Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Chaloupková, Helena

Tisk

(Pavličíková)

Charakteristika: Muzikoložka, pedagožka a publicistka

Datum narození/zahájení aktivity:27.4.1975
Text
Dílo

Chaloupková, Helena (roz. Pavličíková, část publikací pod tímto jménem), muzikoložka, pedagožka a publicistka, narozena 27. 4. 1975, Přílepy (okres Kroměříž).

Po maturitě na gymnáziu v Holešově (maturita 1993) studovala hudební vědu (rozšířenou o hudební management) na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (k hlavním učitelům patřili Ivan Poledňák a Jan Vičar); 1997 pobývala na stipendijní stáži na Department Of Music, University Of Bristol, Velká Británie. Téma diplomové práce Český folk: fenomén hudební i sociální (Mgr. 1998) předurčilo zaměření doktorského studijního programu absolvovaného na olomoucké katedře (obor Teorie a dějiny hudby, specializace na hudbu populární, PhD. 2004 spisem Multikulturalismus a populární hudba). V letech 1998–2000 působila na olomoucké katedře muzikologie jako interní doktorandka a tajemnice (1999 tam dokončila tzv. pedagogické minimum, závěrečná práce Populární hudba součástí hudební výchovy), 1999 přednášela estetiku na Vyšší umělecké škole ve Zlíně, 2000 působila jako odborná poradkyně a asistentka režiséra Jiřího Vondráka pro cyklus televizních hudebních dokumentů s názvem "Legendy folku a country" (Česká televize-Free Art), vypracovala Programový posudek na Český rozhlas 3 pro Radu pro televizní a rozhlasové vysílání. Roku 2002 spoluzakládala nové krajské studio Českého rozhlasu v Pardubicích, pracovala v produkci, redakci i marketingu, nakonec jako analytička programu. Od 2003 přispívá do tohoto elektronického hudebního slovníku zejména hesly z oblasti folkové hudby, českých písničkářských osobností a world music, od 2004 zpracovává projekty pro hudební vydavatelství Unlimited media (návrhy nových edičních řad a jejich realizace včetně materiálů pro propagaci na mezinárodním trhu), překládá do angličtiny. Autorka různých materiálů pro akademické prostředí (sborníky, žurnály, učebnice, přednášky) i pro laickou veřejnost, účastnice i organizátorka konferencí (zejména o populární hudbě, mimo jiné IASPM). Průběžně přispívá do regionálního tisku a hudebních časopisů Hudební věda a Opus musicum. Přednáší pro veřejnost, spolupracovala na překladu učebnice počítačové notace FINALE (Praha, KLP 1997), pořádá hudební kurzy pro děti v češtině a v angličtině (www.babymusic.cz), je aktivní členkou několika hudebních souborů. Rok 2006 strávila v Londýně, v současnosti žije a pracuje v Pardubicích. Hlavním odborným zájmem je problematika novodobého folkloru a jeho fúze s populární hudbou.
Dílo
Studie, stati, články (výběr)

Úvod do problematiky folkové hudby (Hudební věda 35, 1998, č. 3, s. 264–276);
S Tempusem v Anglii (Hudební věda 35, 1998, č. 4, s. 420–421);
Populární hudba ve škole (Opus musicum 31, 1999, č. 4, s. 59);
The History Of Czech Folk Revival (sborník AUPO, Musicologica Olomucensia V, Olomouc, Univerzita Palackého 2000, s. 113–122);
Folková hudba a její místo v hudební výchově (sborník Populární hudba a škola, Praha,Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta 2000, s. 84–92);
Česká televize připravuje dokument o folku a country (Opus musicum 33, 2001, č. 5, s. 65–66);
Hudba a globalizace (Opus musicum 37, 2005, č. 3, s. 8–12);
Hudba a principy masové komunikace (Opus musicum 37, 2005, č. 4, s. 9–14);
Akulturační , subkulturační a jiné procesy v populární hudbě 20. století (Opus musicum 37, 2005, č. 5, s. 12–18);
Populární hudba: rozšiřování euroamerického obzoru I. (Opus musicum 37, 2005, č. 6, s. 16–21);
Populární hudba: rozšiřování euroamerického obzoru II. (Opus musicum 38, 2006, č. 1, s. 7–12);
Prolog (in: Slávek Janoušek: Téměř úplný zpěvník, Ústí nad Orlicí, Oftis 2006);
World music jako typický produkt globalizace I. (Opus musicum 38, 2006, č. 2, s. 25–29);
World music jako typický produkt globalizace II. (Opus Musicum 38, 2007, č. 1);
From Folklore to World Music: Czech scene (sborník AUPO IX, Musicologica olomucensia IX, in honorem Ivan Poledňák, Olomouc, Univerzita Palackého 2007, s. 107–119);
Specifika produkce označované jako world music (in: Ivan Poledňák a kolektiv: Proměny hudby v měnícím se světě, Olomouc, Univerzita Palackého-Filozofická fakulta 2007, s. 107–126).

Ivan Poledňák
Text

Datum poslední změny: 3.7.2008