 2000).
Klabal, Stanislav: Velikonoční svátky patřily hudbě na Křivoklátě (Zpravodaj obcí mikroregionu Křivoklát, 19. 4. 2002).
Sůsová, Ivana: Se zpěvem se nestárne (Senior revue 6, 2006).
Latzelová, Věra: 25 let smíšeného sboru SUDOP (Cantus 3, 2006, č. 70).
Janovský, Antonín: Čtvrt století sboru (SUDOP revue 1, 2006).

www.ceske-sbory.cz

Zuzana Králová

Datum poslední změny: 7.7.2009