Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Gremlicová, Dorota

Tisk

(Beková)

Charakteristika: Choreoložka, pedagožka a taneční publicistka-kritička

Datum narození/zahájení aktivity:22.12.1966
Text
DíloLiteratura

Gremlicová, Dorota (roz. Beková), choreoložka, pedagožka a taneční publicistka-kritička, narozena 22. 12. 1966, Praha.
 
Dcera muzikologa Josefa Beka, sestra muzikologa Mikuláše Beka. Po maturitě na gymnáziu v rodišti (1985) studovala v letech 1985–89 teorii a dějiny tance na katedře tance Hudební fakulty AMU v Praze (absolvovala 1989 diplomní prací Německá taneční kultura v Praze 1918–1939); doktorské studium (PhD.) ukončila 2004 disertačním spisem Sociální funkce tance v moderní době. Menuet kontra valčík. Na Institutu choreologie v Poznani absolvovala kurz Labanovy kinetografie (taneční notace; certifikát 2003). Na HAMU se roku 1997 habilitovala pro obor taneční věda spisem Německá taneční kultura v Praze 1888–1938 (publikován zčásti časopisecky, později jako celek dvojjazyčně pod názvem Taneční umění na scénách nového německého divadla v Praze / Die Tanzkunst am Neuen deutschen Theater Prag (1888–1938), profesorkou jmenována 2008.
 
Od roku 1989 byla zaměstnána v knihovně Ústavu teorie a dějin umění, v letech 1989–94 působila jako redaktorka periodika Taneční listy (od 1992 ve vedlejším pracovním poměru), 1992–94 byla pedagožkou tanečního oddělení Základní umělecké školy Malá Štupartská v Praze l, 1992–93 Tanečního centra Univerzity Karlovy (učila zde dějiny tance), od 2004 je externí pedagožkou 1. soukromé taneční konzervatoře v Praze (dějiny tance a baletu, náslech a rozbor baletů); koná přednášky pro Teatrologickou společnost, v rámci Mezinárodního týdne tance, na Konzervatoři Duncan Centre a jinde.
 
Na HAMU přednášela roku 1989 jako externí pedagog katedry tance, od roku 1992 je interním pedagogem (odborná asistentka, docentka, profesorka) se zaměřením na historickou a teoretickou taneční vědu (včetně analýzy tance, taneční notace, sociologii tance). Podílela se na reorganizaci oboru teorie tance a rozšíření studijního programu pod názvem Taneční věda, je vedoucí Ústavu taneční vědy HAMU, předsedkyní oborové rady doktorského studia, je řešitelkou grantových programů. V rámci pracoviště je vedoucí výzkumných aktivit se zaměřením na problematiku analýzy a rekonstrukce tanců a divadelních choreografií z období konce 18. a začátku 19. století, proměn tanečního stylu v tomto období a na problematiku tanečních pramenů. Organizovala v tomto směru několik konferencí: Historické studium tance v českém prostředí (2003), Tanec v pohledu zevnitř (2004), Hledání živé podoby tance – Taneční prameny a jejich interpretace (2006). Od roku 2002 je členkou International Council for Traditional Music (ICTM), v rámci Study Group of Ethnochoreology se podílí na výzkumu tanců typu valčíku a polky od jejich objevení do současnosti ve vztahu k sociálnímu a uměleckému prostředí. Zúčastnila se řady konferencí této organizace a dalších podobných akcí doma i v zahraničí (Szeged-Maďarsko, Monghidoro-Itálie, Sheffield-Velká Británie, Poznań-Polsko). Byla členkou souboru Chorea Bohemica (1984–85), působí v různých odborných porotách a dalších grémiích (mimo jiné byla členkou redakčního kruhu periodika Taneční listy od 1994 do jeho zániku 2003).
 
Publikační činnost (do roku 1990 /včetně/ pod jménem Beková; kritiky, rozhovory, historické články, recenze knih a časopisů o tanci, informativní materiály a zprávy) rozvíjela zejména v Tanečních listech, ale publikuje také v Hudebních rozhledech, Harmonii, Divadelní revui atp. Hesly přispívá do tohoto slovníku, dále napsala texty do publikací Český taneční slovník (Praha 2001), Základní pojmy divadla (Praha 2004) a Hudební divadlo v českých zemích – Osobnosti 19. století (Praha 2006).
Dílo
Knižní publikace
Taneční umění na scénách Nového německého divadla v Praze / Die Tanzkunst am Neuen deutschen Theater Prag (1888–1939) (Praha 2002).
 
