Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kouřil, Vladimír

Tisk


Charakteristika: Hudební publicista

Datum narození/zahájení aktivity:10.11.1944
Text
DíloLiteratura

Kouřil, Vladimír, hudební publicista, narozen 10. 11. 1944, Těšetice (Olomouc).

Po maturitě na průmyslové škole stavební, obor vodohospodářský (1963), pracoval ve Výzkumném ústavu vodohospodářském v Praze, poté v podniku Metroprojekt jako projektant (1972–94); od 1994 projektuje jako živnostník. Hudební texty o jazzu publikoval od 1965 v klubovém časopise klubu Olympik, od 1972 v periodiku Jazz, v osmdesátých letech v časopise Jazz Forum, jako dramaturg přispěl k realizaci festivalů Pražské jazzové dny a několika podobných jazzových přehlídek. V roce 1981 vydal práci Český rock´n´roll, od 1989 publikoval jako nezávislý novinář v odborných periodikách s jazzovým zaměřením, 1990–91 byl redaktorem měsíčníku Melodie.

V sedmdesátých a osmdesátých letech (1972–89) byl členem a od 1974 vedoucím funkcionářem Jazzové sekce Svazu hudebníků ČSR. Členové jejího výboru (Karel Srp, Joska Skalník, Vladimír Kouřil, Čestmír Huňát a Tomáš Křivánek) byli zatčeni orgány Státní bezpečnosti ČSSR s odůvodněním, že „se dopouštěli trestné činnosti nedovoleného podnikání a dluží československému státu na daních několik milionů korun“ (vyjádření ve zprávě pro výbor České jazzové společnosti); v inscenovaném soudním procesu byli 1986 Srp a Kouřil odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody (Srp na šestnáct  měsíců, Kouřil na deset měsíců). Oba si tresty odpykali v plném  rozsahu, 1991 byli všichni obvinění soudně rehabilitováni. Důsledkem Kouřilova věznění v kauze Jazzové sekce bylo chronické postižení ledvin; v roce 2002 odešel do invalidního důchodu.

Kouřil je autorem četných odborných statí, článků, recenzí apod. pro časopisy Bulletin Jazz (1974–82), kulturní magazin UNI (1998–dosud). Redakčně a editorsky se podílel na vydávání Bulletinu Jazzové sekce SH ČSSR (1972–80) a příloh k Bulletinu Jazz (1979–86), byl stálým dopisovatelem dvouměsíčníku Jazz Forum, vydávaného Mezinárodní jazzovou federací (IJF) ve varšavské redakci, 1989–92 byl redaktorem občasníku Artforum, psal pro měsíčník Gramorevue (1988–93), v osmdesátých letech pro kulturní samizdat hanspaulské komunity v Praze 6 Lógr a pro hudební samizdat Druhá strana; dále počátkem devadesátých let pro čtrnáctideník Rock & Pop, pro Lidové noviny, pro měsíčník Harmonie (dosud), 1997–98 také pro měsíčník Musicae, 1994–2003 pro měsíčník Stereo a Video, pro nezávislý měsíčník pro duchovní kulturu Dotek (1994–2004), od roku 2006 pro dvouměsíčník His Voice a pro informační zpravodaj Jonáš klubu v Praze, pro měsíčník Hudební rozhledy (od 2015); spolupracoval se soukromým rádiem Kobra, kde týdně připravoval asi čtyřicet hodin pořadů o jazzové i jiné hudbě, dále se soukromými rádii Echo a AZ Zlín, se stanicí Vltava Českého rozhlasu (od 2006), podílel se na přípravě televizního seriálu Bigbít (ČT), psal doprovodné texty  k LP deskám a kompaktním diskům (mimo jiné Bluesberry: Pocem, moje stará; Gera Band: Magomania; Zbigniew Namyslowski Quartet: Without A Talk; Pavel Pešta Re–Bop Band (Multisonic 2006); Gera Band (Multisonic 2007); František Kop Quartet (Multisonic 2007); Martin Kratochvíl & Jazz Q (Multisonic 2008); František Uhlíř: Double Bass Session (Multisonic 2009); Martin Brunner & Jaroslav Šindler: Stará cesta (BRR REC 2011); Martin Brunner & Jaroslav Šindler: On Stage (BRR REC 2012), k notovým edicím (Milan Svoboda: 50 jazzových témat); od roku 1998 je autorem pravidelných měsíčních tematických komponovaných pořadů Jazzmánie aneb Aktuality v souvislostech pro UNIJAZZ, atd.


Dílo

I. Knihy
Český rock´n´roll 1956–96 (Praha 1981, Edice Jazzové sekce Jazzpetit).
Starý a mladý pán hrají jazz (Praha, Panglos 1998).
Jazzová sekce v čase a nečase 1971–1987 (Praha, Torst 1999–2000).
Divná hudba dob nekalých (Praha, Volvox Globator 2006). 
Africké květiny. Swingující samomluvy (Praha, 65.pole 2016).
Kámen a mouka. Povídky ztichlého rock´n´rollu (Praha, 65.pole 2017).

