Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Fiala, Jiří

Tisk


Charakteristika: Bohemista, folklorista, kulturní historik a hudební publicista

Datum narození/zahájení aktivity:3.4.1944
Text
DíloLiteratura

Fiala, Jiří, bohemista, folklorista, kulturní historik a hudební publicista, narozen 3. 4. 1944, Olomouc.  
 
Studoval na gymnáziu (tehdy SVVŠ) v rodišti a pak v letech 1962–67 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obory bohemistika – historie (profesoři Jiří Daňhelka, Oldřich Králík, Jiří Skalička, Ladislav Hosák, Zdeněk Kristen). Po základní vojenské službě nejprve vyučoval čtyři roky na střední odborné škole v Pardubicích (v té době také absolvoval dvouleté postgraduální studium oboru Český jazyk a literatura na FF UP v Olomouci) a v roce 1972 se vrátil na svou alma mater, kde pedagogicky působí dodnes (titul PhDr. získal 1974, CSc. na základě disertace Sociální motivy v českých pololidových veršovaných skladbách (Olomouc 1983), v roce 1992 se habilitoval pro obor Dějiny české literatury a o deset let později byl jmenován profesorem pro tentýž obor). V letech 1976–79 působil jako lektor češtiny na univerzitě ve Varšavě a později i v téže funkci na Slezské univerzitě v Katovicích (1986–87).
Jeho hlavními badatelskými zájmy jsou zvláště dějiny české literatury 18. a 19. století, lidová slovesnost a pololidová literatura, ale výrazně se zajímá o regionální dějiny a kulturní historii Olomoucka a též i o zdejší hudební kulturu a písňový folklor. Jako kulturní historik pronesl množství popularizačních přednášek o hudbě, je autorem četných rozhlasových pásem (například více jak stodílný, od roku 2002 pravidelně vysílaný pořad Českého rozhlasu Olomouc Putování za moravskou písní), vystoupil též na muzikologických konferencích v Olomouci apod. Publikoval několik desítek vědeckých i popularizačních knih, počet jeho odborných studií  a statí se blíží číslu sto a kratších publicistických článků v různých ročenkách, časopisech a třeba i v univerzitním bulletinu Žurnál UP jde do několika stovek.
Dílo
Dílo literární (výběr)

Knihy
Václav Jaromír Picek. Typ předbřeznového lyrika (Olomouc 1989);
Novina z francouzské krajiny. Antologie českých kramářských písní a lidových pamětí o Francouzské revoluci a napoleonských válkách (Praha 1989);
Pruská invaze na Moravu v letech 1741–1742 a její soudobé kulturní reflexe (Olomouc 1997);
Dobové české slovesné reflexe slezských válek (Olomouc 2001);
České písně ze slezských válek (Olomouc 2001).
 
Studie a stati
České písně kramářské (sborník Hudba v Olomouci – Historie a současnost II. In honorem Robert Smetana, Olomouc 2004, s. 78–90);
O žánrových proměnách v písňovém folkloru (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Studia Moravica II., Olomouc 2004, s. 61–72);
O některých kramářských a lidových písních s tematikou válek s revoluční a napoleonskou Francií (Napoleonské války a historická paměť. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 21. – 22. dubna 2005 v Brně, Brno 2005, s. 365–373);
Politické písně na lidovou notu (Listy, 34, 2007, č. 6, s. 69–74).
 
Editorská činnost
Mozart a Olomouc. Sborník studií k 200. výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta (eds. Jiří   Fiala, Jana Krejčová) (Olomouc 1991);
Jiřímu Suchému (ed. Jiří Fiala) (Olomouc 1991);
Mozart und Olmütz (eds. Jiří Fiala, Jana Krejčová) (Olomouc 1992);
Jezuitský konvikt – sídlo Uměleckého centra UP v Olomouci (eds. Jiří Fiala, Leoš Mlčák, Karel Žurek) (Olomouc 2002).
Literatura
Pustějovská, Ivana: Vydávání knížek je hobby, říká historik (MF Dnes – Střední Morava, 14. 3. 1998).
Kolář, Bohumil: K jubileu významného bohemisty (Hanácké noviny 9. 4. 1994, s. 6).
Kolář, Bohumil: Literární historik prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc. (Radniční listy – září 2005).
Sobotka, Jan: Oddán literatuře a Olomouci (Z paměti literární Olomouce 2, Olomouc 2006, s. 380–384).
 
Karel Steinmetz
Text

Datum poslední změny: 8.4.2008