Sborníkové studie
Lidové taneční divadlo současnosti. Alena Skálová – choreografka a pedagožka (in: Tanec-Dance-Tanz, sborník Tanečních listů, Praha, Panorama 1991, s. 162–169; revidovaná verze in: Alena Skálová – fenomén choreografie, Praha 2006, s. 26–39);
Fanny Elssler v Olomouci (in: Ozvěny tance, Praha, AMU 1998, s. 67–71);
Die zeitgenössische Presse als „Bericht“ über die Tanzkunst im Neuen Deutschen Theater zu Prag (in: Deutschsprachiges Theater in Prag, Praha 2001, s. 242–248);
Isadora in Bohemian Spas (in: Remembering-Isadora Duncan-Emlékkönyv, Budapest 2002, s. 63–69);
Alfred Waldau: K dějinám českých dějin tance (in: Historické studium tance v českém prostředí, Praha 2003, s. 46–54);
Zápis tance (in: Tanec. Záznam, analýza, pojmy, Praha 2004, s. 11–27);
The role of  the dancing/ballet master in the transfer of dances through different social environments (příspěvek na symposiu Study Group on Ethnochoreology, Monghidoro/Itálie 2004, v tisku);
Allemande versus Deutsch v českém kontextu období od konce 18. století do konce 19. století (příspěvek na semináři Allemande, Český Krumlov 2005, v tisku);
Domácí bály českého měšťanstva (v tisku);
The Changing Shape of European Theatrical Dance in the Modern Age (příspěvek na semináři Dance in our Days, Poznań/Polsko 2005, v tisku);
Povaha a specifika tanečních pramenů (in: Stopy tance, Praha 2008, s. 8–13);
Mísa zvaná Hroznatova (spolu se Zuzanou Smugalovou a Lucií Burešovou; in: Stopy tance, Praha 2008, s. 31–41).
 
Stati, články (výběr)
Taneční divadlo Piny Bauschové (Taneční listy 1988, č. 1, s. 5);
Balety Carla Orffa na Nové scéně (Hudební rozhledy 42, 1989, č. 12, s. 550);
Taneční imaginace Libora Vaculíka (Taneční listy 1990, č. 2, s. 6);
Všechno, co se vejde do jedné náruče (rozhovor s Evou Blažíčkovou, Taneční listy 1990, č. 5, s. 20);
Pozemské tance (José Limón Dance Company) (Taneční listy 1991, č. 1, s. 4);
Podivuhodný mandarín (Taneční listy 1991, č. 3, s. 13);
Na počest Ivo Váni Psoty (Taneční listy 1992, č. 5, s. 6);
Idea české baletní tradice (Viktorka a Ples kadetů v Brně, Taneční listy 1992, č. 10, s. 7);
Národní přehlídka scénického tance 1992 (Taneční listy 1993, č. 1, s. 6);
Zora Šemberová (Taneční listy 1993, č. 4, s. 4);
Emerych Gabzdyl (Taneční listy 1993, č. 9, s. 4);
Německý taneční život v Praze mezi světovými válkami (desetidílný cyklus článků, Taneční listy 1995, č. l–10);
Podvědomí lidského těla podle Vandekeybuse (Harmonie 1997, č. 7, s. 16–17);
Tanec (s Petrem Pavlovským, Divadelní revue 10, červen 1999, č. 2, s. 61–64);
Choreografie (s Petrem Pavlovským, Divadelní revue 10, prosinec 1999, č. 4, s. 61–64);
J. Jebavá: Kapitoly z dějin tance (Taneční listy 1999, č. 5, s. 16);
Tanec a společnost (Taneční listy 1999, č. 6, s. 13);
Preromantismus a balet (Taneční listy 1999, č. 7, s. 16);
Tance Trudi Schoopové (Taneční listy 1999, č. 10, s. 14);
Stáří: trauma evropského tance (Taneční listy 2000, č. 1, s. 14);
Taneční moderna: Tance v opozici (Taneční listy 2000, č. 3, s. 14–15);
Taneční moderna: Přes hranice a kam? (Taneční listy 2000, č. 4, s. 12–13);
Taneční moderna: Společnost podrobená léčbě tancem (Taneční listy 2000, č. 5, s. 14–15);
Taneční moderna: „Nové“ pohyby pro tanec (Taneční listy 2000, č. 6, s. 14–15);
Tanec a Forsythe (Taneční listy 2000, č. 7, s. 9);
Taneční moderna: Mezi přírodou a civilizací (Taneční listy 2000, č. 9, s. 14–15);
Taneční moderna: Exotika a extáze – domov a střízlivost (Taneční listy 2000, č. 9, s. 16–17);
Taneční moderna: Mezi modernou a postmodernou (Taneční listy 2000, č. 10, s. 12–13);
Tanec, Tanec… 2000 (s Elvírou Němečkovou, Taneční listy 2000, č. 10, s. 1);
Choreografie a choreograf (Taneční listy 2001, č. 1, s. 12);
Choreografie a choreograf: Tradice proti reformě (Taneční listy 2001, č. 6, s. 14);
Choreografie a choreograf: Odkaz ballet d´action (Taneční listy 2001, č. 8, s. 15);
Choreografie a choreograf: Exkurze choreografií moderní doby (Taneční listy 2001, č. 9, s. 17);
Choreografie a choreograf: Choreografické zmatení (Taneční listy 2001, č. 10, s. 17);
Zapisovat tanec? První zkušenost s Labanovou kinetografií (Taneční listy 2002, č. 1, s. 15);
Jak tančila Isadora Duncan v Čechách (Taneční listy 2002, č. 1, s. 17);
Tanec jako zábava? – několik poznámek k XII. celostátní přehlídce scénického tance (Taneční listy 2002, č. 10, s. 17);
Nacho Duato – pohybový tvar a španělské cítění (Hudební rozhledy 56, 2006, č. 8, s. 30–31);
Delsarte, Dalcroze, Duncanová: ohlasy v českém prostředí (Pam pam, občasník scénického tance 2006, č. 2, s. 14–15).
Literatura
Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima (Jana Holeňová, ed., Praha, Divadelní ústav 2001).
 
Ivan Poledňák
Datum poslední změny: 20.1.2009