Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Antonicek, Theophil

Tisk


Charakteristika: muzikolog, pedagog a hudební organizátor

Datum narození/zahájení aktivity:12.11.1937
Text
Literatura

Antonicek, Theophil, muzikolog, pedagog a hudební organizátor, narozen 22. 11. 1937, Vídeň.

 

Jeho předkové pocházeli z Moravy. Vystudoval hudební vědu na vídeňské univerzitě u Ericha Schenka a Othmara Wesselého, doktorát získal v roce 1962 s disertační prací o Ignazi von Moselovi. V roce 1967 absolvoval roční studijní pobyt v Itálii. V letech 1963 až 1999 byl odborným (hudebně)vědeckým pracovníkem Rakouské akademie věd (Kommision für Musikforschung), vykonával také funkci tajemníka Gesellschaft zur Herausgabe der Denkmäler der Tonkunst v Österreich (1963–74), od roku 1998 je pak vedoucím tohoto edičního projektu. Stál při založení Rakouské společnosti pro hudební vědu, od roku 1973 činný jako její tajemník, později místopředseda (od 1984) a prezident (1990 – 1996). Od roku 1979 přednáší na vídeňské univerzitě. Stal se členem - korespondentem Rakouské akademie věd (1984) a následně členem řádným (1995). Působil jako předseda redakční rady Rakouského biografického lexikonu (Österreichisches Biographisches Lexikon) a jako ředitel Institutu Antona Bruckera v Linci.

Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je výzkum především rakouské hudby 17. až 19. století (se zvláštním zřetelem k hudbě vídeňské) a také vztahy rakouské a italské hudby stejného období.

 

Theophil Antonicek se stal od 90. let minulého století jedním z nejbližších aktivních zahraničních spolupracovníků zejména brněnské univerzitní muzikologie, podílel se na celé řadě společných odborných projektů, na koncepcích brněnských hudebně vědných kolokvií, publikoval v ústavním sborníku. V roce 2000 mu byl udělen čestný doktorát Masarykovy univerzity.


Literatura

I. Lexika

Flotzinger, Rudolf (ed.): Öesterreichisches Musiklexikon (Wien 2002).

New Grove2.

II. Ostatní

Hilscher, Elisabeth T. (ed.): Österreichische Musik, Musik in Österreich: Beiträge zur Musikgeschichte Mitteleuropas: Theophil Antonicek zum 60. Geburtstag (Tutzing, 1998).

 

Petr Macek

Datum poslední změny: 2.5.2014