Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Břevnovský chrámový sbor

Tisk


Charakteristika: Smíšený pěvecký sbor

Text
Literatura

Břevnovský chrámový sbor, smíšený pěvecký sbor, zahájení činnosti 1950, Praha-Břevnov.

Sbor vznikl při pražském chrámu sv. Markéty. Vedení se ujal tympanista orchestru Národního divadla v Praze Karel Černický a hudební skladatel Jan Hanuš. Těleso postupně účinkovalo při všech velkých svátcích církevního roku. Od poloviny sedmdesátých let vedl sbor Jan Hanuš společně s Jarmilem Burghauserem a to téměř dvě desetiletí. Všichni tito sbormistři zkomponovali pro těleso velké množství církevních skladeb a mší a založili tak bohatý břevnovský archiv. Od roku 1991 vede sbor absolvent Hudební fakulty AMU Adolf Melichar. Pod jeho vedením působí sbor v Břevnově a příležitostně také v dalších mimopražských kostelích. Mezi významné umělce, kteří vystoupili se sborem, patří sopranistka Daniela Radosa, Gabriela Pešinová, Zuzana Horáková a další. Břevnovský chrámový sbor koncertoval také na sjezdu evropských šlechticů v Karlových Varech.


Literatura

http://brevnovskychramovysbor.wgz.cz
www.sbor.cz
www.ceske-sbory.cz

Zuzana Králová

Datum poslední změny: 15.9.2009