II. Studie, stati, články (výběr)
1976, Jazz, Praha (Bulletin Jazz 1977,  č. 20, s. 10).
Příběh muzikanta (Zb. Namyslowski) (Bulletin Jazz 1977, č. 29, s. 25).
Věřící Tomáš (T. Szukalski) (Bulletin Jazz 1977, č. 21–22, s. 49).
Pravděpodobné příběhy zvuků (Ossian) (Bulletin Jazz 1978, č. 23, s. 8–9).
Tomasz Stańko dnes a zítra (Bulletin Jazz 1978, č. 24, s. 14–15).
Evropa hraje jazz 1 (B. Rosengran) (Bulletin Jazz 1979, č. 25, s. 9–10).
Evropa hraje jazz 2 (E. Koivistoinen) (Bulletin Jazz 1980, č. 26, s. 6).
Evropa hraje jazz 3 (D. Glawischnik) (Bulletin Jazz 1980, č. 27–28, s. 10–11).
RETRO (seriál, Melodie 29, 1991, č. 1-6, s. 21–22).
Rolling Stones 1990 Urban Jungle: Koncert na Strahově 18. srpna (Melodie 28, 1990, č. 11, s. 327–331).
Hudba k tanci a poslechu na dvoře královském (Melodie 29, 1991, č. 7, s. 22–23, č. 8, s. 22–23, č. 9, s. 22–23).
Starý dobrý cirkus (UNI 5, 1995, č. 4, s. 11–16).
JAZZ NOTES (seriál, UNI 5, 1995, č.5, č.10, str.30–31 a 1996, 6, 1996, č. 12, s.30–31).
Pop music! Was ist das? Psí vocas aneb Meze stínů vržených v populární hudbě (UNI 8, 1998, č. 1, s. 12–18).
O hraní jazzu, o psaní o jazzu, o… (JAM 2, 1998, č. 5, s. 14–45).
Český jazz je trezorový žánr (UNI 9, 1999, č. 6, s. 21–25).
Zvláštní elektrikáři (UNI 10, 2000, č. 7, s. 14–18).
Co se děje za naší stodolou (UNI 10, 2000, č. 11, s. 20–27).
Surovosti a vášně nesmrtelného tance (UNI 11, 2001, č. 3, s. 14–20).
Dvě výročí jazzu z dob dvou totalit aneb Nota historie nikoho nezabije (UNI 14, 2004, č. 3, s. 16–21).
Krajina českého jazzu v čase změn (Zvláštní číslo kulturního magazinu UNI, Praha 2004, s. 36–41).
Chuť jazzu tuzemáku (UNI 15, 2005, č. 11, s. 14–15; UNI 16, 2006, č. 4, s. 10–11; UNI 16, 2006, č. 9, s. 12–13; UNI 17, 2007, č. 2, s. 12–13; UNI 17, 2007, č. 7, s. 12–13).
Jazzová sekce. Co, kdo, proč a jak a co za to/Jazzsektion. Was, wer, warum andwie was im gegenzug. Transforming 68/89 – 4. díl D/CZ kulturního projektu Divadlo, doba, dějiny (Berlin 2008).
Ročník 44 – dobrá třída. Sedmdesátníci světového jazzu (UNI 10, 2014).
Blízké setkání jedinečného druhu (monotematické číslo o Milesi Davisovi, UNI 12, 2016).
Concerto grosso pro jazz a disharmonii doby (Hudební rozhledy 9, 2017).


 

Literatura

I. Lexika
EJ.
Kdo je kdo 91–92, Česká republika, díl I. (Praha 1990, Nakladatelství Kdo je kdo).
Kdo je kdo 94–95, Česká republika (Praha 1994, Nakladatelství Modrý jezdec).

II. Ostatní (výběr)
Dorůžka, Lubomír: Jedenáct jazzových osmiček (Praha 1990).
Srp, Karel: Výjimečné stavy (Praha 1994).
Dorůžka, Lubomír: Panorama paměti (Praha 1997).
Kotek, Josef: Dějiny české populární hudby a zpěvu (2) 1918–1968 (Praha 1998).
Alan, Josef (ed.) a kolektiv: Alternativní kultura 1945–1989 (Praha 2001).
Lindaur, Vojtěch, Konrád, Ondřej: Big bít (Praha 1991).
Dorůžka, Lubomír: Český jazz mezi tanky a klíči 1968–1989 (Praha 2002).
Slabý, Z. K., Slabý, Petr: Svět jiné hudby (Praha 2002).
Tomek, Oldřich: Akce Jazz (sborník Securitas imperii, Praha 2003, Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu).
Machková, Barbora: Kam se poděla Jazzová sekce. Absolventský dokumentární film (Praha 2006, Vyšší odborná škola žurnalistiky).
Kisil, Aleš: Jazzová sekce (Česká televize, Praha 2008).
Křemen, Pavel: Tajné akce StB. Akce Jazz (České televize, Praha 2009).
Vaněk, Miroslav: Byl to jenom rock´n´roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989 (Praha 2010).
Pospíšil, Filip – Blažek, Petr: Vraťte nám vlasy! (Praha 2010).
Blüml, Jan – Košulič, Jan: Free Jazz Trio. Kapitola z dějin českého jazzu (Olomouc 2014).
Koura, Petr: Swingaři a potápky v protektorátní noci (Praha 2016).

Elektronické zdroje
https://www.magazinuni.cz/author/kouril-vladimir/
https://www.jazzova-sekce.cz

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 19.9.2017