Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kantner, Leopold

Tisk


Charakteristika: muzikolog, skladatel, varhaník a sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity:29.6.1932
Datum úmrtí/ukončení aktivity:24.7.2004
Text
Literatura

Kantner, Leopold Maximilian, muzikolog, skladatel, varhaník a sbormistr, narozen 29. 6. 1932, Passau (Pasov, Německo), zemřel 24. 7. 2004, Villach (Rakousko).

 

Po gymnaziálních studiích v Pasově studoval hudební vědu v Heidelbergu, Salcburku, Mnichově a nakonec ve Vídni, kde studia ukončil v roce 1958 s disertační prací věnovanou chrámovému dílu Antonia Diabelliho. Souběžně studoval ve Vídni také teologii, v roce 1961 byl vysvěcen, následující roky se věnoval duchovní službě a výuce náboženství na různých místech v Rakousku.  Tuto službu přerušoval občasnými studijními hudebně-vědnými pobyty v Itálii (1969, 1971–72, 1976–77).

 

V roce 1978 se na vídeňské univerzitě habilitoval s prací o chrámové hudbě v bazilice sv. Petra v Římě koncem 18. a v 19. století. Pedagogicky stále více působil na vídeňské univerzitě, přednášel zejména o dějinách opery a chrámové hudbě, zvláštní důraz kladl na skladatelské osobnosti blízké svému badatelskému zaměření  (Rossini, Donizetti, Verdi, Cherubini, Spontini, Meyerbeer, Mozart, Cimarosa, Paisiello, Gluck, Salieri, Joseph a Michael Haydn,  Johann Strauß).

 

Aktivně se zapojoval do činnosti edičního projektu DTÖ (Denkmäler der Tonkunst in Österreich), od roku 1973 jako člen, od roku 1986 jako předseda Gesellschaft zur Herausgabe der DTÖ. Od roku 1981 stál v čele rakouské části projektu RISM.

 

Kantner udržoval velmi úzké vazby s českou hudební vědou, zejména s brněnskou univerzitní muzikologií, byl pravidelným účastníkem brněnských mezinárodních hudebně vědných kolokvií při Mezinárodním hudebním festivalu, řada jeho příspěvků byla publikována v kolokvijních sbornících, jako například pro českou hudební kulturu důležitá studie s názvem Präsenz böhmisch-mährischer Komponisten in der österreichischen Kirchenmusik (In: sborník z kolokvia Ethnonationale Wechselbeziehungen in der mitteleuropäischen Musik mit besonderer Berücksichtigung der Situation in den böhmischen Ländern, editor Petr MacekBrno 1994, s. 259–263). Kantner také často přednášel pro studenty brněnské hudební vědy či konzultoval diplomové práce. Pro Českou televizi Brno se Leopold Kantner podílel na televizním dokumentu o velikonočním oratoriu Františka Václava Míči s názvem Zpívaná rozjímání, sám pořad také uváděl. S chrámovým orchestrem a sborem z vídeňské farnosti Schottenfeld, který Kantner dlouhá léta vedl, provedl v roce 1993 v holešovském farním kostele mši Františka Xavera Richtera.


Literatura

Jahn, Michael, Pachovsky, Angela (ed.): Festschrift Leopold M. Kantner zum 70. Geburtstag. (Studien zur Musikwissenschaft, Band 49. Tutzing 2002).

Jahn, Michael, Pachovsky, Angela (ed.): Figaro là, Figaro quà. Gedenkschrift Leopold M. Kantner (1932-2004). (Wien 2006).

 

Petr Macek

Datum poslední změny: 14.5.2014