Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Liegert, Jiří

Tisk


Charakteristika: Vojenský kapelník

Datum narození/zahájení aktivity:5.2.1877
Text
Archiválie

Liegert, Jiří, vojenský kapelník, narozen 5. 2. 1877, Praha, zemřel v roce 1920, místo úmrtí nezjištěno.

 

Syn Jakuba Liegerta, majitele hudebního institutu v Praze. Učil se hrát na harfu, housle a trubku. V roce 1897 dobrovolně nastoupil k hudbě pěšího pluku 73. Po desetileté službě byl přeložen do zálohy k zeměbraneckému pluku 8, pak začleněn do domobrany. V Praze provozoval hudební školu. Po povolání do armády roku 1917 založil a nadále řídil hudební školu invalidů na Letné. Roku 1920 byla škola přeložena do Újezdských kasáren a následně zrušena. V roce 1919 byl jmenován vojenským kapelníkem.


Archivalie

Státní ústřední archiv Praha (Ministerstvo vnitra ČR, Pražská pobytová evidence, 16. 6. 1998).

Vojenský historický archiv Praha (Unterabteilungs-Grundbuchblatt 1336/k. u. k. IR 73).


Bohumil Pešek – Eva Vičarová

Datum poslední změny: 31.3.2009