Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Silná, Ingrid

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:8.5.1962
Text
DíloLiteratura

Silná, Ingrid, muzikoložka, narozena 8. 5. 1962, Prostějov.


Na Konzervatoři v Brně vystudovala v letech 1977–83 obor varhany (Vratislav Bělský) a kompozici (Jan Duchaň). Ve studiu kompozice pokračovala dále na brněnské JAMU (Zdeněk Zouhar, absolutorium 1988). V letech 2000–05 vystudovala v doktorském studijním programu hudební vědu na katedře muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2005 PhDr., doktorská práce Francesco Carlo Müller (1729–1803) – Latinské pastorální mše; 2005 Ph.D., disertační práce Jan Leopold Kunert). Na této katedře nyní působí jako odborná asistentka. Je členem výzkumného projektu Morava a svět, jejím hlavním vědeckým zájmem je hudební život na Moravě v 18. a 19. století.
Kromě svého působení na olomoucké katedře muzikologie vyučuje hudební teorii a dějiny hudby na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži (od 1988) a na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci (dříve Církevní konzervatoř Kroměříž, od 2002).


Dílo

Knihy

Hudba ve farním kostele sv. Václava v Tovačově (Olomouc 2009).


Studie (výběr)

Skladby Jana Leopolda Kunerta v olomouckém regionu (in. Hudba v Olomouci. Historie a současnost I, Olomouc 2003, s. 102–12);
Skladby Jana Leopolda Kunerta pro žesťové nástroje (in. Hudba v Olomouci. Historie a současnost II, Olomouc 2004, s. 160–82);
Jan Leopold Kunert (in. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Olomouc 2006, s. 107– 15);
Chrámová hudba v Kroměříži v 19. století (in. Hudba v Olomouci a na střední Moravě I, Olomouc 2007, s. 83–94);
Poslední olomoucký věžný Josef Kunert (in. Olomoucký archivní sborník 2008, s. 86–93);
Tovačovský učitel a regenschori Jan Loyka (in. Sborník Státního okresního archivu v Přerově 2008, s. 118–22);
Francesco Carlo Müller a jeho latinské pastorální mše (in. Hudba v Olomouci a na střední Moravě II, Olomouc 2008, s. 53–72);
Chrámová hudba v Tovačově v 19. století (in. Hudba v Olomouci a na střední Moravě II, Olomouc 2008, s. 73–89);

Historie varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně (in. Kojetín v proměnách času, Kojetín 2009, s. 177–86);

K historii varhan v kostele sv. Václava v Tovačově (in. Sborník Státního okresního archivu v Přerově 2009, s. 22–28);

Ezechiel Ambros – organizátor hudebního života v Prostějově na přelomu 19. a 20. století (in. Hudba v Olomouci a na střední Moravě III, Olomouc 2009, s. 145–60).


Edice
Francesco Carlo Müller: Messa in A di Dominica pro tempore Nativitatis vel alio (Olomouc 2007).

Literatura

http://musicology.upol.cz

 

Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 2.2.2011