Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Štika, Jaroslav

Tisk


Charakteristika: Etnolog, folklorista

Datum narození/zahájení aktivity:1.4.1931
Datum úmrtí/ukončení aktivity:28.9.2010
Text
DíloLiteratura

Štika, Jaroslav, etnolog, folklorista, narozen 1. 4. 1931, Rožnov pod Radhoštěm, zemřel 28. 9. 2010, Rožnov pod Radhoštěm.

 

Po maturitě na reálném gymnáziu ve Valašském Meziříčí (1950) začal studovat český jazyk, dějepis a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, poté přestoupil na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde v letech 1951–55 absolvoval studium etnografie a historie (profesoři Jan Macůrek a Antonín Václavík). Pak krátce působil jako správce Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V letech 1956–71 byl vědeckým pracovníkem v Ústavu pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd v Brně (zde r. 1962 obhájil kandidátskou disertační práci na téma Karpatské salašnictví na východní Moravě). Svá systematická bádání o valašském salašnickém hospodaření uplatnil ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde byl ředitelem v letech 1972–99. Programovou skladbu muzea obohatil o množství nových národopisných a folklorních pořadů. Jako ředitel Mezinárodního folklorního festivalu Rožnovské slavnosti otevřel muzeum nejen souborům z blízkého zahraničí, ale po roce 1989 také mnohým krajanským spolkům. Spolupodílel se na přípravě dalších festivalů, jako např. Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici, Slezské dny v Dolní Lomné ap. Celoživotně sbíral lidové písně, psal scénáře televizních pořadů. V Rožnově založil a po dlouhá léta také vedl ženský pěvecký sbor Polajka. Za celoživotní přínos rozvoji tradiční lidové kultury a folkloru obdržel čestné členství v České národopisné společnosti; v roce 2004 mu byla udělena Cena ministra kultury ČR. V roce 2009 se stal Rytířem Rumunské republiky.Svou muzejní erudici zúročil jako viceprezident Svazu evropských muzeí v přírodě a člen českého Národního výboru The International Council of Museums.


Dílo

Dílo literární

 

Monografie
Karpatské salašnictví na východní Moravě (Ostrava 1972).
Etnografický region Moravské Valašsko, jeho vznik a vývoj (Ostrava 1973).
Lidová strava na Valašsku (Ostrava 1980, 21997).
Československá muzea v přírodě (Ostrava 1989).
Těšínsko I–V (spolu s Ivo Stolaříkem a Věrou Tomolovou; Šenov u Ostravy 1997, 2000, 2001, 2002, 2003).
Valaši a Valašsko (Rožnov pod Radhoštěm, 2007).

 

Studie a články (výběr)
Ivo Stolařík jubilující (in Národopisné aktuality, roč. 21, 1984, č. 4, s. 120–21).
Dvacetiletí Národopisných aktualit (in Národopisné aktuality, roč. 21, 1984, č. 4, s. 73–78).
Mezinárodní konference „Lidová kultura a její cesta do třetího tisíciletí“, Athény 6. – 11. 12. 1997 (in Národopisná revue, roč. 8, 1998, č. 1).
Konference Lidová kultura a turismus (in Národopisná revue, roč. 8, 1998, č. 4).
Ivo Stolařík má pětasedmdesát (in Národopisná revue, roč. 8, 1998, č. 4).
Ivo Stolařík osmdesátiletý (*17. 10. 1923) (Národní věstník, roč. 20 /62/, 2003, s. 229–230).

Literatura

I. Lexika
Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku (Strážnice 1997).
Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy II (Ostrava 2005).
Biografický slovník severní Moravy a Slezska, svazek suplement (Ostrava 2011).

 

II. Ostatní
Vařeka, Josef: Pozdrav Jaroslavu Štikovi (Národopisné aktuality, roč. 18, 1981, s. 131–32).
Langer, Jiří.: PhDr. Jaroslav Štika, CSc., jubilující (in Český lid, roč. 83, 1996, s. 344–45). Mikulcová, Marie, Graclík, Miroslav: Kulturní toulky Valašskem. (Frýdek-Místek 2001, s. 275).
Stolařík, Ivo: Život není fráze. Paměti (Šenov u Ostravy 2002, s. 329–32 a 347–49).
Gross, Tomáš: Zemřel ředitel Valašského muzea Jaroslav Štika (Zlínský deník, 29. 9. 2010).

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 18.4.2016