Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Klavírní duo Jitka a Věroslav Němcovi

Tisk


Charakteristika: Klavírní duo

Text
Literatura

Klavírní duo Jitka a Věroslav Němcovi, klavírní duo, zahájení činnosti 1978, ukončení činnosti 2003, Praha.
 
Absolventi klavírního oddělení pražské konzervatoře manželé Jitka a Věroslav Němcovi navázali hudební spolupráci v roce 1977, kdy se pod vedením profesora Ilji Hurníka začali věnovat studiu komorní hry. V roce 1978 se zúčastnili prvního ročníku mezinárodní interpretační soutěže pro klavírní dua v Jeseníku a získali zde třetí cenu. Na druhém ročníku této soutěže v roce 1980 duo získalo první cenu a Cenu Českého hudebního fondu za nejlepší provedení skladby soudobého českého autora (Hanuš Bartoň: Sonatina pro klavír na 4 ruce). Soubor se specializoval především na interpretaci děl starých českých mistrů konce 18. a počátku 19. století. Na svých koncertech uváděl neznámé a zapomenuté čtyřruční skladby Jana Křtitele Vaňhala, Leopolda Koželuha, Jana Ladislava Dusíka, Václava Plachého nebo Františka Škroupa. Součástí jejich repertoáru bylo i kompletní dílo Josefa Bohuslava Foerstera pro čtyřruční klavír. Koncertem na pražské Bertramce 29. 11. 1988 uvedli souborné čtyřruční dílo Františka Xavera Duška. Hudbu 18. století duo propagovalo také pomocí série výchovných koncertů (např. „Hudba z doby Františka Ladislava Věka“ nebo „Mozart a jeho současníci“). Soubor se svou činností však zaměřil také na současnou českou hudbu. V jeho provedení byly premiérovány čtyřruční a dvouklavírní skladby Petra Ebena (Hájíčku zelený, 1981), Ilji Hurníka (Innocenza, 1993; Šest rukou, 2000), Zdeňka Lukáše (Corali pro dva klavíry, 1993), Milana Dlouhého (Skladbičky pro sváteční den, 1985), Miroslava Raichla (Sonáta, 1980), Jitky Snížkové (Světlohra, 1978), Hanuše Bartoně (Sonatina, 1979; Variace na téma Ilji Hurníka pro 2 klavíry na 8 rukou, 1982), Olgy Ježkové (Sonáta, 1992), Jiřího Horáčka (Jezero, 1986), Lukáše Hurníka (Hot suita, 1987) a dalších současných českých skladatelů. Na vydávání tištěných verzí jejich děl se oba hudebníci aktivně podíleli. Duo však interpretovalo rovněž díla zahraničních skladatelů. Ve spolupráci s holandskou ambasádou představilo českému publiku čtyřruční tvorbu současných holandských skladatelů na celovečerním koncertu v pražské Janáčkově síni, který se uskutečnil 26. 11. 1992. V posledních letech Jitka a Věroslav Němcovi vystupovali společně se svou dcerou Martou. V tomto složení premiérovali např. suitu Šest rukou Ilji Hurníka nebo skladbu Tre per sei Jiřího Smutného. Soubor za dobu své existence pořídil množství rozhlasových a televizních nahrávek. Na zvukové nosiče nahráli skladby Hot suita od Lukáše Hurníka nebo Skladby pro 2 klavíry na 8 rukou od Bedřicha Smetany. Svou činnost duo ukončilo v roce 2003.
Literatura
Holzknecht, Václav: Jesenická událost (Hudební rozhledy 31, 1978, č. 6, s. 264–265).
Pokora, Miloš: První koncerty SČSKU v sezóně (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 12, s. 529).
Snížková, Jitka: Mozartův pražský hostitel (Lidová demokracie 13. 3. 1987).
Vejvodová, Zdena: Premiéry zapomenutých sonát (Večerní Praha 2. 9. 1987).
Šolín, Vladimír: Hudba ze dvou století (Svobodné slovo 27. 10. 1987).
Bílková, Eva: Čtyři nedělní odpoledne (Listy Starohradské kroniky 11, 1988, č. 4).
 
Libor Pavlíček
Datum poslední změny: 16.12.2008